Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er daglig leder for Ringve botaniske hage, som ligger på Lade i Trondheim. Min viktigste oppgave er å utvikle og kvalitetssikre hagen, slik at den blir interessant og relevant for så mange som mulig.

Samlinger

Alle plantene i hagen inngår i NTNUs vitenskapelige samlinger. Samlingene er levende og samtidig utstillinger for publikum. Jeg har det vitenskapelige ansvaret for hagen og skal sørge for at plantene er riktig navnsatt, dataregistrert, og at de har skilt ute i anleggene.

Undervisning og formidling

Ringve botaniske hage har formidlingstilbud til skoleklasser, studenter og ellers et stort og variert publikum.

Jeg underviser på BI 1002 Faunistikk og Floristikk, hvor noe av floristikkdelen holdes i hagen. I tillegg veileder jeg masterstudenter.

Forskning

Jeg er nylig kommet i gang med å undersøke hvordan botanisk hage blir brukt og hvilke kvaliteter hagen kan tilby som er verdifulle for folk. I samarbeid med Program for lærerutdanning (PLU) har jeg  veildet en master-student på en oppgave om hvorvidt konkretiseringen som elevene får i undervisningen i botanisk hage, gir bedre læring enn vanlig klasseromsundervisning.

Sammen med kolleger studerer jeg hvordan sembrafuru Pinus cembra s.lat. etablerer seg i kulturlandskap og friluftsområder rundt Trondheim. Jeg har tidligere jobbet med økologien til rødknapp Knautia arvensis.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Alm, A.; Alm, Torbjørn; Vange, Vibekke. (2014) Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge. 2014. ISBN 978-82-17-01245-0. Bioforsk FOKUS (4).
  • Vange, Vibekke; Johansen, Cecilie; Alm, Torbjørn; Beck, Ellen-Marie. (2010) Tur i natur og kultur. Skallelv - Kallijoki. 2010. ISBN 978-82-7142-055-0.
  • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. (2007) Plantago. Ressursperm i botanikk for skolen 1.-10. trinn. 2007. ISBN 82-7142-046-1.

Rapport/avhandling

  • Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen. (2019) Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. 2019. ISBN 978-82-426-3389-7. NINA rapport (1646).
  • Vange, Vibekke; Nilsen, Stefan Patrick. (2019) Hage- og landskapsverdier på Midtsand gård, Malvik kommune. 2019. ISBN 978-82-8322-205-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (11).
  • Alm, Torbjørn; Vange, Vibekke. (2013) Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark. 2013. Utredning for DN (8).
  • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. (2005) Botmusa - Ressurshefte i botanikk for skolen. Foreløpig utgave. 2005.
  • Beck, Ellen-Marie; Vange, Vibekke. (2004) Kvaster på såret. Dokumentasjon av utstillingsprosessen. 2004.
  • Vange, Vibekke. (2004) Germination ecology, mating system and clonal growth of Knautia arvensis related to grassland management. 2004. ISBN 82-90256-09-4.