Bakgrunn og aktiviteter

Lars Imsland har vært professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 2009. Han har en Ph.d og en sivilingeniørgrad i teknisk kybernetikk fra NTNU. Imsland tilhører faggruppen Control Systems.

Se Imslands engelske side for mer detaljert informasjon. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner