Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling:

Jeg jobber som førstamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB), ved RKBU Midt-Norge og har gjort det siden 2017. I tillegg har jeg en postdoktor stilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM).

Bakgrunn:

Jeg er utdannet fysioterapeut og har 26 års klinisk erfaringen, i hovedsak med barn, innen kommune- og spesialist helsetjenetsen. I 2010 avsluttet jeg en master i Klinisk nevrologisk fysioterapi ved UIT og i 2014 Phd ved NTNU

Mine arbeidsoppgaver:

 • RHAB er en tjeneste for tjenestene, og skal bidra til forskning og fagutvikling innen habiliteringsfeltet
 • Emneansvarlig for MDV 6255. Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning i autisme
 • Utvikling av e-læringsemnet Kunnskapsbasert habilitering

Forskning: 

 • Min hovedinteresse er barn og ungdom med cerebral parese (CP). Jeg er knyttet til CP forskningsgruppa (http://www.ntnu.no/lbk/cp), som forsker på etiologi, klinisk bilde og komorbiditet. Gruppen ledes av professor Torstein Vik (http://www.ntnu.no/ansatte/torstein.vik).
 • Phd arbeid: Assessment of Trunk Control in Children and Adolescents with Cerebral Palsy: A neglected perspective? (http://ntnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-6041). I arbeidet med avhandlingen fokuserte jeg også på måleegenskaper ved tester (http://www.ntnu.no/lbk).
 • Postdoktorarbeid: The WE (walking easier)- study, en dobbeltblindet randomisert kontrollert studie. Denne studien er finanisert av Forskningsrådet, og har som hovedmål å undersøke om botoxbehandling gjør det lettere for barn og unge med cerebral parese å gå.

Interesser

 • Cerebral parese

 • Postural kontroll

 • Barn

 • Tidlig intervensjon

 • Måleegenskaper

 • Klinikk

 • Digitalisering i undervisning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Sæther, Rannei. (2020) Implementering av samhandlingsrutiner rundt barn og unge med langvarige og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester -praktisering av koordinatorrollen. 2020.
 • Sæther, Rannei. (2014) Assessment of Trunk Control in Children and Adolescents with Cerebral Palsy. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2014. ISBN 9788232604180.