Bakgrunn og aktiviteter

Stikkord

farge i arkitektur, persepsjon av farge, fargenes interakson, fargereferansesystemer, NCS, visuelle illusjoner, fargelære, fargedesign, fargeregistrering, visuell evaluering, luminanskontrast, universell utforming, metodologi, lys og farge.

Kine Angelo har 15 års praksis som interiørarkitekt i Norge, med ekspertise innen fargesetting i arkitektonisk kontekst - både interiører og eksteriører. Hun begynte på Fakultet for arkitektur og billedkunst, institutt for byggekunst, form og farge ved NTNU i 2010 som forsker og foreleser.

I undervisningen ved NTNU har hun emneansvaret for masterkurset Arkitekturprosjektering med lys og farger, som holdes på høstsemesteret sammen med kollega Barbara Matusiak. Andre oppgaver er organisering og undervisning  på andre kurs på instututtet, som kurset Lys og farge og forskjellige EVU-kurs. Hun har vært gjesteforeleser på flere kurs ved Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for produktdesign, hovedsakelig med fokus på temaene farge i arkitektur, fargeteori, persepsjon og NCS.

Hun har vært vitenskapelig assistent i prosjektet Translusente Fasader, initiert av Norsk Forskningsråd i 2010, og i det nordiske samarbeidsprosjektet SYN-TES, sponset av Konstfack et. al. I september 2012 ga hun en muntlig presentasjon av paperet Colour shifts behind Modern Glazing. I 2015 fikk hun antatt paperet Meeting New Challenges in Colour Tendencies in Norway på AIC-konferansen i Tokyo sammen med Alex Booker.

Hun har samorganisert Lys og farge - fakultetets forskningsdag i 2011, det internasjonale PhD-kurset Nordic Light and Colour i 2012 og 2015, Light and Lighting workshop med Helen Hamlyn Design Center, Royal College of Art in London i 2013. I 2014 samorganiserte hun utstillingen og konferansen Colour in the City i Trondheim.

Hun er styremedlem ved Light & Colour Group, NTNU og Forum Farge (AIC Norge).

Siden 2010 har hun primært jobbet som fargedesigner i Norge og holdt foredrag og workshops for utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, bedrifter og kommuner. Sammen med Trondheim Kommune samorganiserte hun pilotprosjektet Fargeregistrering i Trondheim i 2014 og LYSprosjektet i 2015.