Bakgrunn og aktiviteter

Kjersti Kjos Longva er doktorgradskandidat i samfunnsvitenskap (organisasjon og ledelse) ved UiT - Norges arktiske universitet. Tema for doktorgradsavhandlingen er entreprenørskapsutdanning. 

Forskningsinteresser

  • Entreprenørskapsutdanning
  • Entreprenørskap og etableringsforsøk
  • Innovasjonsledelse
  • Supply chain management

Undervisningsfag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport