Bakgrunn og aktiviteter

Forskning  Leder av forskningsgruppen – «Kvinnehelse – PCOS», som er et tverrfaglig forskningsgruppe ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer og Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital.                                                           

Leder av «Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth» (The PregMet2) studien, som er finansiert fra Norges Forskningsråd og er en nordisk, randomisert multisenterstudie.

Leder av «Oppfølgingsstudie av barn og deres mødre som deltok mellom 2005-2009 i PregMet1 eller NormalFlow studien» som er finansiert fra Norges Forskningsråd, Novo Nordisk og Felles forskningsutvalg.             

Leder av Intrauterine metformin exposure and cognitive development in children born to PCOS mothers and control mothers” som er finansiert av Novo Nordisk og Felles forskningsutvalg.

Vi studerer polycystisk overiesyndrom (PCOS) både hos gravide og ikke-gravide kvinner. Hovedfokus er randomiserte kliniske studier der effekten av metformin undersøkes. Vi følger opp kvinner med PCOS før, under og etter graviditet, og deres barn med somatiske og kognitive undersøkelser. Målet er å kartlegge kort- og langtids helse til mødre som har PCOS og deres barn. Vi undersøker mulige konsekvenser av PCOS og effekter av metformin-eksponering under graviditet på hemodynamikk, farmakokinetikk, vektutvikling, kroppssammensetning, hormoner, metabolisme og lungefunksjon.

Andre forskningsområder er amming relatert til mors og barns langtidshelse, pasientskade og erstatningssaker i gynekologi, fødselsinduksjon, setefødsler og hyperemesis.

Lokale samarbeidspartnere er Barneklinikken, Avdeling for klinisk farmakologi, Forskningsgruppe for inflammasjon og genetikk i svangerskap ved Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi, og gruppen «Excercise, cariometabolic health and reproduction» ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk samt Enhet for anvendt klinisk forskning.        Vi har pågående kliniske og epidemiologiske studier med etablerte grupper i Norge (Bergen), Sverige, Finland, USA, Canada og Australia der vi samarbeider om forskjellige aspekter på PCOS, fedme og amming.

Nåværende ansettelser

Professor i gynekologi og obstetrikk og Instituttgruppeleder, LBK, NTNU;               

Overlege, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge.

Utdanning                                                                                                                                                   

1986 Cand. med. Linköpings Universitet, Sverige                                                                  

1995 Spesialist i gynekologi og obstetrikk,                                                                        

2005 Dr. med. (PhD) NTNU.                                                                                               

2014 Professor ved Institutt for LBK, DMF, NTNU                                                                                  

Undervisning                                                                                                                   

Obstetrikk: Diabetes i graviditet, fedme og livstil i graviditet, svangerskapsoppfølgning i allmennpraksis, PCOS

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner