Bakgrunn og aktiviteter

 

Leder for forskergruppa Aldring og eldres helse.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Malmedal, Wenche Karin. (1999) Arbeidshefte til Sykehjemmets skyggesider. Fagbokforlaget. 1999. ISBN 8244607068.
  • Malmedal, Wenche Karin. (1999) Sykehjemmets skyggesider. Når beboere i sykehjem utsettes for krenkelser og overgrep. Kommuneforlaget AS. 1999. ISBN 8244606460.

Del av bok/rapport

  • Malmedal, Wenche Karin; Saveman, Britt-Inger. (2014) The dark sides of nursing homes: when staff commit inadequate care, abuse and neglect. Violence in the Health Sector: proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector: Towards safety, security and wellbeing for all.
  • Juklestad, Olaug; Malmedal, Wenche Karin; Sandmoe, Astrid. (2012) Når eldre blir utsatt for overgrep. Tverrfaglig geriatri.
  • Malmedal, Wenche Karin. (2008) Overgrep i sykehjem. Halve livet. Artikler om aldring og livsløp.

Rapport/avhandling

  • Malmedal, Wenche Karin; Iversen, Maria Helen; Frengen Sæbø, Valgjerd; Kilvik, Astrid. (2016) Det skjer ikke! Eller gjør det? Resultater fra en studie om seksuelle overgrep i sykehjem. 2016.