Bakgrunn og aktiviteter

 

Leder for forskergruppa Aldring og eldres helse.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Malmedal, Wenche Karin. (1999) Arbeidshefte til Sykehjemmets skyggesider. Fagbokforlaget. 1999. ISBN 8244607068.
  • Malmedal, Wenche Karin. (1999) Sykehjemmets skyggesider. Når beboere i sykehjem utsettes for krenkelser og overgrep. Kommuneforlaget AS. 1999. ISBN 8244606460.

Del av bok/rapport

  • Malmedal, Wenche Karin. (2020) "If you do noy believe that it happens you won't see it either!" - Sexual abuse in later life. Advances in Elder Abuse Research. Practice, Legislation and Policy..

Kompetanseord