Bakgrunn og aktiviteter

Leder forskningsgruppe for søvn og døgnrytmer ved NTNU institutt for psykisk helse og St. Olavs Hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner