Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis Lege-Pasient Kurset, medisinstudiet ved NTNU og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

PhD prosjektet:

"Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowlegde in primary health care"  (2015).

Hovedveileder: Irene Hetlevik. Biveiledere: Anna Luise Kirkengen og Linn Getz.

Bakgrunn:

Utdannet som cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Turnus i Hammerfest/ Vadsø. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001, med noen års opphold i forbindelse med undervisning og forskning. Siden høsten 2014 jobbet som deltids-fastlegevikar ved Saksvik legekontor.

Jeg forsker på:

  • Pasienten som person - humanistisk-orientert person sentrert medisin
  • Lege-pasient forholdet
  • Medisinsk relevans av biografisk kunnskap om pasienter

Metoder/ data jeg bruker:

  • Kvalitative metoder. Fenomenologisk-hermeneutisk analyse og diskurs analyse av gruppe/ individuelle intervjuer

Undervisning:

  • Siden 2008 vært tilknyttet Lege-Pasient Kurset på medisinstudiet, NTNU både som koordinator og universitetslektor
  • Siden høsten 2015 ansatt som førsteamanuensis i 50 % stilling LPK
  • Underviser i kommunikasjon og i allmennmedisin

Annet:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2015) Knowing patients as persons A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care. 2015. ISBN 978-82-326-1100-3.