Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

 • Utdannet lege (cand. med UiB og NTNU 1994)
 • Spesialist i Anestesiologi og Intensivmedisin 2004
 • Dr. Med 2007

Leder av den integrerte faggruppe for anestesi ved ISB og FoU-avdelingen ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin og Klinikk for akutt mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital. Jobber klinisk som overlege ved Hovedintensiv, St. Olavs Hospital.

Har jobbet i mange år i kombinert stilling mellom NTNU og St. Olavs Hospital avbrutt av 1,5 års forskningsopphold ved Yale University, USA og ett år i Statens Helsetilsyn, Oslo. 

Forskningsfeltet er i hovedsak sepsis (blodforgiftning), men er og involvert i global helse (Nepal-samarbeidet), pasientsikkerhet/kvalitet og innovasjon innen medisinsk teknologi.  

Opptatt av god undervisning og er engasjert innen grunn-utdanningen av leger, videreutdanning av sykepleiere og spesialistutdanning av leger. Sitter i Fakultetsstyret ved MH-fakultetet og er medlem av det nasjonale Spesialitetsrådet for utdanning av legespesialister. 

Aktive prosjekt:

 • Leder av "Midt-norsk sepsis-senter". Forskningsfokuset er persontilpasset medisin til sepsis-pasienten gjennom å se på samspillet mellom pasientens gener, pasientens fysiologiske respons på sykdommen og mikrobens genetikk. Vi har verdens største cohort med sepsis-pasienter som er genotypede (>2500) og >70 000 kontroller fra HUNT, samt en biobank med mikrobene til mange av disse. Sammen med forskere fra Levanger sykehus, YALE, BigMed ved OUS, IDI ved NTNU, UiT og UiO i PEST-prosjektet har vi håp om å bidra til å redusere dødligheten av sepsis gjennom bedret diagnostikk og individualisert behandling.
 • Global helse: Akuttmedisinsk forskning med fokus på effekt av bedre organisering og triage i akuttmottak på overlevelse hos innkommende pasienter, inkludert erfaringer  etter jordskjelvkatastrofen i 2015. Samarbeid med Dhulikhel Hospital/University of Kathmandu. 
 • Pasientsikkerhet/kvalitet i pasientbehandling: overleveringer, GTT, hendelsesanalyser, dødsfallsgjennomganger.
 • Medisinsk teknologi: prosjektleder for arbeidspakke ved St. Olavs Hospital i BiA-prosjektet med EyeLife om trådløs ultralyd, prosjektleder i SepCease-prosjektet med NTNU Discovery, elektronisk intensivjournal (PICIS), og samarbeider med Sintef i RaSimAs. 

 

Doktorgrad:

"Gut Luminal Microdialysis", DMF, NTNU, 2007

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Solligård, Erik. (2014) Forskning og innovasjon til pasientens beste - Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2013. 2014.
 • Solligård, Erik. (2014) Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010–2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten (§ 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven). 2014. ISBN 978-82-90919-73-8.
 • Solligård, Erik. (2007) Gut Luminal Microdialysis. 2007.

Andre

 • Askim, Åsa Susanne; Moser, Florentin; Gustad, Lise; Stene, Helga; Gundersen, Maren; Åsvold, Bjørn Olav; Dale, Jostein; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2017) Poor performance of quick-SOFA (qSOFA) score in predicting severe sepsis and mortality – a prospective study of patients admitted with infection to the emergency department. Regional Forskningskonferanse Helse Midt-Norge . StOlavs Hospital; Kunnskapssenterer StOlav/ NTNU Trondheim. 2017-06-06 - 2017-06-07.
 • Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2017) Stopp Sepsis Sykepleier. Midt-Norsk Intensivforum . StOlavs Hospital; StOlavs Hospital. 2017-03-02 - 2017-03-03.
 • Askim, Åsa Susanne; Moser, Florentin; Gustad, Lise; Stene, Helga; Gundersen, Maren; Åsvold, Bjørn Olav; Dale, Jostein; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2016) Poor performance of quick_SOFA (qSOFA) score in predicting severe sepsis and mortality - a prospective study of patients admitted with infection to the emergency department. Konferanse . Norsk Anestesiologisk Forening; Trondheim. 2016-10-26 - 2016-10-28.
 • Askim, Åsa Susanne; Paulsen, Julie; Mohus, Randi Marie; Mehl, Arne; DeWan, Andrew T.; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian; Åsvold, Bjørn Olav. (2016) Depression and anxiety symptoms and the risk of bloodstream infection in a population-based cohort-The HUNT-study. Konferanse . Norsk Anestesiologisk Forening; Trondheim. 2016-10-26 - 2016-10-28.
 • Paulsen, Julie; Askim, Åsa Susanne; Mohus, Randi Marie; Mehl, Arne; DeWan, Andrew T; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian; Åsvold, Bjørn Olav. (2016) Associations of obesity and lifestyle with the risk and mortality of bloodstream infection in a general population: a 15-year follow-up study of 64,000 individuals in the HUNT Study. 29th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine . European Society of Intensive Care Medicine; Milan. 2016-10-01 - 2016-10-05.
 • Torsvik, Malvin; Gustad, Lise; Mehl, Arne; Bangstad, Inger Lise; Vinje, Liv Jorun; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2016) Identification of SIRS/sepsis signs by ward nurses reduces 30-days mortality in patients with sepsis. Europeisk intensivkonferanse . Europeisk Society of Intensive Care (ESICM); Milano. 2016-10-02 - 2016-10-05.
 • Askim, Åsa Susanne; Mehl, Arne; Paulsen, Julie; Åsvold, Bjørn Olav; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2015) Epidemiology and outcome in adult patients with Streptococcus pneumoniae sepsis in Nord-Trøndelag 1993-2011: An observational study. Forskningskonferanse . Helse Nord Trøndelag HF; Stjørdal. 2015-06-09 - 2015-06-10.
 • Haugan, Idun; Solligård, Erik; Risnes, Kari. (2015) Legepar lager trafikklys for akutten. Gemini [Fagblad]. 2015-03-05.
 • Haugan, Idun; Solligård, Erik; Risnes, Kari. (2015) Trafikklys på akutten redder liv. forskning.no [Internett]. 2015-03-05.
 • Solligård, Erik. (2015) DHECARE - Triage in the Developing world. RETTS 2015 . RETTS Nordic; Gøteborg. 2015-11-10 - 2015-11-11.
 • Solligård, Erik. (2015) PASG - shocktrousers to prevent maternal bleeding. GLOBVAC workshop ; 2015-01-12 - 2015-01-16.
 • Sundberg, Charlotte .; Strømmen, Lars; Solligård, Erik. (2015) 15 fra NTNU og HiST i Nepal. Adresseavisen [Internett]. 2015-04-27.
 • Askim, Åsa Susanne; Paulsen, Julie; Mehl, Arne; Åsvold, Bjørn Olav; Damås, Jan Kristian; Solligård, Erik. (2014) Epidemiology and outcome of sepsis in adult patients with Streptococcus pneumoniae infection in Nord-Trøndelag county, Norway 1993-2011. ESICM LIVES 2014 . ESICM; Barcelona. 2014-09-28 - 2014-10-01.
 • Risnes, Kari; Giri, Samita; Solligård, Erik. (2014) The DHECARE project. Global Helsedag . DMF NTNU; Trondheim. 2014-10-21 - 2014-10-21.
 • Solligård, Erik. (2014) Hendelsesanalyse. Regional konferanse i pasientsikkerhet . Helse Midt-Norge; Stjørdal. 2014-11-26 - 2014-11-27.