Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i arbeidshelsepsykologi ved Institutt for psykologi og leder for Senter for helsefremmende forskning. Jeg har en doktorgrad fra NTNU på interaksjonen mellom arbeid og familie.

Jeg holder foredrag og underviser innenfor ulike felt som arbeidshelse, arbeidsmiljø, helsefremming, intervensjonsforskning og kvantitativ metode.

Jeg forsker på, og har vært med på å utvikle, ARK, som er et helhetlig implementeringsprogram for å fremme psykososialt arbeidsmiljø i akademia. Jeg er også tilknyttet EU-prosjektet "H-work - Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces». Sammen med 14 partnere fra ni ulike land skal vi utvikle og teste tiltak, måleinstrumenter, verktøy og modeller for å fremme mental helse i Europa. Se også "Skal forske på arbeidsmiljø som gir god mental helse".

I 2016/2017 og i 2021/2022 mottok jeg Fulbright stipend for å arbeide 1 år ved Interdisciplinary Center for Healthy Workplaces, UC Berkeley. 

Faglige interesser

Arbeid og helse

Helsefremming

Arbeid-familie balansen

Helsefremmende universitet

Arbeidsengasjement

 

Priser og medlemskap

Fulbright scholarship 2016/2017 og 2021/2022

Scancor Harvard 2022

Medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 2019-

Grunnlegger og medlem av «European Forum for Health Promotion» (HP Forum), 2018-

Medlem av «IUHPE/Euro Regional Committee», 2018-

Medlem av “Global Health and Education UNESCO chair and UNITWIN network”, 2018-

Medlem av “International Exchange Alumni, Bureau of Education and Cultural Affairs, USA”, 2017-

Scientific advisory board of Centrum för Salutogenes, Trollhättan, Sweeden, 2015-

 “Top cited article of 2013”. Stress and Health publisert av Wiley

Best Paper Overall 2012”. Stress and Health publisert av Wiley

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner