Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg jobber som førsteamanuensis på RKBU. Jeg har forsket på små barns forståelse av følelser i studien Tidlig Trygg i Trondheim. Jeg er opptatt av sped og små barns psykiske helse samt hvordan støtte foreldres psykiske helse og foreldreferdigheter.  Jeg jobber også som psykologspesialist på en BUP enhet på Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.

Temagruppe

Sped- og småbarn

Bakgrunn

·       Cand. psychol fra 2002, NTNU. Spesialitet Barn og unge, 2012.

·       Doktorgrad i 2016, NTNU. Young children’s emotion understanding: The impact of parent and child factors, socioeconomic status, and culture

·       Jobbet som universitetslektor ved Psykologisk Institutt, NTNU. Jobbet som psykolog på et foreldre-barn senter i Trondheim. Siste 11 år jobbet på BUP-BUK som psykologspesialist.

Faglige interesser

·      Utviklingspsykologi

·      Barns emosjonelle kompetanse

·      Foreldre-barn samspill

·      Foreldres psykisk helse svangerskap og barseltid

·      Små barns psykiske helse

·      Små barn med medfødt alvorlig hjertefeil 

·     Små barn med risiko for å utvikle CP

      

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

·       Small Step, Tidligintervensjonsprogram for babyer med høy risiko for CP

Undervisning

·       Underviser i master Psykisk helse, NTNU

·       Underviser medisinstudenter, NTNU

·       Psykisk helse svangerskap og barseltid, som del av "TIdlig inn"

Verv

Er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling – Nordic Association for Infant Mental Health (NFSU).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner