Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

  • Musikkdidaktikk, musikkteori, gehør, bandledelse, komposisjon, musikkteknologi, hovedinstrument

Forskingsnettverk

Forskingsgrupper og prosjekter

Utøvende praksis