Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-prosjekt 2016-2020:

Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomstrinnet

Prosjektet har tilhørighet til Universitetsskolesamarbeidet

Prosjektet veiledes av:

Professor May Britt Postholm ved Institutt for lærerutdanning, SU, NTNU

Førsteamanuensis Anne Berit Emstad ved Institutt for lærerutdanning, SU, NTNU

Utvalg og styrevirksomhet:

Ph.d.-utvalget ved Institutt for lærerutdanning, SU, NTNU (2017-2019)

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte ved instituttstyret for Institutt for Lærerutdanning, SU, NTNU (2017-2019)

Undervisning:

Rådgivning I og II, NTNU Videre

Utdanningsvalg, NTNU Videre

Pedagogikk og Elevkunnskap, ILU, NTNU

Forskergrupper:

TedSChat: Teacher education and Schools using Cultural historical activity theory

Overganger i Skole og Utdanning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2017) Opplevelse av tilhørighet og inkludering i møtet mellom kulturer. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.

2016

  • Berge, Åsa Dahl; Strand, Gro Marte. (2016) Children with immigrant backgrounds in Mid-Norway; their school experiences. Paperpresentasjon i symposiet «Immigrant youth and educational transitions in Nordic countries”. NERA ; Helsinki. 2016-03-09 - 2016-03-11.
  • Steen-Olsen, Tove Herborg; Berge, Åsa Dahl; Strand, Gro Marte. (2016) Barn med innvandrerbakgrunn i Trøndelag: skoleerfaringer. Er lærerutdanningen forberedt på å møte mangfoldet i det norske samfunnet? . Kompetanse for Mangfold; Gardermoen. 2016-05-26 - 2016-05-27.
  • Steen-Olsen, Tove Herborg; Strand, Gro Marte. (2016) Diskurser om skole-hjem samarbeid i den felleskulturelle skolen. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen . NTNU; Trondheim. 2016-05-10 - 2016-05-13.
  • Strand, Gro Marte. (2016) Hva tenker jeg – egentlig? Bevisstgjøring og utvikling av egne holdninger i møtet med minoritetsspråklige elever. Fagdag for ansatte i Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2016-03-17 - 2016-03-17.
  • Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl. (2016) Parents with immigrant backgrounds, teachers and school leaders; school experiences and school-home relationships. NERA ; Helsinki. 2016-03-09 - 2016-03-11.

2015

  • Berge, Åsa Dahl; Strand, Gro Marte. (2015) Skole- og læringserfaringer i møtet mellom kulturer – utfordringer og muligheter ved skole-hjem-samarbeid. FoU i Praksis . Dronning Mauds Minne Høgskole; Trondheim. 2015-04-09 - 2015-04-10.
  • Berge, Åsa Dahl; Strand, Gro Marte; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2015) Children and Families with Immigrant Backgrounds; their School Experiences and School-Home Relationships. ECER . European Educational Research Association; Budapest. 2015-09-07 - 2015-09-11.
  • Strand, Gro Marte. (2015) Med fokus på egne holdninger. NAFOs nettverk for skoleeiere . NAFO; Trondheim. 2015-05-11 - 2015-05-11.

2014