Bakgrunn og aktiviteter

Nora Bilalovic Kulset har en doktorgrad i musikkvitenskap fra NTNU. Problemområdet er hvordan sang kan bidra til norsktilegnelse hos små barn med et annet morsmål. Forskningen i PhD-arbeidet er spisset inn på den voksnes rolle i sangsamværet, og hun benytter seg av metodologier innen self-study og a/r/tography (arts based research).  

Nora startet i 1994 musikkmanesjen sammen med Frode Thorjussen. Musikkmanesjen var banebrytende på feltet kunstformidling for 0–3-åringer og har en rekke produksjoner i porteføljen, bl.a. i samarbeid med Rikskonsertene og aktører som Pilotgalleriet ved Trondheim Kunstmuseum. Musikkmanesjen drev også omfattende musikkundervisning hvor foreldre og barn sammen kom til faste ukentlige musikkgrupper.

Nora er utdannet sanger og musikkpedagog fra Rogaland Musikkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger). Hun har en mastergrad i musikkvitenskap fra NTNU hvor hun som i doktorgradsarbeidet forsket på sangens innvirkning på andrespråkstilegnelse hos minoritetsspråklige barnehagebarn. Dette arbeidet ble utgitt av Universitetsforlaget som boka "Musikk og andrespråk" våren 2015.

Nora har i en årrekke delt sine erfaringer og kunnskaper gjennom utstrakt foredragsvirksomhet, både til barnehage, skole, kulturskole og høgskoler/universitet.

Følg henne på www.norabkulset.com eller Facebook Nora B. Kulset - musikkforsker

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2017) Kompetanse for mangfold, Fra sang til språk, Høgskolen i Sørøst-Norge. Kompetanse for mangfold erfaringskonferanse . Høgskolen i sør-øst-Norge; Bø i Telemark. 2017-05-31 - 2017-05-31.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2017) Vennskap via sang. Fagdag for prosjektet "Fra sang til språk" . Bergen kommune; Bergen. 2017-05-15 - 2017-05-15.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Vist, Torill; Selvik, Randi Margrete. (2017) Musickhood. Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager. En selvstudie av egen musikkpraksis. 2017. ISBN 978-82-326-2442-3.

2016

2015

 • Bore, Kristina Ketola; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som døråpner til lek og språk. Morgenbladet - Kunstløftet [Avis]. 2015-11-06.
 • Feght, Marianne; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang i festlige lag. Norgesglasset, NRK P2 [Radio]. 2015-06-19.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Hvem eier musikken?.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Improvisasjon og språk - to sider av samme sak?.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musicking and second language acquisition in early childhood. European Network Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC) ; 2015-05-05 - 2015-05-09.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. ballade.no.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelsen for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025100.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang & musikk og evnen til samarbeid.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som sosial handlingsberedeskap for andrespråkslærlingen i barnehagen. "Det doble dilemma" i lys av Bourdieu. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Singing in the multicultural kindergarten leads to second language acquisition and social inclusion. Explained by the OPERA hypothesis.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Strukturert improvisasjon, Oslo. Fagdag for barnehagelærere . Kanvas; 2015-10-30 - 2015-10-30.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sunt å velte seg i kjærlighetssorg. nrk.no [Internett]. 2015-04-11.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Tonedøv - hva er det?.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Bergesen, Norunn. (2015) Når alle bryter ut i sang. Adresseavisen [Avis]. 2015-05-16.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Feght, Marianne. (2015) Hvorfor hjelper det å høre på trist musikk når man har kjærlighetssorg?. NRK P1, Norgesglasset [Radio]. 2015-04-10.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Nordal, Lars Ivar. (2015) Pinleg med allsong. NRK P2 Spillerom [Radio]. 2015-12-22.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Sund, Steinar. (2015) Bruk av musikk gir bedre språkopplæring. Første Steg [Fagblad]. 2015-06-01.

2013

 • Jones, Ann; Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Språkteigen, NRK P2. NRK P2 [Radio]. 2013-12-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og matte i barnehagen. "Antall, rom og form" - kompetanseløft for Levanger kommune bhg . Dronning Mauds Minnes Høgskole og Levanger kommune; Levanger. 2013-09-01 - 2013-12-01.

2011

 • Kleppen, Dag Mattis; Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode; Thorjussen, Frode. (2011) CD "Mamaliye - sanger fra ett år i Sør-Afrika". Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege; Johnsen, Marianne Ryen. (2011) Fugl, sommerfugl. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode; Thorjussen, Frode. (2011) Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika. 2011. ISBN 9788299871105.

2010

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2010) Jul i musikkmanesjen. null

2009

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Du fugl på himmel blå - en konsertforestilling for 1–3-åringer i kunstutstilling med fugler av Gudrun Skeie Stokstad. null

2008

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2008) Da fuglene fikk farger. null

2007

 • Kulset, Nora Bilalovic; Bjørkøy, Ingrid. (2007) Kongen, engelen og barnet. null

2004

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode; Thorjussen, Frode. (2004) Lille-Elph. null

1998

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1998) Lydbilder. null

1997

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) CD "Eplemann!". "Eplemann!"
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) Raccontos fantastiske reise. null