73598702
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.03.025

Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis Lege-Pasient Kurset, medisinstudiet ved NTNU og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

PhD prosjektet:

"Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowlegde in primary health care"  (2015).

Hovedveileder: Irene Hetlevik. Biveiledere: Anna Luise Kirkengen og Linn Getz.

Bakgrunn:

Utdannet som cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Turnus i Hammerfest/ Vadsø. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001, med noen års opphold i forbindelse med undervisning og forskning. Siden høsten 2014 jobbet som deltids-fastlegevikar ved Saksvik legekontor.

Jeg forsker på:

  • Pasienten som person - humanistisk-orientert person sentrert medisin
  • Lege-pasient forholdet
  • Medisinsk relevans av biografisk kunnskap om pasienter

Metoder/ data jeg bruker:

  • Kvalitative metoder. Fenomenologisk-hermeneutisk analyse og diskurs analyse av gruppe/ individuelle intervjuer

Undervisning:

  • Siden 2008 vært tilknyttet Lege-Pasient Kurset på medisinstudiet, NTNU både som koordinator og universitetslektor
  • Siden høsten 2015 ansatt som førsteamanuensis i 50 % stilling LPK
  • Underviser i kommunikasjon og i allmennmedisin

Annet:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Mjølstad, Bente Prytz; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Hetlevik, Irene. (2012) Personal accounts in medical communication. Abstraktheftet. COMET 2012 . NTNU/St. Olavs Hospital; Trondheim. 2012-06-28 - 2012-06-30.