Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært instituttleder siden 2010 og leder instituttets faglige og administrative arbeid.

Forskning
Min forskning er innen biosystematikk og biogeografi hos flerbørstemark (Polychaeta), og nakensnegler (Nudibranchia). Hovedinteressen er for forskningen er fylogeni, taksonomi og utbredelse for utvalgte arter og artsgrupper. I tillegg har jeg en generell bred interesse i faunistikk og biologisk mangfold for marine bunndyr i norske havområder. En del av denne aktiviteten er knyttet til NTNUs satsningsområde Havromsvitenskap og -teknologi, og AUR-lab.

Undervisning
Jeg underviser på kursene Faunistikk og floristikk (BI1002) og Marin biodiversitet (BI2036). Tidligere har jeg også undervist på kursene Biogeografi og biosystematikk (BI2001), Arkeologisk oseanografi (ARM3030). Jeg veileder masterstudenter innenfor forskningsfeltet, og gjennom AUR-lab.

Vitenskapelige samlinger
Jeg er samlingsansvarlig for samlingene av marine invertebrater ved NTNU Vitenskapsmuseet. Samlingene har materiale fra 1760-tallet og har et rikt materiale fra de siste 100 år, spesielt fra Trondheimsfjorden og kysten av Midt-Norge.

Pågående forskningsprosjekter:

Lenker:

Mine innlegg på bloggene til NTNU Vitenskapsmuseet

polychaeta.no - flerbørstemark

nudibranchia.no - nakensnegler i Norge

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kålås, John Atle; Viken, Åslaug; Bakken, Torkild. (2006) Norsk Rødliste 2006 - 2006 Norwegian Red List. 2006. ISBN 82-92838-00-7.

Del av bok/rapport

 • Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Haraldsen, Trond Knapp; Sloreid, Svein Erik; Bremnes, Trond; Dolmen, Dag. (2015) Leddormer - Annelida. Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.
 • Bakken, Torkild. (2014) Svaets bunndyrfauna. Tautra - den mangfoldige fugleøya i Trondheimsfjorden.
 • Nygren, Arne; Bakken, Torkild. (2013) Familj Nereididae – rovmaskar. Bestämningsnyckel till och presentation av svenska familjer av havsborstmaskar.
 • Nygren, Arne; Bakken, Torkild. (2013) Familj Sphaerodoridae – bollhudingar. Bestämningsnyckel till och presentation av svenska familjer av havsborstmaskar.
 • Søreide, Fredrik; Bakken, Torkild; Jasinski, Marek E.. (2013) Archaeology and biology in the deep sea: The Ormen Lange marine archaeology project. OCEANS - Bergen, 2013 MTS/IEEE - Bergen, 10-14 June.
 • Bakken, Torkild; Fremstad, Eli; Aagaard, Kaare. (2012) Bishop Gunnerus as a naturalist: His impact on biodiversity research today. Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work.
 • Oug, Eivind; Gjøsæter, Jakob; Anker-Nilssen, Tycho; Bakken, Torkild; Sneli, Jon-Arne; Rueness, Jan. (2010) Marine environments. Environmental conditions and impacts for red list species.

Rapport/avhandling

 • Altin, Dag; Bakken, Torkild; Rapp, Hans Tore; Kaltenborn, Anita; Sandlund, Vera. (2015) Systematisk oversikt i faunistikk. BI1002 Faunistikk og floristikk. Utgave 3.0. 2015.
 • Thingstad, Per Gustav; Bakken, Torkild; Stokland, Øystein. (2015) Ramsarområdet Tautra med Svaet: Respons hos vannfugl og bunndyrfauna på bruåpningen i veimoloen ut til Tautra. 2015. ISBN 978-82-8322-048-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (7).
 • Bakken, Torkild. (2004) A revision of Nereidinae (Polychaeta, Nereididae). 2004. ISBN 82-471-6205-9.
 • Bakken, Torkild. (1997) Systematikken til Nereididae og Sphaerodoridae (Polychaeta: Annelida) og deres geografiske utbredelse i norske og tilstøtende arktiske farvann. 1997.