Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • Utdannet lege (cand. med UiB og NTNU 1994)
  • Spesialist i Anestesiologi og Intensivmedisin 2004
  • Dr. Med 2007

Leder av den integrerte faggruppe for anestesi ved ISB og FoU-avdelingen ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin og Klinikk for akutt mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital. Jobber klinisk som overlege ved Hovedintensiv, St. Olavs Hospital.

Har jobbet i mange år i kombinert stilling mellom NTNU og St. Olavs Hospital avbrutt av 1,5 års forskningsopphold ved Yale University, USA og ett år i Statens Helsetilsyn, Oslo. 

Forskningsfeltet er i hovedsak sepsis (blodforgiftning), men er og involvert i global helse (Nepal-samarbeidet), pasientsikkerhet/kvalitet og innovasjon innen medisinsk teknologi.  

Opptatt av god undervisning og er engasjert innen grunn-utdanningen av leger, videreutdanning av sykepleiere og spesialistutdanning av leger. Sitter i Fakultetsstyret ved MH-fakultetet og er medlem av det nasjonale Spesialitetsrådet for utdanning av legespesialister. 

Aktive prosjekt:

  • Leder av "Midt-norsk sepsis-senter". Forskningsfokuset er persontilpasset medisin til sepsis-pasienten gjennom å se på samspillet mellom pasientens gener, pasientens fysiologiske respons på sykdommen og mikrobens genetikk. Vi har verdens største cohort med sepsis-pasienter som er genotypede (>2500) og >70 000 kontroller fra HUNT, samt en biobank med mikrobene til mange av disse. Sammen med forskere fra Levanger sykehus, YALE, BigMed ved OUS, IDI ved NTNU, UiT og UiO i PEST-prosjektet har vi håp om å bidra til å redusere dødligheten av sepsis gjennom bedret diagnostikk og individualisert behandling.
  • Global helse: Akuttmedisinsk forskning med fokus på effekt av bedre organisering og triage i akuttmottak på overlevelse hos innkommende pasienter, inkludert erfaringer  etter jordskjelvkatastrofen i 2015. Samarbeid med Dhulikhel Hospital/University of Kathmandu. 
  • Pasientsikkerhet/kvalitet i pasientbehandling: overleveringer, GTT, hendelsesanalyser, dødsfallsgjennomganger.
  • Medisinsk teknologi: prosjektleder for arbeidspakke ved St. Olavs Hospital i BiA-prosjektet med EyeLife om trådløs ultralyd, prosjektleder i SepCease-prosjektet med NTNU Discovery, elektronisk intensivjournal (PICIS), og samarbeider med Sintef i RaSimAs. 

 

Doktorgrad:

"Gut Luminal Microdialysis", DMF, NTNU, 2007

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner