Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, og er undervisningsenhetsleder for faget gynekologi for medisinerstudenter. I tillegg er jeg ansatt i 50 % ved Gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF. Jeg er med i eksamenskommisjonen for IICD. Jeg veileder hovedoppgaver innen medisinstudiet. Jeg er interessert i pedagogikk og har bl.a. sammen med NTNU multimediaavdelingen laget en instruksjonsvideo i gynekologisk undersøkelsesteknikk.

Jeg jobber også med kroniske mage/bekken/underlivssmerter og er ansatt i 20 % stilling ved Smertepoliklinikken ved St. Olavs Hospital. Jeg er biveileder på et prosjekt om vulvasmerter og vil følge opp spørsmål om underlivssmerter i HUNT 4.

I 2014 forsvarte jeg min ph.d.-avhandling i prosjektet «Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt»: Personalet ved voldtektsmottak skal yte akutt helsehjelp i tillegg til å assistere politiet i rettsmedisinsk prøvetaking og skadedokumentasjon. Formålet med studien var å øke kunnskapen om seksuelle overgrep blant kvinner, for å bedre helsevesenets og rettsvesenets innsats på området. Datagrunnlag for studien var journalmateriale fra Sør-Trøndelag politidistrikt 1997-2010,  samt fra Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital for samme periode. Tre studier er publisert som tidsskriftartikler. Prosjektet var finansiert av Extrastiftelsen via søkerorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening, Helse Sør-Øst via Rettspsykiatrimiljøet i Trondheim, samt Samarbeidssorganet Helse Midt-Norge-NTNU. Hovedveileder var professor Berit Schei.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Hagemann, Cecilie Therese. (2015) Chronic pelvic pain - Investigation and treatment illustrated by a typical case history. The 3rd Arctic Pelvic Floor Meeting . Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk; Tromsø. 2015-11-12 - 2015-11-13.
  • Hagemann, Cecilie Therese. (2015) Chronic pelvic pain - Theoretical framework and review of the literature regarding treatment options. The 3rd Arctic Pelvic Floor Meeting . Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk; Tromsø. 2015-11-12 - 2015-11-13.
  • Hagemann, Cecilie Therese; Myhre, Arne Kristian; Nøttestad, Jim Aage; Ormstad, Kari; Schei, Berit. (2014) Are medico-legal findings associated with the filing of charges among Norwegian adult female sexual assault victims?. 4th International Conference on the Survivors of Rape . Associacão de Mulheres Contra la Violencia; Lisboa. 2014-11-20 - 2014-11-22.
  • Swärd, Elisabeth T.; Hagemann, Cecilie Therese. (2014) Banebrytende doktorgrad om voldtekt. Sanitetskvinnene.no [Internett]. 2014-11-17.
  • Hagemann, Cecilie Therese; Helland, Arne. (2013) Mange voldtektsofre har skyhøy promille. Adressa.no [Internett]. 2013-07-05.
  • Hagemann, Cecilie Therese; Spigset, Olav; Helland, Arne; Espnes, Ketil Arne; Ormstad, Kari; Schei, Berit. (2012) Alcohol and drugs detected in urine/blood, background and assault characteristics and clinical findings in cases of drug facilitated sexual assault in Trondheim, Norway. The 3rd International Conference on Survivors of Rape . Rape Crisis Network Ireland; Galway. 2012-11-09 - 2012-11-10.
  • Hagemann, Cecilie Therese; Hjelle, Thomas Borgos; Murtnes, Sindre. (2011) Ny studie: Skader på voldtektsoffer lite å si for rettslig utfall. vg.no [Internett]. 2011-11-19.
  • Midling, Anne Sliper; Hagemann, Cecilie Therese. (2011) Legens funn etter voldtekt betyr lite. Forskning.no [Internett]. 2011-11-18.
  • Hagemann, Cecilie Therese; Myhre, Arne Kristian. (2010) Mikrobiologisk prøvetaking ved seksuelle overgrep - voksne/ungdom og barn. Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner. Felles strategimøte i virologi/serologi og bakteriologi . Strategimøte i virologi/serologi og bakteriologi, tverrfagli; Oslo. 2010-11-04 - 2010-11-05.