Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Haug, Karl Erik. (2020) Mellom de krigførende. Britiske og tyske (krigs-)planer og syn på norsk nøytralitet under Første verdenskrig. Første verdenskrig: Krig, nøytralitet og konsekvenser.
 • Haug, Karl Erik. (2020) Offiseren og kunnskapen - et historisk tilbakeblikk i lys av utdanningsreformen. Alt henger sammen med alt! Festskrift til Øistein Espenes på 70-årsdagen.
 • Haug, Karl Erik; Maaø, Ole Jørgen; Sanderød, Steinar. (2020) Øistein Espenes - pedagog, institusjonsbygger og skribent. Alt henger sammen med alt! Festskrift til Øistein Espenes på 70-årsdagen.
 • Haug, Karl Erik. (2017) Per-Oscar Jacobsen - gamle tvangstrøyer, tapte muligheter. Luftforsvarets historie - sett ovenfra.
 • Haug, Karl Erik. (2014) "Litt av en skrekk og meget av en lokal stolthet" - Militært nærvær i Trondheim i lys av 1814. Trondheim, 1814.
 • Haug, Karl Erik. (2013) Norway and the Withering League of Nations. Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa.
 • Haug, Karl Erik. (2008) Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhet 1914-40. Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO.
 • Haug, Karl Erik. (2007) Moltke, den tyske militære skole og norske offiserer – en virkningshistorie. Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905.
 • Larsen, Leif Johan; Haug, Karl Erik; Mæhlum, Brit. (1998) Mønsteret og meningen : om mytene i Agnar Mykles romaner. Myter og humaniora.

Rapport/avhandling

 • Haug, Karl Erik. (2012) Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme. 2012. ISBN 978-82-471-3725-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (2012:213).
 • Haug, Karl Erik. (2002) Luftmakt, Luftforsvarets og asymmetriens utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2002. 2002. Luftkrigsskolens skriftserie (8).
 • Haug, Karl Erik. (1994) Den tysk-norske spenningen under første verdenskrig. 1994. IFS Info (5).