Bakgrunn og aktiviteter

Professor i hydrologi ved institutt for vann- og miljøteknikk. Foreleser hydrologi/vassressursdelen av BM2 Vann og miljø, grunnkurset i hydrologi, hydrologisk modellering og koordinerer/foreleser kurset i modellering av vassressursar. Ansvarleg for Teknostart innan vassfag. Forskningsinteressene dreiar seg hovudsakleg om miljøverknader av vassdragsutbyggingar, kaldklimahydrologi knytt til is i vassdrag og tema rundt modellering av hydrologi og vassressursar.

Fag:

Teknostart
TVM4101 Vann og miljøteknikk (hydrologidelen)
TVM4105 Hydrologi
TVM4106 Hydrologisk modellering
TVM5175 Water Resources Management 
VM8103 Emner i Hydroinformatikk
VM8104 Hydrologi PhD-kurs  
VM8109 Emner i vassdragsmiljø
VM6020 Kraftverkshydrologi (EVU-kurs)
VM6006 Miljødesign (EVU-kurs)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Szabo-Meszaros, Marcell; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut. (2017) Correlation between the shelter of juvenile salmonids and bed substrate. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.

Rapport/avhandling