Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Deshpande, Paritosh; Aspen, Dina Margrethe. (2018) A Framework to Conceptualize Sustainable Development Goals for Fishing Gear Resource Management. Handbook of Sustainability Science and Research. World Sustainability Series..

Rapport/avhandling