Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg jobber som universitetslektor ved RKBU Midt-Norge, NTNU

Temagruppe

 • Temagruppe sped- og småbarn

Bakgrunn

 • Cand.Psychol fra NTNU i 2000, spesialist i klinisk familiepsykologi fra 2008
 • Tidligere arbeidserfaring som psykolog i Statped, ved Møller kompetansesenter. Deretter som psykolog i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, der jeg jobbet med sped- og småbarn og deres familier i samarbeidet med barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern. Siden som kommunens prosjektleder i Modellkommuneforsøket (utvikle modeller for oppfølging av barn av psykisk syke/rusmisbrukende foreldre, barn som lever med vold i familien).

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologi

 • Sped- og småbarns psykiske helse

 • Tilknytning

 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid

 • Foreldreveiledning

 • Små barn i barnehage

   

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

 • Latter, tårer og bleier: Denne RCT-studien, også kalt «Marte Meo- studien», ble gjennomført mellom 2008 og 2012 i samarbeid mellom RKBU Midt-Norge og RBUP øst/sør. Jeg er i gang med å analysere data fra denne studien for å bla.a undersøke nærmere sammenhenger mellom foreldrenes indre arbeidsmodeller av barnet og barnets utvikling.
 • Liten og ny: Liten og ny er et folkehelseprosjekt med fokus på små barns tilvenning til barnehagen og som gjennomføres av Trondheim kommune i samarbeid med RKBU Midt Norge. Prosjektet går over 3 år og det første året gjennomføres som en pilot i fire barnehager. I løpet av prosjektperioden skal ulike modeller for tilvenning prøves ut og evalueres. Hensikten er å komme frem til en god modell for tilvenning for de yngste barnehagebarna i Trondheim kommune. Trondheim kommune er ansvarlig for drift og gjennomføring av prosjektet, mens RKBU er ansvarlig for fagdager, utvikling av materiell og evalueringen.

 

Undervisning

 • Masterstudie i barn og unges psykiske helse, flere tema på fordypning sped og småbarns psykiske helse

 • Medisinstudiet ved NTNU, tema «attachment and risk»

 • Underviser og veileder i Trygghetssirkelen (COS Virginia) for RBUP øst/sør

 • Psykisk helse i svangerskap og barseltid, som del av «Tidlig inn»

 • ASQ og ASQ:SE, Edinburghmetoden, WMCI, små barn i barnehagen

 • Co-veileder for flere mastergradsstudenter

Verv

 • Regional koordinator for sped og småbarnssatsningen

 • Regional og nasjonal koordinator for satsning på psykologer i kommuner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Reedtz, Charlotte; Kvestad, Ingrid; Slinning, Kari; Sandnes, Kjersti. (2019) Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022. 2019.
 • Bugge Bergsund, Hans; Drozd, Filip; Hansen, Marit Bergum; Sandnes, Kjersti; Hammerstrøm, Karianne; Jacobsen, Heidi. (2016) Adopsjonsforberedende kurs: En evaluering og kunnskapsoppsummering. 2016. ISBN 978-82-92510-13-1.
 • Grip, Maja Sandmo; Sandnes, Kjersti. (2016) Rapport Kakerlakkprosjektet RKBU Midt Norge. 2016.