Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser
Forskning med fokus på reformer, organisering og ledelse i helsetjenestene.

Utdanning og bakgrunn
Cand.polit. og Ph.D. i administrasjon og organisasjonsvitenskap (UiB) på tema tyske sykehusleger i Norge.

Studieprogramleder for Master i helseledelse.  Emneansvarlig for masteremne i pasientsikkerhet og ledelse.  Jeg har en bistilling som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

  • Solberg, Mads; Kirchhoff, Ralf. (2019) Robotteknologi og helse – en retrospektiv innholdsanalyse av norske avisartikler fra 2000 til 2018. Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 . Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning; Trondheim. 2019-03-12 - 2019-03-13.
  • Oksavik, Jannike Dyb; Kirchhoff, Ralf; Solbjør, Marit; Sogstad, Maren Kristine Raknes. (2018) Multimorbidity and patient involvement. 18th International Conference on Integrated Care . International Journal of Integrated Care; Utrecht. 2018-05-23 - 2018-05-25.
  • Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid; Vik, Erlend. (2017) Management and reforms in the Nordic hospital landscape - A literature review. Nasjonal konferanse i helsetjenesteforskning . Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning; Trondheim. 2017-03-14 - 2017-03-15.
  • Haugan, Idun; Kirchhoff, Ralf. (2016) Kommunene er uforberedt på velferdsteknologi. gemini.no [Fagblad]. 2016-06-17.
  • Kirchhoff, Ralf. (2015) Samhandling i støpeskjeen - kunnskap og forskning om samhandlingsreformen. ReHabiliteringskonferansen 2015 . Helse Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal; Ålesund. 2015-10-15 - 2015-10-16.
  • Kirchhoff, Ralf; Berg, Helen. (2015) Videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering. Den internasjonale sykepleiedagen . Norsk Sykepleieforbund Møre og Romsdal; Ålesund, Høgskolen i Ålesund. 2015-05-12 - 2015-05-12.
  • Kirchhoff, Ralf. (2013) Tyskland og Norge - to syn på kvalitet i helsesektoren?. Fjordkonferansen . Forskningsmiljø i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane; Loen. 2013-06-20 - 2013-06-21.
  • Kirchhoff, Ralf. (2010) Management contexts and their relevance on physicians organizational commitment. A comparative study of German and Norwegian hospital physicians in Norway. COST ACTION IS0903: ENHANCING THE ROLE OF MEDICINE IN MANAGEMENT ; Lyon, France. 2010-11-22 - 2010-11-22.