Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Hofmann er professor ved  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik og professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han har en doktorgrad i medisinsk filosofi og er utdannet både innen naturvitenskap (fysikalsk elektronikk og medisinsk etknikk) og humaniora (idehistorie og filosofi).

Han forsker innenfor temaene medisinsk filosofi, vitenskapsteori, teknologivurdering, helsetjenesteforskning og etikk.

Hofmann underviser i etikk, vitenskapsteori, forskningsmetode og medisinsk filosofi på nivåene Ba, Ma og PhD.

Han har vært forsker ved Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten  (2002-13) og  Harkness-stipendiat  (Commonwealth Fund) ved Dartmouth College (2014-15). Publikasjoner og  sitater.

Faglig profil:

 

 

Hofmann har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.  De seneste er:  

  • Principal Investigator (PI) for research project Improving Radiological Services IROS From low-value care to effective high-value services 2020-2023 funded by the Norwegian Research Council.
  • Partner and work package leader in Embedding a comprehensive ethical dimension to organoïd-based research and resulting technologies HYBRIDA, Science with and for Society – EU’s Horizon 2020 program, 2021-2024.
  • Partner in Responsible Open Science in Europe (ROSiE), Science with and for Society – EU’s Horizon 2020 program, 2021-2024.
  • Partner in Values in doing assessments of healthcare technologies (VALIDATE), Erasmus+ project, Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the field of Higher Education, Call: 2018. Members from the Netherlands, Spain, Italy, Sweden, Turkey, Norway, 2018-2021.
  • Partner in EU-funded project: Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity (VIRT2UE), H2020-SwafS-27-2017, 2018-2021.
  • Partner in EU-funded project: Mapping Normative Frameworks for EThics and Integrity of Research, Project 741782 (enTIRE), SwafS-16-2016 Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework, 2017-2021. https://embassy.science/wiki/Main_Page
  • Partner in research project "Naturalness in Human Cognitive Enhancement" Czech-Norwegian Research Programme (CZ09), 2014-2016.
  • Partner of EU-funded project: Integrated health technology assessment for evaluating complex technologies, (FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1), 01.01.2013-31.12.2015. Partners are University of Bremen, University of Sheffield, Ludwig-Maximilian-University of Munich, University of Oslo, ECORYS and Stichting University of the Netherlands, and University Del Sacro Cuore in Italy. http://www.integrate-hta.eu/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner