Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet siden 2006; instituttleder (Institutt for naturhistorie) i perioden 2010-2018.

Forskning
Min forskning er i biosystematikk og biogeografi hos flerbørstemark (Polychaeta), og nakensnegler (Nudibranchia). Hovedinteressen for forskningen er fylogeni, taksonomi og utbredelse for utvalgte arter og artsgrupper. I tillegg har jeg en generell bred interesse i faunistikk og biologisk mangfold for marine bunndyr i norske havområder. En del av denne aktiviteten er knyttet til NTNUs satsningsområde Havromsvitenskap og -teknologi, og AUR-lab.

Undervisning
Jeg underviser på kursene Faunistikk og floristikk (BI1002) og Marin biodiversitet (BI2036). Tidligere har jeg også undervist på kursene Biogeografi og biosystematikk (BI2001), Arkeologisk oseanografi (ARM3030). Jeg veileder masterstudenter innenfor forskningsfeltet, og gjennom AUR-lab.

Vitenskapelige samlinger
Jeg er samlingsansvarlig for samlingene av marine invertebrater ved NTNU Vitenskapsmuseet. Samlingene har materiale fra 1760-tallet og har et rikt materiale fra de siste 100 år, spesielt fra Trondheimsfjorden og kysten av Midt-Norge.

Pågående forskningsprosjekter:

Lenker:

Mine innlegg på bloggene til NTNU Vitenskapsmuseet

polychaeta.no - flerbørstemark

nudibranchia.no - nakensnegler i Norge

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Oug, Eivind; Gjøsæter, Jakob; Anker-Nilssen, Tycho; Bakken, Torkild; Sneli, Jon-Arne; Rueness, Jan. (2010) Marine environments. Environmental conditions and impacts for red list species.
 • Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec. (2010) Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta). Polar Research. vol. 29 (1).
 • Schander, Christoffer; Rapp, Hans Tore; Kongsrud, Jon Anders; Bakken, Torkild; Berge, Jørgen; Cochrane, Sabine; Oug, Eivind; Byrkjedal, Ingvar; Todt, Christiane; Cedhagen, Tomas; Fosshagen, Audun; Gebruk, Andrey; Larsen, Kim; Levin, Lisa; Obst, Matthias; Pleijel, Fredrik; Stöhr, Sabine; Warén, Anders; Mikkelsen, Nina Therese; Hadler-Jacobsen, Silje Hope; Keuning, Rozemarijn; Petersen, Kristin Heggøy; Thorseth, Ingunn Hindenes; Pedersen, Rolf-Birger. (2010) The fauna of hydrothermal vents on the Mohn Ridge (North Atlantic). Marine Biology Research. vol. 6 (2).

2009

2007

2006

 • Kålås, John Atle; Viken, Åslaug; Bakken, Torkild. (2006) Norsk Rødliste 2006 - 2006 Norwegian Red List. 2006. ISBN 82-92838-00-7.

2005

2004

 • Bakken, Torkild. (2004) A revision of Nereidinae (Polychaeta, Nereididae). 2004. ISBN 82-471-6205-9.

2003

 • Bakken, Torkild. (2003) Redescription and resurrection of Typhlonereis gracilis Hansen, 1879 (Polychaeta, Nereididae). Sarsia. vol. 88 (5).
 • Wilson, Robin S.; Bakken, Torkild. (2003) Sphaerodoridae (Polychaeta)�A DELTA database of genera, and Australian species. In RS Wilson, PA Hutchings & GJ Glasby (eds) Polychaetes: Interactive identification and information retrieval.
 • Wilson, Robin S.; Bakken, Torkild; Glasby, Christopher J.. (2003) Nereididae (Polychaeta)�A DELTA database of genera, and Australian species. In RS Wilson, PA Hutchings & CJ Glasby (eds) Polychaetes: Interactive identification and information retrieval.

2002

2001

 • Bakken, Torkild. (2001) Sjøstjernen Brisinga endecacnemos i Norge, og dens oppdager - P. Chr. Asbjørnsen. Fauna. vol. 54 (1).
 • Bakken, Torkild; Moen, Toril Loennechen. (2001) Er scalpellidene (Cirripedia, Scalpellidae) i de Nordiske hav en biogeografisk avgrenset gruppe?. Norske havforskeres forening, årsmøte . [Mangler data]; Bodø. 2001-11-25.

1999

 • Bakken, Torkild. (1999) A catalogue of the type specimens of protozoans, invertebrates and fish in the Museum of Natural History and Archaeology, NTNU. Gunneria. vol. 74.
 • Mancini, Ines; Guerriero, Antonio; Guella, Graziano; Bakken, Torkild; Zibrowius, Helmut; Pietra, Francesco. (1999) Novel 10-hydroxydocosapolyenoic acids from deep-water scleractinian corals. Helvetica Chimica Acta. vol. 82.

1997

 • Bakken, Torkild. (1997) Systematikken til Nereididae og Sphaerodoridae (Polychaeta: Annelida) og deres geografiske utbredelse i norske og tilstøtende arktiske farvann. 1997.