Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.

Jobber deltid som fastlege i tillegg til å være førsteamanuensis i allmennmedisin ved medisinstudiet ved NTNU, samt forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

PhD avhandling:

"Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowlegde in primary health care"  (2015)

Blogg-innlegg om avhandlingen: Does your regular GP know you - as a person?  And if so, does it matter?

Bakgrunn:

Uteksaminert cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001. De senere år kombinert jobb som fastlege med å jobbe på NTNU. 

Forsknings- og interesseområder: 

Pågående forskningsprosjekter:

Hovedveileer for phd-stipendiat Anne Fasting og prosjektet  "A Norwegian study of GPs role in palliative care; map verus terrain". Biveileder for phd-stipendiat Cheneso Moumakwa med prosjektet "The GP's role in early plliative care trajectory. Status, experiences and future models", og Marianne Rønneberg med prosjektet "Life experiences and health – a professional concern?". Omtale av disse og andre prosjekter ved AFE Trondheim kan du lese mer om her.

Undervisning:

Underviser både på grunnutdanningen i medisin og videreutdanningen innen spesialiteten allmennmedisin (grunnkurs, emnekurs)

Annet:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2015) Knowing patients as persons A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care. 2015. ISBN 978-82-326-1100-3.

Andre

  • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Does your regular GP know you - as a person? And if so, does it matter?.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Eli Rygg fortalte studenter om hva overgrep har gjort med henne.
  • Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug; Hvas, Lotte. (2017) “Turning Narrative”. Reinventing narrative skills as a core competence in General Practice”. 20th Nordic congress in general practice . Nordic Fedartion of General Practice; Reykjavik. 2017-06-14 - 2017-06-16.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2015) Knowing patients as persons A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care. Nidaroskongressen 2015 . Nidarosfondet; Trondheim. 2015-10-19 - 2015-10-23.