Bakgrunn og aktiviteter

Min faglige bakgrunn er en MA i prediktiv modellering for jordbruksbosetning i eldre jernalder, en MSc i Archaeological Prospection fra Bradford i England, og en doktorgrad fra NTNU innen anvendelsen av arkeologisk geofysikk i Norsk arkeologi. 

Faglige interesser: Geofysiske metoder, metodeutvikling, GIS og digital modellering, agrarbosetning og landskapsanalyse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Stamnes, Arne Anderson; Risbøl, Ole; Stenvik, Lars Fredrik; Overskaug, Kristian. (2019) Investigating early iron production by modern remote sensing technologies. 2019. ISBN 978-82-93175-54-4. Skrifter (2-2019).

Del av bok/rapport

 • Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen. (2020) 11. GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV JERNVINNEANLEGG I DYRKET MARK – OBSERVASJONER, ANALYSER OG ERFARINGER FRA ÅNESTAD. Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.
 • Stamnes, Arne Anderson; Stebergløkken, Heidrun M.V.. (2020) Patterns or Contrast? A GIS-Based Study of the Landscape Context and Localization of Southern Rock Art Tradition in Stjørdal, Mid-Norway. Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott.
 • Nytun, Arve Eiken; Stamnes, Arne Anderson. (2019) Georadarundersøkingar og digital formidling på Borgund. Årbok for Sunnmøre.
 • Stamnes, Arne Anderson; Stenvik, Lars Fredrik; Gaffney, Christopher. (2019) Magnetic geophysical mapping of prehistoric iron production sites in central Norway. Investigating early iron production by modern remote sensing technologies.
 • Stamnes, Arne Anderson; Stenvik, Lars Fredrik; Risbøl, Ole. (2019) The use of lidar and geophysical methods for locating and investigating prehistoric iron production sites in Scandinavia. Investigating early iron production by modern remote sensing technologies.
 • Stamnes, Arne Anderson. (2017) The Status, Role and Acceptance of Geophysical Methods in Norwegian Archaeology. 12th International Conference of Archaeological Prospection.
 • Stamnes, Arne Anderson; Bauer, Egil Lindhart. (2017) Geophysical Surveys. Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.
 • Stamnes, Arne Anderson. (2016) Effect Of Temperature Change On Iron Age Cereal Production And Settlement Patterns In Mid-Norway. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..
 • Stamnes, Arne Anderson. (2015) Geophysical survey of the viking age burial mound of Herlaugshaugen in Norway. Sensing the Past - Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology.
 • Stamnes, Arne Anderson; Gustavsen, Lars. (2014) Archaeological Use of Geophysical Methods in Norwegian Cultural Heritage Management – a Review. A Sense of the Past. Studies in current archaeological applications of remote sensing and non-invasive prospection methods.

Rapport/avhandling