Bakgrunn og aktiviteter

Mitt fokus er samfunnsdynamikk i eldre jernalder og første del av yngre jernalder, perioden ca. 500 f.Kr. - 800 e.Kr. Jeg forsker på sosialt og geografisk hierarki og mobilitet i kortere og lengre persepktiv, særlig knyttet til krigføring og til bosetning og næringshvirksomhet. Jeg underviser i tema fra eldre og yngre jernalder, og i arkeologisk metode, materialkunnskap, forvaltning, teori og faghistorie. 

Jeg var prosjektleder for NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger ved Ørland Kampflybase fra 2015 - 2019. Utgravningene avdekket omfattende bosetningsspor fra eldre jernalder og sein vikingtid/tidlig middelalder. Resultatene er publisert i boka "Environment and settlement: Ørland 600 BC-ADD 1250. Archaeology at Ørland main air base".

Jeg fikk graden PhD i arkeologi ved NTNU i 2014. Tema for avhandlingen er endringer i krigføring i Midt-Norge i perioden ca. 100 e.Kr. - ca. 900 e.Kr. Diskusjonen baserer seg på studier av våpen fra graver, bygdeborger, nausttufter og ringforma tunanlegg.

Jeg har lang erfaring som saksbehandler i arkeologisk kulturminnevern i fylkeskommuner og ved universitetsmuseer, og hadde lengre feltopphold ved arkeologiske utgravninger av romersk bosetning i Egypt i 1999, 2000 og 2006. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Ystgaard, Ingrid. (2019) Fimbulvinteren på Vik på Ørlandet: Et samfunn går under. Spor.
 • Ystgaard, Ingrid. (2019) Menneske og makter på Vik, ørland fra ca. 600 f.Kr. - 1250 e.Kr. Årbok for Fosen.
 • Stamnes, Arne Anderson; Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren. (2018) Med geofysisk blikk på Ørlandet – en undersøkelse av den marine tilknytningen til jern- og middelalderbosetningen på Vik. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok.
 • Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Gran, Magnar Mojaren. (2016) Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen.
 • Ystgaard, Ingrid. (2004) Bygdeborger som kilde til studiet av samfunns- og maktforhold i eldre jernalder. Primitive tider.
 • Ystgaard, Ingrid. (1999) Halsstein - en nøkkel til samfunnsforhold i Frol i eldre jernalder. Levanger Historielag. Årbok.

Bøker

 • Ystgaard, Ingrid. (2019) Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base. Cappelen Damm Akademisk. 2019. ISBN 978-82-02-66483-1.
 • Ystgaard, Ingrid; Heibreen, Tom. (2007) Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. 2007. ISBN 978-82-8084-034-9. Varia (62).

Del av bok/rapport

 • Storå, Jan; Ivarsson-Aalders, Marieke; Ystgaard, Ingrid. (2019) Utilization of animal resources in Roman Iron Age Vik: zooarchaeology at Ørland. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Ystgaard, Ingrid. (2019) Preface. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Ystgaard, Ingrid. (2019) Spatial organization of farmsteads at Iron Age and early medieval Vik (c. 400 BC - AD 1250). Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Fransson, Ulf Martin. (2019) Environment and settlement at Vik, Ørland: A phase framework. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Ystgaard, Ingrid. (2015) Våpengravene fra Dalem og krigens praksis i Midt-Norge i romertid og folkevandringstid. Dalemfunnet.
 • Ystgaard, Ingrid. (2013) Halsstein i folkevandringstid - befesta gård, sentralsted, kultsted?. Levangerhistorier.
 • Ystgaard, Ingrid. (2005) Bygdeborger i Trøndelag. Dateringer og et forslag til en typologisk modell. Funn og forskning i Trøndelag. Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Rapport/avhandling

 • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf Martin; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth; Solvold, Grete Irene; Randerz, Ellen L.Wijgård; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018_27. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase 2015-2016. 2018. ISBN 978-82-8322-173-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/27).
 • Ystgaard, Ingrid; Bender Jørgensen, Lise; Herschend, Frands. (2014) Krigens praksis. Organisert voldsbruk og materiell kultur i Midt-Norge ca. 100 - 900 e.Kr. 2014. ISBN 978-82-326-0060-1.