Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, og er undervisningsenhetsleder for faget gynekologi for medisinerstudenter. I tillegg er jeg ansatt i 50 % ved Gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF. Jeg er med i eksamenskommisjonen for IICD. Jeg veileder hovedoppgaver innen medisinstudiet. Jeg er interessert i pedagogikk og har bl.a. sammen med NTNU multimediaavdelingen laget en instruksjonsvideo i gynekologisk undersøkelsesteknikk.

Jeg jobber også med kroniske mage/bekken/underlivssmerter og er ansatt i 20 % stilling ved Smertepoliklinikken ved St. Olavs Hospital. Jeg er biveileder på et prosjekt om vulvasmerter og vil følge opp spørsmål om underlivssmerter i HUNT 4.

I 2014 forsvarte jeg min ph.d.-avhandling i prosjektet «Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt»: Personalet ved voldtektsmottak skal yte akutt helsehjelp i tillegg til å assistere politiet i rettsmedisinsk prøvetaking og skadedokumentasjon. Formålet med studien var å øke kunnskapen om seksuelle overgrep blant kvinner, for å bedre helsevesenets og rettsvesenets innsats på området. Datagrunnlag for studien var journalmateriale fra Sør-Trøndelag politidistrikt 1997-2010,  samt fra Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital for samme periode. Tre studier er publisert som tidsskriftartikler. Prosjektet var finansiert av Extrastiftelsen via søkerorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening, Helse Sør-Øst via Rettspsykiatrimiljøet i Trondheim, samt Samarbeidssorganet Helse Midt-Norge-NTNU. Hovedveileder var professor Berit Schei.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling