Bakgrunn og aktiviteter

Kjersti Kjos Longva er førsteamanuensis og postdoktor ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU. Hun har doktorgrad (PhD) i samfunnsvitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet og mastergrad (MSc) i logistikk fra Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene omfatter entreprenørskap, innovasjon, innkjøp, logistikk og bærekraft. Hun er prosjektleder for TEFT-lab, et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Sparebanken Møre, samt prosjektleder for DIKU-prosjektet Næringsnær innovasjonspraksis.

Forskningsinteresser

 • Entreprenørskapsutdanning
 • Entreprenøriell læring
 • Entreprenørielle økosystem
 • Innovasjonsledelse
 • Innkjøp
 • Supply chain management
 • Bærekraft

Undervisningsfag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Longva, Kjersti Kjos. (2020) Fra student til entreprenør: Muligheter, utfordringer og fasilitatorer i økosystemet for nyskaping. 2020.
 • Longva, Kjersti Kjos. (2019) The impact of entrepreneurship education on students' career reflections. 2019. ISBN 978-82-8266-172-0.

Andre

 • Holm, Mari Liavaag; Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind; Rice, Paula Maria. (2020) Moving the castle in the air closer to the ground - A study of nascent entrepreneurs’ interaction with ecosystem actors and its influence on entrepreneurial learning. NORSI Research School Conference . NORSI - Norwegian Research School in Innovation; Stavanger. 2020-01-27 - 2020-01-28.
 • Longva, Kjersti Kjos. (2020) Fra student til entreprenør: Utfordringer og fasilitatorer for studententreprenørskap i høyere utdanning. Fjordkonferansen 2020 . Høgskolen i Vestlandet; Sogndal/digitalt. 2020-11-12 - 2020-11-12.
 • Holm, Mari Liavaag; Longva, Kjersti Kjos. (2019) Boundary crossing theory – a fruitful theoretical perspective to introduce to the field of entrepreneurial learning. NORSI Conference 2019 . NORSI; Oslo. 2019-01-17 - 2019-01-18.
 • Holm, Mari Liavaag; Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind; Rice, Paula Maria. (2019) Moving the castle in the air closer to the ground - A study of nascent entrepreneurs’ interaction with ecosystem actors and its influence on entrepreneurial learning. RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) 2019 . European Council for Small Business and Entrepreneurship; Berlin. 2019-11-28 - 2019-11-29.
 • Holm, Mari Liavaag; Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind. (2018) Exploring entrepreneurial learning in a multilevel perspective through boundary crossing theory - a case of Norwegian nascent entrepreneurs. ISSN 2219-5572. RENT XXXII . European Institute for Advanced Studies in Management EIASM; Toledo. 2018-11-15 - 2018-11-16.
 • Longva, Kjersti Kjos. (2018) Utdanning for fremtiden: Kan entreprenørskapsutdanning fremme evnen til karrieretilpasning og evnen til å få arbeid?. Fjordkonferansen 2018 ; 2018-06-21 - 2018-06-22.
 • Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind. (2018) From entrepreneurship to intrapreneurship: the shift of students' intentions for entrepreneurial behavior after a business planning course. NORSI Research School Conference 2018 . BI Norwegian Business School; Oslo. 2018-01-11 - 2018-01-12.
 • Longva, Kjersti Kjos. (2017) Students' preferences for entrepreneurship, innovation, and internationalization - a mixed-method study of undergraduate students at NTNU in Aalesund. Fjordkonferansen 2017 ; Loen. 2017-06-20 - 2017-06-21.
 • Longva, Kjersti Kjos; Strand, Øivind. (2017) The impact of a business planning course on students’ career preferences. ISSN 2219-5572. RENT XXXI . European Institute for Advanced Studies in Management EIASM; Lund. 2017-11-16 - 2017-11-17.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Kamovich, Uladzimir; Longva, Kjersti Kjos; Steinert, Martin. (2017) Combining Technology and Entrepreneurial Education Through Design Thinking: Students’ Reflections on the Learning Process. International Research Conference on Science and Technology Entrepreneurship Education . Toulouse Business School; Toulouse. 2017-04-27 - 2018-04-28.
 • Kamovich, Uladzimir; Lynch, Matthew Patrick James; Longva, Kjersti Kjos. (2016) Encouraging Entrepreneurial Behavior through Design Thinking: Students' Reflections on the Learning Process. ISBN 978-1-900862-29-5. ISBE Conference 2016 . Institute for Small Business and Entrepreneurship; Paris. 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Kamovich, Uladzimir; Longva, Kjersti Kjos. (2015) A design-driven approach to teaching corporate entrepreneurship. Fjordkonferansen 2015 ; Loen. 2015-06-18 - 2015-06-19.