Bakgrunn og aktiviteter

Kjersti Kjos Longva er forsker ved NTNU og doktorgradskandidat i samfunnsvitenskap (organisasjon og ledelse) ved UiT - Norges arktiske universitet. Tema for doktorgradsavhandlingen er entreprenørskapsutdanning. 

Forskningsinteresser

  • Entreprenørskapsutdanning
  • Entreprenørskap og etableringsforsøk
  • Innovasjonsledelse
  • Supply chain management

Undervisningsfag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Longva, Kjersti Kjos. (2019) The impact of entrepreneurship education on students' career reflections. 2019. ISBN 978-82-8266-172-0.