Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg forsker på forskjellige aspekter ved andre- og tredjespråkstilegnelse, det vil si innlæring av språk etter tidlig barndom. Jeg er interessert i både teoretiske og anvendte sider av språktilegnelse. Det meste av arbeidet mitt dreier seg om engelsk. Jeg er spesielt interessert i rollen alder spiller for innlæring av språk, og i forholdet mellom eksplisitt og implisitt læring. Jeg er også opptatt av flerspråklighet i vid forstand, og av flerspråklighet og språkinnlæring i skolen.

Jeg er en av lederne for formidlingstjenesten Flere språk til flere Trondheim, og jeg er medlem av forskergruppene AcqVA: Acquisition, Variation, Attrition  og  FANT - Forskergruppe for andre- og tredjespråk. Jeg er fagansvarlig for engelsk i Store norske leksikon. Jeg er også leder for Studieprogrammet i engelsk, medlem av Nasjonalt fagråd for engelsk, og representant for fast vitenskapelige ansatte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Kompetanse og interesseområder:
- Andrespråkstilegnelse
- Tredjespråkstilegnelse
- Alder og språktilegnelse
- Flerspråklighet
- Engelsk i Norge
- Engelsk i skolen
- Engelsk i akademia
- Global engelsk

Undervisning:
Jeg underviser først og fremst emner i språktilegnelse og i global engelsk.

Veiledning:
Jeg veileder gjerne oppgaver om andre- og tredjespråktilegnelse i og utenfor klasserommet, både med teoretisk og anvendt perspektiv. Jeg veileder også oppgaver i språkvitenskap med didaktisk og klasseromsrelatert vinkling.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) The Role of English as a Foreign Language in Educating Refugees in Norway. Educating Refugee-background Students: Critical Issues and Dynamic Contexts.
 • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) Forging a Linguistically Diverse Future: Implications for EFL Teacher Education Programmes in Norway. Anglistentag 2015 Paderborn.
 • Dahl, Anne. (2015) Input and language competence in early-start foreign language classrooms. Usage-Based Perspectives on Second Language Learning.
 • Dahl, Anne. (2014) Prinsipper for grammatikkundervisningen. Fremmedspråksdidaktikk.

Rapport/avhandling

Andre

 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Westergaard, Marit. (2017) Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition . University of Southampton; Southampton. 2017-04-07 - 2017-04-09.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Dahl, Anne; Krulatz, Anna. (2017) Multilingualism with English as a foreign language and refugee education programs: Insights from Norway. ISB 11 . University of Limerick; Limerick. 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit. (2016) Subject and Object Shift in L2 Norwegian. GALANA . University of Illinois; Urbana-Champaign. 2016-09-08 - 2016-09-10.
 • Krulatz, Anna Maria; Dahl, Anne. (2015) Minority Students In EFL Classrooms In Norway: Do Teachers Feel Prepared?. International Conference on Bilingualism . University of Malta; Valletta. 2015-03-23 - 2015-03-26.
 • Krulatz, Anna Maria; Torgersen, Eivind Nessa; Dahl, Anne. (2015) Forging a linguistically diverse future: implications for EFL teacher education programs in Norway. Anglistentag . Universität Paderborn; Paderborn. 2015-09-23 - 2015-09-26.
 • Krulatz, Anna Maria; Torgersen, Eivind Nessa; Dahl, Anne. (2015) The advent of the multilingual English classroom: New directions in teacher education programs in Norway. FLTAL'15 International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics . International Burch University; Sarajevo. 2015-05-12 - 2015-05-14.
 • Dahl, Anne. (2013) Individual factors affecting acquisition in early-start L2 classrooms. PiF 2013 Psycholinguistics in Flanders . KU Leuven; Leuven. 2013-05-30 - 2013-05-31.
 • Dahl, Anne. (2013) Language exposure in child SLA. Thinking, Doing, Learning: Usage Based Perspectives on Second Language Learning . Second Language Research Center, Syddansk Universitet; Odense. 2013-04-24 - 2013-04-26.
 • Vulchanova, Mila Dimitrova; Dahl, Anne. (2012) A possible source for added material in a sentence repetition task: Situation models in language development. Embodied and Situated Language Processing 2012 . Northumbria University; Newcastle-upon-Tyne. 2012-08-28.
 • Dahl, Anne. (2011) Early-start L2 English: effects of increased input on vocabulary and listening comprehension in Norwegian first-graders. PIF2011 Psycholinguistics in Flanders . University of Antwerp/Ghent University/KU Leuven; Antwerpen. 2011-05-25 - 2011-05-26.
 • Dahl, Anne. (2010) Studying early L2 comprehension in young children. What´s on your mind? Thinking for speaking in second language acquisition . the Institute of Language and Communication, International G; Odense. 2010-11-01 - 2010-11-02.