Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, nestleder ved Institutt for Psykologi og nestleder i studien "Tidlig trygg i Trondheim" (TtiT). TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager hos barn. Studien undersøker også faktorer som bidrar til å fremme/hemme god psykososial utvikling, helseatferd og en gunstig vektutvikling hos barn og unge. Jeg har i min forskning særlig fokus på spiseatferd, foreldres måltidspraksis, overvekt, søvnvansker og psykisk helse.

Informasjon om TtiT:

https://tidligtrygg.no

https://gemini.no/2018/01/ti-funn-adhd-atferdsvansker-overvekt-hos-barn/

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner