Bakgrunn og aktiviteter

Bjarne Martens Nes er forsker ved K.G. Jebsen Senter for Hjertetrening, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Han har mastergrad i Bevegelsesvitenskap (2008) og PhD i Klinisk Medisin (2013) fra NTNU og leder nå faggruppen for Epidemiologi ved senteret. Forsker på fysisk aktivitet, kondisjon og helse på befolkningsnivå, primært ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner