Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg forsker på forskjellige aspekter ved andre- og tredjespråkstilegnelse, det vil si innlæring av språk etter tidlig barndom. Jeg er interessert i både teoretiske og anvendte sider av språktilegnelse. Det meste av arbeidet mitt dreier seg om engelsk. Jeg er spesielt interessert i hvordan språkene påvirker hverandre hos flerspråklige, rollen alder spiller for innlæring av språk, og i forholdet mellom eksplisitt og implisitt læring. Jeg er også opptatt av flerspråklighet i vid forstand, og av flerspråklighet og språkinnlæring i skolen.

Jeg er en av lederne for formidlingstjenesten Flere språk til flere Trondheim, og jeg er medlem av forskergruppene AcqVA: Acquisition, Variation, Attrition  og  FANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk. Jeg er fagansvarlig for engelsk i Store norske leksikon. Jeg er også leder for Studieprogrammet i engelsk, medlem av Nasjonalt fagråd for engelsk, og representant for fast vitenskapelige ansatte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Kompetanse og interesseområder:
- Andrespråkstilegnelse
- Tredjespråkstilegnelse
- Alder og språktilegnelse
- Flerspråklighet
- Engelsk i Norge
- Engelsk i skolen
- Engelsk i akademia
- Global engelsk

Undervisning:
Jeg underviser først og fremst emner i språktilegnelse og i global engelsk.

Veiledning:
Jeg veileder gjerne oppgaver om andre- og tredjespråktilegnelse i og utenfor klasserommet, både med teoretisk og anvendt perspektiv. Jeg veileder også oppgaver i språkvitenskap med didaktisk og klasseromsrelatert vinkling.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Krulatz, Anna; Dahl, Anne; Flognfeldt, Mona Evelyn. (2018) Enacting Multilingualism From research to teaching practice in the English classroom. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202595623.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

  • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Acquisition of verb placement in L3 French. Generative approaches to language acquisition (GALA 14) . University of Milano - Bicocca; Milano. 2019-09-12 - 2019-09-14.
  • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Verb placement in L3 German. L3 Workshop . Universität Konstanz; Konstanz. 2019-06-07 - 2019-06-08.
  • Kush, Dave Whitney; Dahl, Anne. (2019) Full Transfer and retraction in L2: Evidence from Norwegian-English bilinguals. AMLaP - Architectures and Mechanisms of Language Processing . HSE University; Moskva. 2019-09-06 - 2019-09-08.
  • Kush, Dave Whitney; Dahl, Anne. (2019) Learning subtle syntactic constraints in L2: Evidence from Norwegian-English bilinguals. CUNY 2019 32nd Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing . University of Colorado Boulder; Boulder, Colorado. 2019-03-29 - 2019-03-31.
  • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne. (2019) Acquisition of verb placement in L3 German. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition . University of Nevada, Reno; Reno, Nevada. 2019-03-22 - 2019-03-24.
  • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2018) Word order in L3 acquisition. International conference on multilingualism and multilingual education . Douglas college; New Westminster, Vancouver. 2018-05-31 - 2018-06-02.
  • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro. (2018) L3 acquisition of verb placement. Generative Approaches to Language Acquisition North America - GALANA-8 . Indiana University, Bloomington; Bloomington, Indiana. 2018-09-27 - 2018-09-30.