Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektleder for NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger ved Ørland Kampflybase fra 2015 - 2019. Utgravningene avdekket omfattende bosetningsspor fra eldre jernalder og sein vikingtid/tidlig middelalder. Resultatene er under publisering.

PhD i arkeologi ved NTNU i 2014. Tema for avhandlingen er endringer i krigføring i Midt-Norge i perioden ca. 100 e.Kr. - ca. 900 e.Kr. Diskusjonen baserer seg på studier av våpen fra graver, bygdeborger, nausttufter og ringforma tunanlegg.

Saksbehandler i arkeologisk kulturminnevern ved NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk Museum, UiO, med ansvar for en lang rekke større og mindre arkeologiske utgravninger i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Feltopphold ved arkeologiske utgravninger av romersk bosetning i Egypt i 1999 og 2000 i regi av universitetet i Leiden, og i 2006 i regi av University of California, Los Angeles.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Stamnes, Arne Anderson; Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren. (2018) Med geofysisk blikk på Ørlandet – en undersøkelse av den marine tilknytningen til jern- og middelalderbosetningen på Vik. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok.
 • Gran, Magnar Mojaren; Ystgaard, Ingrid. (2016) Hav og land, høy og lav. Ørlandet og Vik i eldre jernalder. Spor.
 • Ystgaard, Ingrid. (2016) Kulturminneforvaltning. Lil Gustafson: Møter på Veien - kultplass gjennom 1500 år. Et maktsenter på Ringerike i eldre jernalder. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag 2016. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 53 (3-4).
 • Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Fransson, Ulf; Mokkelbost, Marte; Gran, Magnar Mojaren. (2016) Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen.
 • Ystgaard, Ingrid. (2004) Bygdeborger som kilde til studiet av samfunns- og maktforhold i eldre jernalder. Primitive tider.
 • Ystgaard, Ingrid. (1999) Halsstein - en nøkkel til samfunnsforhold i Frol i eldre jernalder. Levanger Historielag. Årbok.

Bøker

 • Ystgaard, Ingrid; Heibreen, Tom. (2007) Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. 2007. ISBN 978-82-8084-034-9. Varia (62).

Del av bok/rapport

 • Ystgaard, Ingrid. (2015) Våpengravene fra Dalem og krigens praksis i Midt-Norge i romertid og folkevandringstid. Dalemfunnet.
 • Ystgaard, Ingrid. (2013) Halsstein i folkevandringstid - befesta gård, sentralsted, kultsted?. Levangerhistorier.
 • Ystgaard, Ingrid. (2005) Bygdeborger i Trøndelag. Dateringer og et forslag til en typologisk modell. Funn og forskning i Trøndelag. Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Rapport/avhandling

 • Ystgaard, Ingrid; Gran, Magnar Mojaren; Mokkelbost, Marte; Fransson, Ulf Martin; Pettersen, Aina Margrethe Heen; Lorentzen, Astrid Brønseth; Solvold, Grete Irene; Randerz, Ellen L.Wijgård; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018_27. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase 2015-2016. 2018. ISBN 978-82-8322-173-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/27).
 • Ystgaard, Ingrid; Bender Jørgensen, Lise; Herschend, Frands. (2014) Krigens praksis. Organisert voldsbruk og materiell kultur i Midt-Norge ca. 100 - 900 e.Kr. 2014. ISBN 978-82-326-0060-1.