Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsområde: Bioøkonomi, Ressursøkonomi, Miljøøkonomi, Mikroøkonomi

Leder for NTNU Handelshøyskolen senter for bolig- og miljøøkonomi

   -Pågående arbeid (under review og aksepterte):

Livestock and Carnivores: Economic and ecological interactions (with Anne Borge Johannesen and Anders Skonhoft)

Real estate values- Is there an energy performance price premium? (with Are Oust and Jan Tore Solstad)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner