Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområder:

Førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) ved  RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU: http://www.ntnu.no/rkbu/rhab

Postdoktor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU

Forskning:

Min hovedinteresse er barn og ungdom med cerebral parese (CP). Jeg er knyttet til CP forskningsgruppa (http://www.ntnu.no/lbk/cp), som forsker på etiologi, klinisk bilde og komorbiditet. Gruppen ledes av professor Torstein Vik (http://www.ntnu.no/ansatte/torstein.vik).

Jeg har forsket på postural kontroll hos barn og ungdom med CP, og forsvarte i oktober 2014 avhandlingen:

Assessment of Trunk Control in Children and Adolescents with Cerebral Palsy: A neglected perspective? (http://ntnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-6041)

I arbeidet med avhandlingen fokuserte jeg også på måleegenskaper ved tester (http://www.ntnu.no/lbk).

Postdoktorarbeidet er tilknyttet The WE (walking easier)- study. Denne studien er finanisert av Forskningsrådet, og har som hovedmål å undersøke om botoxbehandling gjør det lettere for barn og unge med cerebral parese å gå.

Tidligere arbeidssted:

Community Health Services, Trondheim, Norway   1991-1998

Section of Paediatrics, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway   1999-2002

Nordre Aasen Bo-  og habiliteringssenter  2002-2003

Section of Paediatrics, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway  2004-2011

Stipendiat,  Department of Laboratory Medicine, Children’s and Women’s Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway    2011-2014

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Sæther, Rannei. (2014) Assessment of Trunk Control in Children and Adolescents with Cerebral Palsy. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2014. ISBN 9788232604180.