Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.

Jobber deltid som fastlege i tillegg til å være førsteamanuensis i allmennmedisin ved medisinstudiet ved NTNU og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

PhD avhandling:

"Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowlegde in primary health care"  (2015)

Blogg-innlegg om avhandlingen: Does your regular GP know you - as a person?  And if so, does it matter?

Bakgrunn:

Uteksaminert cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001. De senere år kombinert jobb som fastlege med å jobbe på NTNU. 

Forsknings- og interesseområder: 

Pågående forskningsprosjekter:

Hovedveileer for phd-stipendiat Anne Fasting og prosjektet  "A Norwegian study of GPs role in palliative care; map verus terrain".

Biveileder for phd-stipendiat Cheneso Moumakwa med prosjektet "The GP's role in early plliative care trajectory. Status, experiences and future models", og Marianne Rønneberg med prosjektet "Life experiences and health – a professional concern?". Omtale av disse og andre prosjekter ved AFE Trondheim kan du lese mer om her.

Undervisning:

Underviser både på grunnutdanningen i medisin og videreutdanningen innen spesialiteten allmennmedisin (grunnkurs, emnekurs)

Annet:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Jønsson, Alexandra Ryborg; Willadsen, Tora Grauers; Brodersen, John; Møller, Anne; Koskela, Tuomas H.; Mjølstad, Bente Prytz; Reventlow, Susanne. (2019) Multimorbidity: New Perspectives on the (Over?)Diagnosis of Patients. 21st.Nordic Congress General Practice . Nordic Federation of General Practice; Aalborg. 2019-06-17 - 2019-06-20.
 • Mjølstad, Bente Prytz; Mossberg, Karin; Kallestrup, Per; Tomasdottir, Margret Olafia; Mäntyselkä, Pekka; Aakjær, Camilla; Kristensen, Mads. (2019) “Where did the clinician go? Integrating education and research into a growing workload on General Practice – Is it possible?”. 21st.Nordic Congress General Practice . Nordic Federation of General Practice; Aalborg. 2019-06-17 - 2019-06-20.
 • Mossberg, Karin; Petursson, Halfdan; Mjølstad, Bente Prytz. (2019) Obesity - is weight-reducing surgery the only option?. 21st.Nordic Congress General Practice . Nordic Federation of General Practice; Aalborg. 2019-06-17 - 2019-06-20.

2018

2017

 • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Does your regular GP know you - as a person? And if so, does it matter?.
 • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Eli Rygg fortalte studenter om hva overgrep har gjort med henne.
 • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Fra introduksjonsbok til metodebok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug; Hvas, Lotte. (2017) “Turning Narrative”. Reinventing narrative skills as a core competence in General Practice”. 20th Nordic congress in general practice . Nordic Fedartion of General Practice; Reykjavik. 2017-06-14 - 2017-06-16.
 • Mjølstad, Bente Prytz; Roksund, Gisle; Brelin, Petter. (2017) Svangerskapsomsorg på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

2016

 • Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Mjølstad, Bente Prytz; Helvik, Anne-Sofie. (2016) Applying clinical guidelines in general practice: A qualitative study of potential complications. BMC Family Practice. vol. 17 (1).
 • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.
 • Mjølstad, Bente Prytz. (2016) Knowing patients as persons. A theory-driven qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care. Utposten. vol. 45 (3).
 • Mjølstad, Bente Prytz. (2016) Viden om patienten som person. Månedskrift for almen praksis. vol. 2016 (3).

2015

2014

2013