Mariann Villa

Førsteamanuensis Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591756
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10 * 10501b

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve. (2016) Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202514310.
  • Aagedal, Olaf; Egeland, Helene; Villa, Mariann. (2009) Lokalt kulturliv i endring. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 9788270811472.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2280-7.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit Synnøve; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2280-7.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-22807.

Del av bok/rapport

  • Haugen, Marit S.; Villa, Mariann. (2016) Lokalsamfunn i perspektiv. Lokalsamfunn.
  • Villa, Mariann. (2016) Lokalsamfunn til kamp for skulen. Lokalsamfunn.
  • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
  • Villa, Mariann. (2012) Skisportturist i fjellbygda og deltidsfrosting ved fjorden - mellom destinasjon og bygd. Turisme i distriktene.
  • Villa, Mariann. (2012) Småsamfunn tek sats. Bygdeutviklingas paradoks.