Bakgrunn og aktiviteter

 

Nora Bilalovic Kulset er førsteamanuensis i musikkvitenskap med følgende forskningsfelt: musikalitet og oppfatninger av musikalitet, stemmeskam, barndomsbruddet, musicking, community music (fellesskapsmusisering) og sang og andrespråktilegnelse  

Nora startet i 1994 musikkmanesjen sammen med Frode Thorjussen. Musikkmanesjen var banebrytende på feltet kunstformidling for 0–3-åringer og har en rekke produksjoner i porteføljen, bl.a. i samarbeid med Rikskonsertene og aktører som Pilotgalleriet ved Trondheim Kunstmuseum. Musikkmanesjen drev også omfattende musikkundervisning hvor foreldre og barn sammen kom til faste ukentlige musikkgrupper.

Nora er utdannet sanger og musikkpedagog fra Rogaland Musikkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger). Hun har en mastergrad i musikkvitenskap fra NTNU hvor hun forsket på sangens innvirkning på andrespråkstilegnelse hos minoritetsspråklige barnehagebarn. Dette arbeidet ble utgitt av Universitetsforlaget som boka "Musikk og andrespråk". I sin doktorgrad gikk hun videre med dette temaet men fokuserte nå på den voksne som et musiserende individ. Hvorfor er så mange redde for å bruke "hverdagsmusikaliteten" sin? Disse spørsmålene jobber hun fremdeles med, noe som blant annet har resultert i boka "Din musikalske kapital".

Nora har i en årrekke delt sine erfaringer og kunnskaper gjennom utstrakt foredragsvirksomhet, både til barnehage, skole, kulturskole og høgskoler/universitet.

Følg henne på www.norabkulset.com eller Facebook Nora B. Kulset - musikkforsker

Nora har vært instituttleder ved Institutt for musikk siden april 2019.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

 • Duch, Michael Francis; Kulset, Nora Bilalovic; Huke, Kirsti; MacDonald, Raymond; Gimse, Øyvind; Rasmussen, Ragnar. (2020) Hjernen og musikken. Forskningskonsert . NTNU - Institutt for musikk; Dokkhuset. 2020-09-19 - 2020-09-19.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2020) Sang som vei til et nytt språk for barn med et annet morsmål. Specialpædagogik. vol. 40 (1).
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2020) Singing – a pathway to friendship, empathy and language in children from different backgrounds. The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume II: Education.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten. (2020) Togetherness!: adult companionship – the key to music making in kindergarten. Music Education Research.
 • Vist, Torill; Halle, Kirsten; Kulset, Nora Bilalovic; Schei, Tiri Bergesen; Danbolt, Ingrid Anette; Haukenes, Siri; Knudsen, Jan Sverre. (2020) Sangforskning i norsk barnehage – en særegen og bærekraftig internasjonal stemme?. Å skape bærekraftige barnehager. Perspektiver, muligheter og utfordringer . BarnKunne (HVL) og FILIORUM (UiS); Høgskulen på Vestlandet - digitalt. 2020-09-28 - 2020-09-30.

