Bakgrunn og aktiviteter

Min faglige bakgrunn er en MA i prediktiv modellering for jordbruksbosetning i eldre jernalder, en MSc i Archaeological Prospection fra Bradford i England, og en doktorgrad fra NTNU innen anvendelsen av arkeologisk geofysikk i Norsk arkeologi. 

Faglige interesser: Geofysiske metoder, metodeutvikling, GIS og digital modellering, agrarbosetning og landskapsanalyse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Stamnes, Arne Anderson; Risbøl, Ole; Stenvik, Lars Fredrik; Overskaug, Kristian. (2019) Investigating early iron production by modern remote sensing technologies. 2019. ISBN 978-82-93175-54-4. Skrifter (2-2019).

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling