Bakgrunn og aktiviteter

Kjersti Kjos Longva er postdoktor ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU. Hun har doktorgrad (PhD) i samfunnsvitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet og mastergrad (MSc) i logistikk fra Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene omfatter entreprenørskap, innovasjon, innkjøp, logistikk og bærekraft. 

Forskningsinteresser

 • Entreprenørskapsutdanning
 • Entreprenøriell læring
 • Entreprenørielle økosystem
 • Entreprenørskap og etableringsforsøk
 • Innovasjonsledelse
 • Supply chain management
 • Bærekraft

Undervisningsfag

 • AI101814 Etikk og entreprenørskap
 • AI101212 Innovasjonsledelse
 • AI201312 Entreprenørskap med venture cup
 • AM301908 Logistikk og supply chain management
 • AM303608 Prosjektoppgave - innkjøpsledelse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Longva, Kjersti Kjos. (2019) The impact of entrepreneurship education on students' career reflections. 2019. ISBN 978-82-8266-172-0.