Bakgrunn og aktiviteter

Født 1966. Mag.art (sosiologi) Univ. i Oslo 1992, dr.polit (Univ. i Bergen) 2006.

Førsteamanuensis i idrettssosiologi siden 2008. Forskningsineresser: Kommersialisering av idrett, sportifisering og desportifisering av idrett, publikumskulturer og allmenn kultursosiologi, fotballsupportere, forskningsformidling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018