Bakgrunn og aktiviteter

Professor i hydrologi ved institutt for vann- og miljøteknikk. Foreleser hydrologi/vassressursdelen av BM2 Vann og miljø, grunnkurset i hydrologi, hydrologisk modellering og koordinerer/foreleser kurset i modellering av vassressursar. Ansvarleg for Teknostart innan vassfag. Forskningsinteressene dreiar seg hovudsakleg om miljøverknader av vassdragsutbyggingar, kaldklimahydrologi knytt til is i vassdrag og tema rundt modellering av hydrologi og vassressursar.

Fag:

Teknostart
TVM4101 Vann og miljøteknikk (hydrologidelen)
TVM4105 Hydrologi
TVM4106 Hydrologisk modellering
TVM5175 Water Resources Management 
VM8104 Hydrologi PhD-kurs  
VM8109 Emner i vassdragsmiljø
VM6020 Kraftverkshydrologi (EVU-kurs)
VM6006 Miljødesign (EVU-kurs)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Szabo-Meszaros, Marcell; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut. (2017) Correlation between the shelter of juvenile salmonids and bed substrate. River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on River Sedimentation.

Rapport/avhandling

 • Adera, Abebe Girmay; Alfredsen, Knut; Bakken, Tor Haakon; Schønfelder, Lennart Hagen. (2018) Assessment of the Hydrological Model HYPE for Southern Norway. 2018. ISBN 978-82-7598-110-1.
 • Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Brittain, John Edward; Adeva Bustos, Ana; Huusko, Ari; Stickler, Morten. (2017) Stay cool Temperature changes and biological responses in hydropower-regulated northern stream systems. 2017. ISBN 978-82-7206-462-3. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (21).
 • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
 • Schønfelder, Lennart Hagen; Bakken, Tor Haakon; Alfredsen, Knut; Adera, Abebe Girmay. (2017) Application of HYPE in Norway. 2017. ISBN 978-82-14-06594-7. SINTEF Energi. Rapport (2017:00737).
 • Alfredsen, Knut. (2016) Is i Sautso – Vurdering av istilhøve 2006 – 2015 og forslag til vidare overvaking. 2016. ISBN 978-82-7598-098-2.
 • Alfredsen, Knut. (2016) Vurdering av effektkøyring i Lærdalselva. 2016. ISBN 978-82-7598-101-9.
 • Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy. (2016) Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. 2016. ISBN 978-82-426-2834-3. NINA temahefte (62).
 • Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Adeva Bustos, Ana; Huusko, A. (2016) Be cool: hydro-physical changes and fish responses in winter in hydropower-regulated northern streams. 2016. ISBN 978-82-7206-410-4. Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge (1).
 • Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut. (2016) Virkning av klimaendringer på leveringskapasitet for vannforsyning fra Jonsvatnet og Benna. 2016. ISBN 978-82-7598-096-8.
 • Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar. (2014) Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. 2014. ISBN 978-82-426-2638-7. NINA temahefte (53).