Bakgrunn og aktiviteter

 

Lise Vikan Sandvik er professor ved Institutt for lærerutdanning. Mine interessefelt er hovedsaklig rettet mot områdene vurdering, fremmedspråkdidaktikk, skoleutvikling, lærerutdanning og partnerskap i lærerutdanningen. Jeg er utdannet lektor med erfaring fra ulike skoleslag, har doktorgrad i fremmedspråkdidaktikk, og var nestleder for utdanning ved program for lærerutdanning, NTNU, fra 2013 - 2016.  Leder forskningsgruppa Professional Learning in Assessment Communities (PLAC) https://www.ntnu.edu/ilu/plac. Nestleder for NFR-prosjektet Going Gradeless (2021-2024) https://www.ntnu.edu/ilu/going-gradeless

Studieprogram, emner og ekstern aktivitet jeg er tilknyttet:

 • Master i fagdidaktikk:
  Studieretning engelsk og fremmedspråk: emneansvarlig for DID 3305 – Vurdering i språkundervisningen, veileder masterstudenter
  Studieretning yrkesfagdidaktikk: veileder masterstudenter
 • PhD-utdanning: LOS 8032 – Vurdering og evaluering i utdanning: politikk, forskning og praksis
 • Master i skoleledelse: veileder masterstudenter
 • PPU/5LU: undervisning i vurdering og skoleutvikling, analyse for FoU-oppgave
 • Videreutdanning YR6008 – Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling
 • DEKOM, UP1 for Værnes og Gauldal
 • Oppfølgingsordningen

Forskergrupper/nettverk/pågående prosjekt jeg deltar i:

Leder av forskningsgruppe PLAC (Professional Learning in Assessment Communities) https://www.ntnu.edu/ilu/plac:

TedSChat: Teacher education and Schools using Cultural historical activity theory https://www.ntnu.no/ilu/tedschat

Activity theory group, https://www.activitytheorygroup.no/research

ERASMUS+: RECITE: Research Sirculation in Teacher Education

USPiTE: University Schools and Partnership in Teacher Education https://www.ntnu.no/ilu/uspite

Medlem av styringsgruppe AEA Europe Assessment Cultures SIG https://www.aea-europe.net/

Medlem av redaksjonsråd Acta Didactica Norden

Ansatterepresentant i ILUs styre

Medlem av ILUs internasjonale utvalg

Medlem av UDIRs referansegruppe for eksamen

Medlem av programkomiteen for Trøndelagskonferansen

 

Hovedområder jeg forsker på:

1) Skoleutvikling og vurdering: Databruk i skolen, vurderingsteori, skolebasert kompetanseutvikling, ledelse av læreres læring, læreres læring

2) Lærerutdanning og profesjonsforståelse: Partnerskap mellom skole og lærerutdanning, læreres læring, veiledning av lærerstudenter

3) Fagdidaktikk og læreres profesjonelle utvikling: Skriveforskning med vekt på vurdering, elevens læring, læreres læring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning. (2022) Skoleutvikling i videregående opplæring. Fagbokforlaget. 2022. ISBN 9788245039054.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Hestnes, Dagmar Hæge; Sandvik, Lise Vikan. (2010) Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925372.
 • Sandvik, Lise Vikan; Hestnes, Hæge. (2010) Vurdering i språkfag. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2537-2. Idéhefter for lærere (3).

Del av bok/rapport

 • Emstad, Anne Berit; Sandvik, Lise Vikan. (2022) Å lede og legge til rette for en utforskende læringskultur i skolen. Skoleutvikling i videregående opplæring.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2022) Autentisk vurdering på yrkesfag. Skoleutvikling i videregående opplæring.
 • Hagerup, Pia Skog; Sandvik, Lise Vikan. (2022) Å lede mellom ledelse. Skoleutvikling i videregående opplæring.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2022) Samarbeid om databruk og en elevinformert undervisning. Skoleutvikling i videregående opplæring.
 • Sandvik, Lise Vikan. (2022) Utforskende fagfellesskap i videregående opplæring. Skoleutvikling i videregående opplæring.