Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Dina Margrethe Aspen er førsteamanuensis og nestleder for forskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Fakultet for økonomi, Institutt for internasjonal forretningsdrift. Hun leder den tverrfaglige forskningsarenaen Sustainability Analytics ved NTNU i Ålesund.

Kompetanse

Aspen initierte etableringen av Sustainability Analytics forskningsarena i 2020, som har som mål å utvikle datadrevet beslutningsstøtte for bærekraftig utvikling gjennom å kombinere data analyse, bærekraftsanalyse og beslutningsanalyse. Arenaen er et samarbeid mellom Institutt for internasjonal forretningsdrift og Institutt for IKT og realfag ved NTNU i Ålesund.

Hennes forskningsinteresser er knyttet til integrerte bærekraftsvurderinger innen transport og mobilitet, produksjon og forbruk og avfallshåndtering. Aspen har utviklet og ledet flere prosjekter innen smart, bærekraftig mobilitet for byer og regioner.

Bakgrunn

Aspen er født i Trondheim, Norge. Hun har bachelorgrader i maskiningeniør og statsvitenskap, mastergrad i industriell økologi og doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

Utvalgte prosjekter

Emner

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Deshpande, Paritosh; Aspen, Dina Margrethe. (2018) A Framework to Conceptualize Sustainable Development Goals for Fishing Gear Resource Management. Handbook of Sustainability Science and Research. World Sustainability Series..

Rapport/avhandling