Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023671.
  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
  • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik. (2016) Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-8-2450210-0-4.
  • Dahl, Thomas. (2009) Medisinens sjel. Historiske konstruksjoner av mennesket. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01475-3.
  • Dahl, Thomas; Klewe, Lars; Skov, Poul. (2004) En skole i bevægelse. Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske gundskole. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 2004. ISBN 87-7613-060-6.
  • Dahl, Thomas; Opdahl Mo, Tone; Finstad, Nils. (2000) Tid for forandring. Arbeidsgiverpolitikk i kommunal sektor. Kommuneforlaget AS. 2000. ISBN 8244607432.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
  • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitet. Tapir Akademisk Forlag. 1996.