Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet siden 2006; instituttleder (Institutt for naturhistorie) i perioden 2010-2018.

Forskning
Min forskning er i biosystematikk og biogeografi hos marine invertebrater, hovedsakelig flerbørstemark (Polychaeta) og nakensnegler (Nudibranchia). Hovedinteressen for forskningen er fylogeni, taksonomi og utbredelse for utvalgte arter og artsgrupper. I tillegg har jeg en generell bred interesse i faunistikk og biologisk mangfold for marine bunndyr i norske havområder. En del av denne aktiviteten er knyttet til NTNUs satsningsområde Havromsvitenskap og -teknologi, og AUR-lab.

Undervisning
Jeg underviser i fagene Faunistikk og floristikk (BI1002), Marin biodiversitet (BI2036) og Muliggjørende teknologier i marin vitenskap (BI3070). Jeg veileder masterstudenter og PhD-studenter innenfor forskningsfeltet, og gjennom AUR-lab.

Vitenskapelige samlinger
Jeg er samlingsansvarlig for samlingene av marine invertebrater ved NTNU Vitenskapsmuseet, og leder gruppa som jobber med de zoologiske samlingene. Samlingene har materiale fra 1760-tallet og er spesielt omfattende fra aktivitet ved museet de siste 100 år, spesielt fra Trondheimsfjorden og kysten av Midt-Norge.

Pågående forskningsprosjekter:

Lenker:

Mine innlegg på bloggene til NTNU Vitenskapsmuseet

polychaeta.no - flerbørstemark

nudibranchia.no - nakensnegler i Norge

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

 • Bakken, Torkild; Glasby, Christopher J.; Santos, Cinthya S. G.; Wilson, Robin S.. (2022) 7.13.3.3 Nereididae Blainville, 1818. Handbook of Zoology. Annelida. Volume 4 Pleistoannelida, Errantia II.
 • Capa, Maria; Bakken, Torkild; Purschke, Günter. (2022) 7.13.14 Sphaerodoridae Malmgren, 1867. Handbook of Zoology. Annelida. Volume 4 Pleistoannelida, Errantia II.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Oug, Eivind; Gjøsæter, Jakob; Anker-Nilssen, Tycho; Bakken, Torkild; Sneli, Jon-Arne; Rueness, Jan. (2010) Marine environments. Environmental conditions and impacts for red list species.
 • Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec. (2010) Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta). Polar Research. vol. 29 (1).
 • Schander, Christoffer; Rapp, Hans Tore; Kongsrud, Jon Anders; Bakken, Torkild; Berge, Jørgen; Cochrane, Sabine; Oug, Eivind; Byrkjedal, Ingvar; Todt, Christiane; Cedhagen, Tomas; Fosshagen, Audun; Gebruk, Andrey; Larsen, Kim; Levin, Lisa; Obst, Matthias; Pleijel, Fredrik; Stöhr, Sabine; Warén, Anders; Mikkelsen, Nina Therese; Hadler-Jacobsen, Silje Hope; Keuning, Rozemarijn; Petersen, Kristin Heggøy; Thorseth, Ingunn Hindenes; Pedersen, Rolf-Birger. (2010) The fauna of hydrothermal vents on the Mohn Ridge (North Atlantic). Marine Biology Research. vol. 6 (2).

2009

2007

2006

 • Kålås, John Atle; Viken, Åslaug; Bakken, Torkild. (2006) Norsk Rødliste 2006 - 2006 Norwegian Red List. 2006. ISBN 82-92838-00-7.

2005

2004

 • Bakken, Torkild. (2004) A revision of Nereidinae (Polychaeta, Nereididae). 2004. ISBN 82-471-6205-9.

2003

 • Bakken, Torkild. (2003) Redescription and resurrection of Typhlonereis gracilis Hansen, 1879 (Polychaeta, Nereididae). Sarsia. vol. 88 (5).
 • Wilson, Robin S.; Bakken, Torkild. (2003) Sphaerodoridae (Polychaeta)�A DELTA database of genera, and Australian species. In RS Wilson, PA Hutchings & GJ Glasby (eds) Polychaetes: Interactive identification and information retrieval.
 • Wilson, Robin S.; Bakken, Torkild; Glasby, Christopher J.. (2003) Nereididae (Polychaeta)�A DELTA database of genera, and Australian species. In RS Wilson, PA Hutchings & CJ Glasby (eds) Polychaetes: Interactive identification and information retrieval.

2002

2001

 • Bakken, Torkild. (2001) Sjøstjernen Brisinga endecacnemos i Norge, og dens oppdager - P. Chr. Asbjørnsen. Fauna. vol. 54 (1).

1999

 • Bakken, Torkild. (1999) A catalogue of the type specimens of protozoans, invertebrates and fish in the Museum of Natural History and Archaeology, NTNU. Gunneria. vol. 74.
 • Mancini, Ines; Guerriero, Antonio; Guella, Graziano; Bakken, Torkild; Zibrowius, Helmut; Pietra, Francesco. (1999) Novel 10-hydroxydocosapolyenoic acids from deep-water scleractinian corals. Helvetica Chimica Acta. vol. 82.

1997

 • Bakken, Torkild. (1997) Systematikken til Nereididae og Sphaerodoridae (Polychaeta: Annelida) og deres geografiske utbredelse i norske og tilstøtende arktiske farvann. 1997.