Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser
Forskning med fokus på reformer, organisering og ledelse i helsetjenestene.

Utdanning og bakgrunn
Cand.polit. og Ph.D. i administrasjon og organisasjonsvitenskap (UiB) på tema tyske sykehusleger i Norge.

Studieprogramleder for Master i helseledelse.  Emneansvarlig for masteremne HELA3001 Pasientsikkerhet og ledelse og HELA3009 Masteroppgave Master i helseledelse. Leder av forskergruppen helsetjensteforskning i Ålesund. Jeg har en bistilling som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • Blindheim, Kari; Kirchhoff, Ralf; Dahl, Berit Misund. (2014) Helse og læring. 2014. ISBN 978-82-92186-51-0. Rapport HiÅ (5).
  • Kirchhoff, Ralf; Nesset, Erik. (2014) Tyske og norske sykehusleger i Norge - ulike syn på faglig oppdatering?. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.

2013

  • Kirchhoff, Ralf. (2013) Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv. 2013.
  • Kirchhoff, Ralf; Grimsmo, Anders. (2013) Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen - forløpige resultat fra arbeidspakke 1 (avtalene). Forskerseminar for deltakere i prosjektene i evalueringen av Samhandlingsreformen . Norges Forskningsråd; Oslo Airport Hotel. 2013-06-17 - 2013-06-17.

2011

2010