Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for de arkeologiske utgravningene ved Ørland Kampflybase. Prosjektet har hatt to utgravningssesonger i 2015 og 2106. Utgravningsrapporter er planlagt ferdigstilt i 2017.

Jeg er PhD i arkeologi fra 2014 på en avhandling der jeg diskuterer endringer i krigføring i Midt-Norge i perioden ca. 100 e.Kr. - ca. 900 e.Kr. Diskusjonen baserer seg på studier av våpen fra graver, bygdeborger, nausttufter og ringforma tunanlegg.

Jeg har lang erfaring som saksbehandler i arkeologisk kulturminnevern ved NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk Museum. Jeg har hatt ansvar for en lang rekke større og mindre arkeologiske utgravninger i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Jeg har hatt feltopphold som feltleder på arkeologiske utgravninger av romersk bosetning i Egypt, hhv i Berenike på Rødehavskysten og i Fayum.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ystgaard, Ingrid. (2004) Bygdeborger som kilde til studiet av samfunns- og maktforhold i eldre jernalder. Primitive tider.

Bøker

  • Ystgaard, Ingrid; Heibreen, Tom. (2007) Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. 2007. ISBN 978-82-8084-034-9. Varia (62).

Del av bok/rapport

  • Ystgaard, Ingrid. (2015) Våpengravene fra Dalem og krigens praksis i Midt-Norge i romertid og folkevandringstid. Dalemfunnet.
  • Ystgaard, Ingrid. (2013) Halsstein i folkevandringstid - befesta gård, sentralsted, kultsted?. Levangerhistorier.
  • Ystgaard, Ingrid. (2005) Bygdeborger i Trøndelag. Dateringer og et forslag til en typologisk modell. Funn og forskning i Trøndelag. Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Rapport/avhandling

  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Randerz, Ellen L.Wijgård; Fransson, Ulf; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2017) Årsrapport 2016. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. 2017.
  • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Randerz, Ellen L.Wijgård. (2016) Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. 2016.
  • Ystgaard, Ingrid; Bender Jørgensen, Lise; Herschend, Frands. (2014) Krigens praksis. Organisert voldsbruk og materiell kultur i Midt-Norge ca. 100 - 900 e.Kr. 2014. ISBN 978-82-326-0060-1.