Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ekornes, Stine Margrethe. (2018) Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245022230.

Rapport/avhandling

  • Ekornes, Stine Margrethe. (2016) School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teachers` Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion. 2016. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (248).