2019

2018

 • Bergsland, Andreas; Angelo, Elin; Kulset, Nora Bilalovic; Langdalen, Jørgen; Gilbertson, Simon; Holdhus, Kari. (2018) Challenges and possibilities for musical knowledge transmission, learning and education between music disciplines. Knowing Music, Musical Knowing . NTNU, Institutt for musikk, Grieg Research School (UiB); Trondheim. 2018-10-23 - 2018-10-26.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Din musikalske kapital. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030425.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) 'It's you – not the music'. The role of the teacher. the 2nd international symposium on voice & communication in teacher education . Høgskulen på Vestlandet; Bergen. 2018-12-03 - 2018-12-04.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Musikk & språk i den flerkulturelle barnehagen. Fagdag for fokusbarnehager i Migrasjonsnett Hordaland . MigNett Hordaland; Fjell kommune. 2018-11-30 - 2018-11-30.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Singing in the multicultural kindergarten. What does it take and what does it do and why is it so important?. European Early Childhood Education and Research EECERA . European Early Childhood Education and Research Association; Budapest. 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2018) Språk via sang. Veier til språk - i barnehagen.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Lundgaard, Hilde. (2018) På sangens lykkepille. Aftenposten A-magasinet [Avis]. 2018-12-02.
 • Schei, Tiri Bergesen; Åvitsland, Bjørg Solsvik; Skjerdal, Lena; Furholt, Aslaug; Daviknes, Trine; Kolstad, Lars; Turøy, Anne Kristine Wallace; Hodneland, Kari Gina; Kulset, Nora Bilalovic. (2018) The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education, hosted by the Research Group Voice InFormation (Leader: Tiri B. Schei). The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education . The research group Voice InFormation; Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen. 2018-12-03 - 2018-12-04.

2017

2016

2015

 • Bore, Kristina Ketola; Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som døråpner til lek og språk. Morgenbladet - Kunstløftet [Avis]. 2015-11-06.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Hvem eier musikken?.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musicking and second language acquisition in early childhood. European Network Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC) ; 2015-05-05 - 2015-05-09.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. ballade.no.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelsen for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025100.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sang som sosial handlingsberedeskap for andrespråkslærlingen i barnehagen. "Det doble dilemma" i lys av Bourdieu. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2015) Sunt å velte seg i kjærlighetssorg. nrk.no [Internett]. 2015-04-11.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Bergesen, Norunn. (2015) Når alle bryter ut i sang. Adresseavisen [Avis]. 2015-05-16.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Sund, Steinar. (2015) Bruk av musikk gir bedre språkopplæring. Første Steg [Fagblad]. 2015-06-01.

2014

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Sang og språk i den multikulturelle barnehagen. Fokustreff NAFO . NAFO - nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; Oslo. 2014-11-05 - 2014-11-05.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Sang som hjelp i norsktilegnelsen hos små barn med minoritetsbakgrunn. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2014-11-05 - 2014-11-06.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) Secong language acquisition and singing, explained by the OPERA-hypothesis. Neurosciences and music . Fondazione Mariani; Dijon. 2014-05-29 - 2014-06-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2014) The OPERA hypothesis and second language acquisition - presented on work shop for fresh PhD candidates. Conference on Research in Music Education . Nordic Network for Music Educational Research; Stockholm. 2014-04-22 - 2014-04-25.

2013

 • Jones, Ann; Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Språkteigen, NRK P2. NRK P2 [Radio]. 2013-12-01.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og andrespråk. Norskkonferansen 2013 . VOX; Oslo. 2013-04-24 - 2013-04-24.
 • Kulset, Nora Bilalovic. (2013) Musikk og matte i barnehagen. "Antall, rom og form" - kompetanseløft for Levanger kommune bhg . Dronning Mauds Minnes Høgskole og Levanger kommune; Levanger. 2013-09-01 - 2013-12-01.

2012

 • Kulset, Nora Bilalovic; Kleppen, Dag Mattis; Thorjussen, Frode. (2012) Mamaliye live. null

2011

 • Kleppen, Dag Mattis; Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) CD "Mamaliye - sanger fra ett år i Sør-Afrika". Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika. 2011. ISBN 9788299871105.

2010

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2010) Jul i musikkmanesjen. null

2009

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Du fugl på himmel blå - en konsertforestilling for 1–3-åringer i kunstutstilling med fugler av Gudrun Skeie Stokstad. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Gull, røkelse og myrra. null

2008

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2008) Da fuglene fikk farger. null

2007

 • Kulset, Nora Bilalovic; Bjørkøy, Ingrid. (2007) Kongen, engelen og barnet. null

2004

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2004) Lille-Elph. null

1998

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1998) Lydbilder. null

1997

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) CD "Eplemann!". "Eplemann!"
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1997) Raccontos fantastiske reise. null