Bakgrunn og aktiviteter

Jag är professor i tegnspråk og tolking vid Institutt for språk og litteratur. Jag har en filosofie doktorsexampen (PhD) i Teckenspråk från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, och är dessutom utbildad teckenspråkstolk.

Jag är seksjonskoordinator för Seksjon for tegnspråk og tolking, och undervisar dessutom på vår BA-utdanning i tegnspråk og tolking, huvudsakligen i 4TOLK2E5 Språk, kommunikasjon og tolketeori 1 och 4TOLK2E6 Profesjonskunnskap og yrkesetikk 1.

Forskningsintressen

- Teckenspråkslingvistik, med ett särskilt intresse för teckenspråk producerat av simultantolkar.

- Korpusbaserad forskning på tecknade språk.

- Diskursstruktur och kohesion i tecknade språk.

- Teckenspråkstolkning.

- Andraspråksinlärning av tecknade språk (för dem som har ett talat språk som förstaspråk).

• Sedan 2014 är jag aktiv i Trondheim, och forskar dels på hur teckenspråkstolkar rör sig i rummet – och genom detta förkroppsligar konceptuella metaforer – dels på andraspråksinlärning av norskt teckenspråk av hörande tolkstuderande.

Forskningsprojekt i urval

• Under 2012-2014 hade jag forskningsanslag från Vetenskapsrådet i Sverige för projektet "Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning."

• Under 2010-2012 var jag en av de forskare som deltog i det EU-finansierade forskningsprojektet MEDISIGNS - Medical Sign Language & Interpreter Training: http://www.medisignsproject.eu/MEDISIGNS/About_MEDISIGNS.html  Projektet hade deltagare från Irland, Cypern, Polen, Sverige och Storbritannien.

Redaktionsuppdrag

Member of the editorial board of Deaf Worlds, 2003–2005.

Member of the editorial board of the International Journal of Interpreter Education from 2009–.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nilsson, Anna-Lena. (2016) Interpreting from signed language into spoken language: The skills and knowledge needed to succeed. To say or not to say – challenges of interpreting from sign language to spoken language. Proceedings of the 23rd EFSLI Conference, Warsaw, Poland, 11th–13th September 2015..

Andre

  • Nilsson, Anna-Lena. (2016) Expressing time through space: Embodying conceptual metaphors in an L2. ISGS7 International Society for Gesture Studies Conference . International Society for Gesture Studies; Paris. 2016-07-18 - 2016-07-22.
  • Nilsson, Anna-Lena. (2015) Att tolka mellan två språk i två olika modaliteter. STTF:s årsmötes och fortbildningshelg. . Sveriges teckenspråkstolkars förening.; Härnösand. 2015-03-14 - 2015-03-15.