Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg forsker på forskjellige aspekter ved andre- og tredjespråkstilegnelse, det vil si innlæring av språk etter tidlig barndom. Jeg er interessert i både teoretiske og anvendte sider av språktilegnelse. Det meste av arbeidet mitt dreier seg om engelsk. Jeg er spesielt interessert i hvordan språkene påvirker hverandre hos flerspråklige, rollen alder spiller for innlæring av språk, og i forholdet mellom eksplisitt og implisitt læring. Jeg er også opptatt av flerspråklighet i vid forstand, og av flerspråklighet og språkinnlæring i skolen.

Jeg er en av lederne for formidlingstjenesten Flere språk til flere Trondheim, og jeg er medlem av forskergruppene AcqVA: Acquisition, Variation, AttritionFANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk, og VOCLEX - VOCabulary and the multilingual mental LEXicon

Jeg leder prosjektet Cross-linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA), finansiert av Norges forskningsråd, og deltar også i de polsk-norske samarbeidsprosjektene Across-domain investigations in multilingualism: Modeling L3 acquisition in diverse settings (ADIM) og Cross-linguistic influence in multilingualism across domains: Phonology and syntax (CLIMAD).

Jeg er også fagansvarlig for engelsk i Store norske leksikon,  representant til Nasjonalt fagorgan for engelsk, og representant for fast vitenskapelige ansatte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Kompetanse og interesseområder:
- Andrespråkstilegnelse
- Tredjespråkstilegnelse
- Alder og språktilegnelse
- Flerspråklighet
- Flerspåklighet og utdanning
- Engelsk i Norge

 

Undervisning:
Jeg underviser først og fremst emner i språktilegnelse og flerspråklighet.

Veiledning:
Jeg veileder gjerne oppgaver om andre- og tredjespråktilegnelse i og utenfor klasserommet, både med teoretisk og anvendt perspektiv. Jeg veileder også oppgaver i språkvitenskap med didaktisk og klasseromsrelatert vinkling.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Krulatz, Anna; Neokleous, Georgios; Dahl, Anne. (2022) Theoretical and Applied Perspectives on Teaching Foreign Languages in Multilingual Settings: Pedagogical Implications. Multilingual Matters. 2022. ISBN 9781788926409.
 • Krulatz, Anna; Dahl, Anne; Flognfeldt, Mona Evelyn. (2018) Enacting Multilingualism From research to teaching practice in the English classroom. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202595623.

Del av bok/rapport

 • Krulatz, Anna; Dahl, Anne. (2021) Educational and Career Opportunities for Refugee-Background Adults in Norway: A DLC Perspective. Dominant language constellations approach in education and language acquisition.
 • Dahl, Anne. (2019) PhD Revisited: Young language learners. The acquisition of English in Norwegian first-grade classrooms. English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.
 • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) The Role of English as a Foreign Language in Educating Refugees in Norway. Educating Refugee-background Students: Critical Issues and Dynamic Contexts.
 • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) Forging a Linguistically Diverse Future: Implications for EFL Teacher Education Programmes in Norway. Anglistentag 2015 Paderborn.
 • Dahl, Anne. (2015) Input and language competence in early-start foreign language classrooms. Usage-Based Perspectives on Second Language Learning.
 • Dahl, Anne. (2014) Prinsipper for grammatikkundervisningen. Fremmedspråksdidaktikk.

Rapport/avhandling

Andre

 • Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet; Dahl, Anne. (2022) CLIMA - et forskningsprosjekt om tredjespråkstilegnelse. NOA9 Forskningskonferanse om norsk som andrespråk 2022 . Høgskolen i Østfold; 2022-02-03 - 2022-02-04.
 • Dahl, Anne; Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet. (2022) ​Cross-Linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA). Cross-linguistic Influences in Multilingual Acquisition - Kick-off seminar . NTNU, CLIMA; Trondheim. 2022-03-10 - 2022-03-11.
 • Kush, Dave Whitney; Dahl, Anne. (2022) Island-insensitivity in L2 Production. 35th Annual Conference on Human Sentence Processing . University of California, Santa Cruz; Santa Cruz, California. 2022-03-24 - 2022-03-26.
 • Westergaard, Marit; Dahl, Anne; Wrembel, Magdalena. (2022) Polsk/norsk/engelsk flerspråklighet: Forskjeller mellom andre- og tredjespråkstilegnelse. NOA Norsk som andrespråk . Høgskolen i Østfold; 2022-02-03 - 2022-02-04.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne. (2021) To move or not to move: Verb placement in L3 French. Generative Approaches to Language Acquisition North America, GALANA9 . University of Iceland; Reykjavik. 2021-05-07 - 2021-05-09.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Acquisition of verb placement in L3 French. Generative approaches to language acquisition (GALA 14) . University of Milano - Bicocca; Milano. 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Verb placement in L3 German. L3 Workshop . Universität Konstanz; Konstanz. 2019-06-07 - 2019-06-08.
 • Kush, Dave Whitney; Dahl, Anne. (2019) Full Transfer and retraction in L2: Evidence from Norwegian-English bilinguals. AMLaP - Architectures and Mechanisms of Language Processing . HSE University; Moskva. 2019-09-06 - 2019-09-08.
 • Kush, Dave Whitney; Dahl, Anne. (2019) Learning subtle syntactic constraints in L2: Evidence from Norwegian-English bilinguals. CUNY 2019 32nd Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing . University of Colorado Boulder; Boulder, Colorado. 2019-03-29 - 2019-03-31.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne. (2019) Acquisition of verb placement in L3 German. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition . University of Nevada, Reno; Reno, Nevada. 2019-03-22 - 2019-03-24.