Bakgrunn og aktiviteter

Positions:

 • Professor Marine Engineering

Forskningsområder:

 • Matematisk modellering og simulering av maskinerisystemer
 • Modellering av fysiske sysemet ved hjelp av bond graf metoden
 • Modellering av termofluid og termodynamiske systemer
 • Dynamikk og mekaniske vibrasjoner, rotordynamikk
 • Marine forbreningsmotorer og motorsystemer
 • Marine elektriske hybride kraftverk
 • Simuleringmetodikk og co-simulering

Undervisning:

 • TMR4275 Modellering, simulering og analyse av dynamiske systemer
 • TMR4222 Marint maskienri og drift
 • TMR4310 Marin teknikk - maskinerisystemer 
 • TMR21     Marin mekatronikk - dynamikk (3.75 ECTS module)
 • MR8405   Modellering og simulering av maskinerisystemer (PhD-course)

Pågående forskningsprosjekter:

 • Industri PhD-prosjekter:
  • PhD-student Pramod Ghimire (Kongsberg Digital)
  • Anna Swider (2018) (Rolls Royce)
 • SFI Smart Maritime (SmartMaritime)
  • PhD-student Jørgen B Nielsen (2019)
  • PhD-student Vladimir Krivipolianskij (co-supervisor)
  • PhD-student Endre Sandvik (co-supervisor)
  • PostDoc Torstein Ingebrigtsen Bø
 • Virtuell Prototyping av Marine Systemer og Operasjoner (ViProMa)
  • PhD-student: Stian Skjong
  • PostDoc Severin Sadjina
 • D2V - Design to Verification of Control Systems for Safe and Energy-Efficient Ships with Hybrid Power Plants
  • PhD-student Kevin Koosup Yum
  • PhD-student Michel Rejani Miyazaki (co-supervisor)
 • Dynamisk analyse i design og operasjon av drivverk i store havvindturbiner
  • PhD-student Jone Torsvik (industriell PhD-student)
 • LEEDS - Low Energy and Emission Design of Ships
  • PhD-student Dig Vijay Singh
  • PhD-student Thorat Laxminarayan (co-supervisor)
 • Vessel Power Systems Design Decision Support using advanced Mathematical Modelling analysis
  • PhD-student Anna Swider (industrial PhD-student) (Rolls Royce)
 • Hivkompansering i kraner - modellering og design
  • PhD-student Chu Yingguang (co-supervisor)
 • Bond graphs in rotordynamics
  • No positions available

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner