Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.

Jobber deltid som fastlege i tillegg til å være førsteamanuensis i allmennmedisin ved medisinstudiet ved NTNU, samt forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

PhD avhandling:

"Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowlegde in primary health care"  (2015)

Blogg-innlegg om avhandlingen: Does your regular GP know you - as a person?  And if so, does it matter?

Bakgrunn:

Utdannet som cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001, De senere år kombinert jobb som fastlege med å jobbe på NTNU. 

Forsknings- og interesseområder: 

Pågående forskningsprosjekter:

Hovedveileer for phd-stipendiat Anne Fasting og prosjektet  "A Norwegian study of GPs role in palliative care; map verus terrain". Biveileder for phd-stipendiat Cheneso Moumakwa med prosjektet "The GP's role in early plliative care trajectory. Status, experiences and future models", og Marianne Rønneberg med prosjektet "Life experiences and health – a professional concern?".

Undervisning:

Underviser både på grunnutdanningen i medisin og videreutdanningen innen spesialiteten allmennmedisin (grunnkurs, emnekurs)

Annet:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Does your regular GP know you - as a person? And if so, does it matter?.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Eli Rygg fortalte studenter om hva overgrep har gjort med henne.
  • Mjølstad, Bente Prytz. (2017) Fra introduksjonsbok til metodebok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug; Hvas, Lotte. (2017) “Turning Narrative”. Reinventing narrative skills as a core competence in General Practice”. 20th Nordic congress in general practice . Nordic Fedartion of General Practice; Reykjavik. 2017-06-14 - 2017-06-16.
  • Mjølstad, Bente Prytz; Roksund, Gisle; Brelin, Petter. (2017) Svangerskapsomsorg på ville veier. Aftenposten.

2016

2015

2014

2013