Bakgrunn og aktiviteter

mag.art (sosiologi) Univ. i Oslo 1992, dr.polit (Univ. i Bergen) 2006.

Førsteamanuensis i idrettssosiologi siden 2008. Forskningsineresser: Kommersialisering av idrett, sportifisering og desportifisering av idrett, publikumskulturer og allmenn kultursosiologi, fotballsupportere.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Del av bok/rapport

  • Hjelseth, Arve. (2016) Finnes idrett i nord? En metaanalyse. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord.
  • Hjelseth, Arve. (2016) Frafall i ungdomsidretten - et overvurdert problem?. Ungdom og idrett.
  • Hjelseth, Arve. (2016) Idrettslaget som markør for lokalsamfunnsidentitet. Lokalsamfunn.
  • Hjelseth, Arve. (2015) Publikumskulturen i skiskyting og fotball. Kultursosiologisk forskning.
  • Hjelseth, Arve. (2015) Trenerrollen og mediene. Trenerroller.
  • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.