Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berg Kårstad, Silja. (2006) The relationship between parents' attitude towards their preschoolers' emotional expressiveness and their children's level of emotion understanding. The autumn conferences at the Dept. of Developmental and Clinical Child & Adolescent Psychology 1. The Brazilian connection.

Andre

  • Reinfjell, Trude; Berg Kårstad, Silja; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Wichstrøm, Lars. (2014) Preschool predictors of change in symptoms of depression in first grade. The International Association for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP) ; Durban. 2014-08-11 - 2014-08-15.
  • Berg Kårstad, Silja. (2007) Tidlig trygg- barns forståelse av følelser. Psykologikongress . Norsk Psykologforening; Oslo. 2007-08-30 - 2007-08-31.
  • Berg Kårstad, Silja; Nygård, Live. (2007) Førskolebarns forståelse av ambivalens. Psykologikongress . Norsk Psykologforening; Oslo. 2007-08-30 - 2007-08-31.
  • Berg Kårstad, Silja; Brandt, Anne Elisabeth. (2005) Samspillets muligheter. OPPVEKST 2005 . Faglig Forum; Trondheim. 2005-11-28 - 2005-11-30.
  • Berg Kårstad, Silja; Brandt, Anne Elisabeth. (2005) Samspillets muligheter- innspill fra klinisk praksis med risikofamilier. Norsk Psykologikongress . Norsk Psykologforening; Oslo. 2005-09-01 - 2005-09-02.