Bakgrunn og aktiviteter

Nora Bilalovic Kulset har en doktorgrad i musikkvitenskap fra NTNU. Problemområdet er hvordan sang kan bidra til norsktilegnelse hos små barn med et annet morsmål. Forskningen i PhD-arbeidet er spisset inn på den voksnes rolle i sangsamværet, og hun benytter seg av metodologier innen self-study og a/r/tography (arts based research).  

Nora startet i 1994 musikkmanesjen sammen med Frode Thorjussen. Musikkmanesjen var banebrytende på feltet kunstformidling for 0–3-åringer og har en rekke produksjoner i porteføljen, bl.a. i samarbeid med Rikskonsertene og aktører som Pilotgalleriet ved Trondheim Kunstmuseum. Musikkmanesjen drev også omfattende musikkundervisning hvor foreldre og barn sammen kom til faste ukentlige musikkgrupper.

Nora er utdannet sanger og musikkpedagog fra Rogaland Musikkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger). Hun har en mastergrad i musikkvitenskap fra NTNU hvor hun som i doktorgradsarbeidet forsket på sangens innvirkning på andrespråkstilegnelse hos minoritetsspråklige barnehagebarn. Dette arbeidet ble utgitt av Universitetsforlaget som boka "Musikk og andrespråk" våren 2015.

Nora har i en årrekke delt sine erfaringer og kunnskaper gjennom utstrakt foredragsvirksomhet, både til barnehage, skole, kulturskole og høgskoler/universitet.

Følg henne på www.norabkulset.com eller Facebook Nora B. Kulset - musikkforsker

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2016

2014

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2014) Ila Brainnstasjons familielørdag. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2014) Live på Internasjonal Fest. null

2013

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2013) Live på åpning av ila frivilligsentral. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2013) Lørdag på ila brainnstasjon. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2013) Utekonsert på Verdens Miljøverndag. null

2012

 • Kulset, Nora Bilalovic; Kleppen, Dag Mattis; Thorjussen, Frode. (2012) Mamaliye live. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege; Johnsen, Marianne Ryen. (2012) Jul og magi i musikkmanesjen. null

2011

 • Kleppen, Dag Mattis; Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2011) CD "Mamaliye - sanger fra ett år i Sør-Afrika". Mamaliye - sanger fra et år i Sør-Afrika
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege; Johnsen, Marianne Ryen. (2011) Fugl, sommerfugl. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege; Johnsen, Marianne Ryen. (2011) Julemagi med musikkmanesjen. null

2010

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2010) Jul i musikkmanesjen. null

2009

 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Du fugl på himmel blå - en konsertforestilling for 1–3-åringer i kunstutstilling med fugler av Gudrun Skeie Stokstad. null
 • Kulset, Nora Bilalovic; Stokstad, Hege. (2009) Gull, røkelse og myrra. null

2008

 • Kulset, Nora Bilalovic. (2008) Da fuglene fikk farger. null

2007

 • Kulset, Nora Bilalovic; Bjørkøy, Ingrid. (2007) Kongen, engelen og barnet. null

2004

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (2004) Lille-Elph. null

2002

1998

 • Kulset, Nora Bilalovic; Thorjussen, Frode. (1998) Lydbilder. null