Bakgrunn og aktiviteter

Anne Margrete Fiskvik er programrådsleder ved IM, program for dansevitenskap.

Forskningsinteresser og prosjekter

Anne Fiskvik har bakgrunn som danser, danseterapeut og koreograf, og disputerte i 2006 med norges første doktorgrad innenfor danseforskning. Den er skrevet innenfor såkalt koreomusikalsk analyse. Avhandlingen gjenspeiler Fiskviks interesse for forholdet mellom musikk og dans. Hun har også forsket mye på dansehistorie, særlig norsk dansehistorie, og er også opptatt av dans som populær kultur og på de helsebringende effekter som finnes i dans og bevegelse.

Fiskvik er programrådsleder for dansevitenskap (siden 2013) og leder av det internasjonale masterprogrammet NoMaDs. Hun er glad i å undervise og setter stor pris på den gjensidige faglige utvekslingen med studenter. Hun er også opptatt av å videreutvikle dansevitenskap og etablere nye studier, siste bidrag EVU kurs i "Dansepedagogikk og treningsledelse" (i samarbeid med NTNUI) og "Dans og helse".

Fiskvik er invitert som keynote speaker for International Music Research School, som finner sted i Trondheim in October 2018.

Forskningsprosjekt

Fiskvik arbeider med manus to bøker om den norske dansehistorien, planlagt publisering våren 2020.

Videre er Fiskvik er del av forskningsprosjektet "The Minuet in Norden", som består av forskere fra Norden som analyserer og ser på Menuettens rolle fra syttenhundretallet og fremover. Publisering av en bok vil skje i løpet av 2019.

Fra 2008-2011 var hun medlem i det store nordiske forskningsprosjektet "Dance in Nordic Spaces", støttet av Riksbankens Jubileumsfond. (http://nordicspaces.com/researchers/). Dette prosjektet har produsert to volum/antologier med artikler som omhandler nordisk teater- og folkedans. Selv om prosjektet formelt sett er avsluttet, fortsetter det intensive nordiske samarbeidet, og et tredje volum er under under utarbeidelse og skal planlegges som et Special Issue in Dance Resarch Journal høsten 2019.

Fiskvik var initiativtaker og medlem i prosjektet "Performing Arts between dilettantism and professionalism", støttet av NFR/HF NTNU (2011-2015). Projektets første volum ble publisert 2014 og to nye er under utarbeidelse med forventet publisering 2019 og 2020. Fiskvik er medredakrør for volum 2. Prosjektet pARTS har også arrangert 3 konferanser, den siste ble gjennomført høsten 2013.

Leksikonarbeid

Fiskvik er hovedansvarlig for området "Dans" i Store norske leksikon på nett" (snl.no).

Siden 2010 har hun skrevet utallige artikler til det store, internasjonale boksprojektet "Encyclopedia of the Bible and Its Reception" (publisert av DeGruyter). Hun er ansvarlig for alle artikler som er relatert til/omhandler dans i forhold til bibelen. Dette inkluderer for eksempel sosial og liturgisk dans og dansekunstneres bruk av bibelske tema opp gjennom tidene.

Annet arbeid (utvalg)

Fiskvik har vært medlem av ulike komitter for ansettelser samt vurdring av førestemanuesnsi og profeesoor opprykk, doktorkommisjoner. Hun gjorde sist vurderinger for professoropprykk ved Luleås Universitet høsten 2017/ våren 2018.

Fiskvik er oppnevnt av Norsk Kulturråd som medlem av faglig utvalg for dans 2016-2018 og ny periode 2018-2020.

Fiskvik har deltatt i evaluering og akkrediteringsarbeid for det Svenske Högskoleverket siden 2004. Hun var medlem av det svenske högskolerådets bedømmer-komite innenfor estetiske fag 2013, og er nå igang som bedømmer for høyere faglærerutdanninger innenfor dans og musikk.

Hun har også arbeidet for Danmarks Akkrediteringsinstiusjon med akkrediteringer av danske utdannelser innenfor dans siden 2017.

Fiskvik var leder av den store, internasjonale konferansen "DanceAction" 8.-11-juni 2013. Denne konferansen, som samlet 200 deltagere fra hele verden var et samarbeid mellom dansevitenskap på NTNU, Society of Dance History Scholars (SDHS) og Nofod.

Hun var leder for det nasjonale rådet for dans (NaFad) fra 2008-2012

Fiskvik var styreleder i NOFOD (Nordisk forening for danseforskning), 2006-2013

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Selvik, Randi Margrete; Gladsø, Svein; Fiskvik, Anne Margrete. (2020) Performing Arts in Changing Societies: Opera, Dance, and Theatre in European and Nordic Countries around 1800. Routledge. 2020. ISBN 9780367243180.
  • Fiskvik, Anne Margrete; Stranden, Marit. (2014) (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232103713.
  • Fiskvik, Anne Margrete; Mæland, Siri; Torvik, Eli; Eeg-Tverbakk, Camilla; Haraldsen, Heidi M.. (2010) Dans,estetikk og samfunn. 2010. ISBN 9788275223515.
  • Haraldsen, Heidi Marian; Fiskvik, Anne. (2010) Dans, estetikk og samfunn : 1 og 2. 2010. ISBN 9788275223515.

Del av bok/rapport

  • Fiskvik, Anne Margrete. (2020) ‘Nemo ei in orbe terrarum in artibus par est’: The Rope and Wire Repertoire of Itinerant Artist Michael Stuart. Performing Arts in Changing Societies: Opera, Dance, and Theatre in European and Nordic Countries around 1800.
  • Fiskvik, Anne Margrete. (2018) "Let no one invite me, for I do not dance." Kierkegaard's Attitudes toward Dance. Kierkegaard, Literature, and the Arts.
  • Fiskvik, Anne Margrete. (2015) Graham, Martha. Encyclopedia of the Bible and Its Reception, volume 10.
  • Fiskvik, Anne Margrete. (2015) Information uti Dands i Christiania 1769-1773. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
  • Fiskvik, Anne Margrete. (2014) "Shaping the image of a “soulful barefoot dancer". (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.
  • Fiskvik, Anne Margrete. (2014) Working in Nordic Dance Venues. Nordic Dance Spaces. Practicing and Imagining a Region.