Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

Inger Andresen er professor i integrert energidesign og er leder for det europeiske innovasjonsprosjektet Climate Positive Circular Communities'. Hun underviser også i det internasjonale masterprogrammet i Sustainable Architecture.
 
Hennes forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av konsepter og løsninger for bygninger med lavt klimafotavtrykk. Hun var sentral i utviklingen og gjennomføring av forskningssenteret Zero Emission Buildings (www.zeb.no), og hadde bl.a. ansvaret for arbeidet med pilot- og demonstrasjonsbygg. Hun er også involvert i forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (www.fmezen.no), hvor hun bl.a. har ledet arbeidet med pilotprosjekter og 'living labs'. Hun leder for tiden det europeiske innovasjonsprosjektet 'Climate Positive Circular Communities' (https://greendeal-arv.eu/), som har et budsjett på 20 mill Euro og en varighet på 4 år. I EU-prosjektet 'Sustainable Plus Energy Neigbhourhoods (www.synikia.eu), leder hun også arbeidet med demonstrasjonsprosjekter. 
 
 
 

Kompetanse

Inger Andresen arbeider med å utvikle konsepter og løsninger for nullutslippsbygg og plusshus. Hun brenner for å utvikle energiløsninger som er en integrert del av bygningsutformingen og som bidrar til å realisere bærekraftige bygg og god arkitektur. Fokus er ikke bare på energieffektivitet og klimagassutslipp, men også inneklima, utemiljø, økonomi og sosiale aspekter.

Andresen har en dr.grad i integrert energidesign fra NTNU (2000) og en mastergrad i "Building energy systems" fra University of Colorado (1991).

 

Bakgrunn

Inger Andresen har over 20 års erfaring fra forskning og utvikling innenfor energieffektive bygg, utnyttelse av fornybar energi, og nullutslippsbygg. Hun har også praktisk erfaring fra prosjektering og rådgivning. Hun har jobbet som forsker i SINTEF Bygggforsk, som miljøsjef i LINK arkitektur, som energirådgiver i Skanska og miljørådgiver i Asplan Viak.  Hun har også vært engasjert av Norwegian Green Building Council til utvikling av BREEAM-NOR innenfor områdene energi og inneklima. Inger har sertifisering som BREEAM AP og LEED AP.
 
 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner