Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved NTNU og overlege i barneanestesi ved  St.Olavs Hospital.
Leder for Resusciteringutvalget ved St. Olavs Hospital.

Kort CV og kvalifikasjoner:

Cand. med. 1985, spesialist i anestesiologi 1993, dr.med. 2000, spesialist i pediatri 2005.
Klinisk arbeid som anestesilege og barnelege ved St Olavs Hospital siden 1991.
Forsker, underviser og veileder for studenter (master og PhD) ved NTNU siden 1994.

 

Interesseområder og arbeidsoppgaver ved NTNU:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner