Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

Inger Andresen er professor i integrert energidesign og underviser i det internasjonale masterprogrammet i Sustainable Architecture, samt leder etterutdanningskurs om nullutslippsbygg og plusshus.
 
Hennes største forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av konsepter og løsninger for bygninger med lavt klimafotavtrykk. Hun var sentral i utviklingen og gjennomføring av forskningssenteret Zero Emission Buildings (www.zeb.no), og hadde bl.a. ansvaret for arbeidet med pilot- og demonstrasjonsbygg. For tiden er hun tungt involvert i det nye forskningssenteret Zere Emission Neighbourhoods in Smart Cities (www.fmezen.no), hvor hun leder arbeidet med pilotprosjekter og 'living labs'.
 
 
 

Kompetanse

Inger Andresen arbeider med å utvikle konsepter og løsninger for nullutslippsbygg og plusshus. Hun brenner for å utvikle energiløsninger som er en integrert del av bygningsutformingen og som bidrar til å realisere bærekraftige bygg og god arkitektur. Fokus er ikke bare på energieffektivitet og klimagassutslipp, men også inneklima, utemiljø, økonomi og sosiale aspekter.

Andresen har en dr.grad i integrert energidesign fra NTNU (2000) og en mastergrad i "Building energy systems" fra University of Colorado (1991).

 

Bakgrunn

Inger Andresen har over 20 års erfaring fra forskning og utvikling innenfor energieffektive bygg og utnyttelse av fornybar energi, og har også praktisk erfaring fra prosjektering og rådgivning. Hun har jobbet som forsker i SINTEF Bygggforsk, som miljøsjef i LINK arkitektur, og som energirådgiver i Skanska.  Hun har også vært engasjert av Norwegian Green Building Council til utvikling av BREEAM-NOR innenfor områdene energi og inneklima. Inger har sertifisering som BREEAM AP og LEED AP.
 
 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner