Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsområde: Bioøkonomi, Ressursøkonomi, Miljøøkonomi, Mikroøkonomi, Boligøkonomi

Leder for NTNU Handelshøyskolen senter for bolig- og miljøøkonomi

   -Pågående arbeid (under review og aksepterte):

Opening bid strategies in English auctions, submitted to Scandinavian Journal of Economics (with Are Oust and Ole Jakob Sønstebø)

Real estate values- Is there an energy performance price premium? (with Are Oust and Jan Tore Solstad)

Livestock and Carnivores: Economic and ecological interactions, resubmitted to Environmental and Resource Economics (with Anne Borge Johannesen and Anders Skonhoft)

Environmental problems and regulation in the aquaculture industry. Insights from Norway, resubmitted to Marine Policy

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner