Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved NTNU og overlege i barneanestesi ved  St.Olavs Hospital.

Leder for Fagrådet i Norsk Hjertestansregister.

Arbeidsoppgaver og interesseområder ved NTNU:

Kort CV:

  • Cand. med. 1985, spesialist i anestesiologi 1993, dr.med. 2000, spesialist i pediatri 2005.
  • Anestesilege og barnelege ved St Olavs Hospital siden 1991.
  • Forsker, underviser og veileder for studenter (master og PhD) ved NTNU siden 1994.
  • Leder for resusciteringsutvalget ved St Olavs Hospital 2008-2019.
  • Visiting Professor ved University of Pennsylvania, USA, høsten 2017.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner