Bakgrunn og aktiviteter

John Krogstie (1967)  har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen  informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknologi og informatikk, der han var instituttleder 2017-2021. Direktør for NTNU Digital 2022 - . Han har tidligere vært pro-dekan ved IME-fakultetet, og ledet det tverrfaglige  tematiske satsningsområde IKT. Han var med på å etablere NTNUs tematiske område bærekraft, der han satt i ledelsen som representant for IKT-miljøet de første årene.  John Krogstie er norsk representant og tidligere nest-leder i IFIP TC8, og ledet IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, neuro-konseptualisering, eForvaltning, bærekraftige smarte byer og bærekraftig digitalisering generelt. Han har publisert mer enn 350 vitenskapelige arbeider i journaler, bøker og konferanser siden 1991. H-index  per mars 2022 er 54, G-index 98 i henhold til Google Scholar.

(Foto: Geir Mogen/NTNU).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2020