Bakgrunn og aktiviteter

Anne Margrete Fiskvik er programrådsleder ved IM, program for dansevitenskap.

Forskningsinteresser og prosjekter

Anne Fiskvik har bakgrunn som danser, danseterapeut og koreograf, og disputerte i 2006 med norges første doktorgrad innenfor danseforskning. Den er skrevet innenfor såkalt koreomusikalsk analyse. Avhandlingen gjenspeiler Fiskviks interesse for forholdet mellom musikk og dans. Hun har også forsket mye på dansehistorie, særlig norsk dansehistorie, og er også opptatt av dans som populær kultur og på de helsebringende effekter som finnes i dans og bevegelse.

Fra 2008-2011 har hun vært medlem i det store nordiske forskningsprosjektet "Dance in Nordic Spaces", som ble støttet av Riksbankens Jubileumsfond. (http://nordicspaces.com/researchers/). Dette prosjektet har produsert to volum/antologier med artikler som omhandler nordisk teater- og folkedans. Selv om prosjektet formelt sett er avsluttet, fortsetter det intensive nordiske samarbeidet, og et tredje volum er under under utarbeidelse (forventes publisert høsten 2014)

Anne Fiskvik er også medlem i prosjektet "Performing Arts between dilettantism and professionalism", som er støttet av NFR (2011-2015). Projektets første volum er under produksjon i 2014 og pARTS har også arrangert 2 konferanser, og en tredje konferanse går av stabelen høsten 2013.

Siden 2010 har Fiskvik skrevet utallige artikler til det store, internasjonale boksprojektet "Encyclopedia of the Bible and Its Reception". publisert av DeGruyter. Hun er ansvarlig for alle artikler som er relatert til/omhandler dans i forhold til bibelen.

Verv/lederfunksjoner

Oppnevnt av Norsk Kulturråd som medlem av faglig utvalg for dans 2016-2018

Leder av den store, internasjonale konferansen "DanceAction" 8.-11-juni 2013. Denne konferansen, som samlet 200 deltagere fra hele verden var et samarbeid mellom dansevitenskap på NTNU, Society of Dance History Scholars (SDHS) og Nofod. 

Programrådsleder på Program for dansevitenskap fra høsten 2013

Medlem av det svenske högskolerådets (Det svenske universitetskansleriet) bedømmer-komite for svenske utdanninger  innenfor estetiske fag 2013

Leder for det nasjonale rådet for dans (NaFad) fra 2008-2012

Styreleder i NOFOD (Nordisk forening for danseforskning), 2006-2013

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fiskvik, Anne Margrete; Stranden, Marit. (2014) (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103713.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Mæland, Siri; Torvik, Eli; Eeg-Tverbakk, Camilla; Haraldsen, Heidi M.. (2010) Dans,estetikk og samfunn. 2010. ISBN 9788275223515.
 • Haraldsen, Heidi Marian; Fiskvik, Anne. (2010) Dans, estetikk og samfunn : 1 og 2. 2010. ISBN 9788275223515.

Del av bok/rapport

 • Fiskvik, Anne Margrete. (2015) Graham, Martha. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10.
 • Fiskvik, Anne Margrete. (2015) Information uti Dands i Christiania 1769-1773. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Fiskvik, Anne Margrete. (2014) "Shaping the image of a “soulful barefoot dancer". (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
 • Fiskvik, Anne Margrete. (2014) Working in Nordic Dance Venues. Nordic Dance Spaces. Practicing and Imagining a Region.
 • Okstad, Kari Margrete; Stranden, Marit; Fiskvik, Anne Margrete. (2014) Egil Bakka - educator and researcher. (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
 • Fiskvik, Anne Margrete. (2013) Halling as a Tool for Nationalist Strategies. Bodies of Sound. Studies Across Popular Music and Dance.
 • Fiskvik, Anne Margrete. (2012) Halling Meets Freier Tanz and Creates a Hybrid Dance in Oslo,Norway, 1948. Dancing Mosaic. Issues on Dance Hybridity.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete. (2011) Tracing Dance Fields. Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles.