Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet psykolog fra UiB 1999, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 2006. Disputerte i januar 2012 med avhandlingen "Children in treatment for obesity: Psychological perspectives, physical activity and diet". Avhandlingen er basert på en behandlingsstudie gjennomført ved St Olavs Hospital, hvor jeg også i flere år arbeidet ved tverrfaglig fedmepoliklinikk for barn og unge.

Som forsker ved NTNU er jeg tilknyttet studien "Tidlig trygg i Trondheim" (TtiT), en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager hos barn (http://tidligtrygg.no). Studien undersøker også faktorer som bidrar til å fremme god psykososial utvikling hos barn og unge. Jeg har i min forskning særlig fokus på overvekt, spiseatferd, foreldres måltidspraksis, søvnvansker og psykisk helse.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner