Bakgrunn og aktiviteter

mag.art (sosiologi) Univ. i Oslo 1992, dr.polit (Univ. i Bergen) 2006.

Førsteamanuensis i idrettssosiologi siden 2008. Forskningsineresser: Kommersialisering av idrett, publikumskulturer og allmenn kultursosiologi, fotballsupportere.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Del av bok/rapport

 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Tanker om samfunn.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Fotboll och huliganism i Skandinavien.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Politikkens abdikasjon? : om borgere, klienter, brukere og kunder i den senmoderne velferdsstat. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Grenser for kommersialisering? ~ Om supporternes vurderinger av kommersialisering av fotball. Kunnskap til begjær.
 • Hjelseth, Arve. (1999) Politikken mellom maktkamp og ideologi. Kunnskapsregimer - debatten om de nasjonale strateger.

Rapport/avhandling

 • Hjelseth, Arve. (2006) Mellom børs katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. 2006. ISBN 82-308-0277-7.
 • Hjelseth, Arve. (1995) Doktorgradskandidater ved AVH - Problemer og mulige tiltak. 1995. ISBN 82-7570-070-1.