Bakgrunn og aktiviteter

Professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, nestleder i studien Tidlig trygg i Trondheim (TtiT).

TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager. Studien har også som mål å identifsere faktorer som fremmer god  helseatferd (spisevaner, fysisk aktivitet, søvn) og psykososiale utvikling (eks selvfølelse). TtiT startet i 2007 og 1250 barn født i 2003/2004 ble trukket ut til å delta. Data er samlet inn annethvert år siden barna var 4 år gamle, og inkluderer spørreskjemakartlegging, intervju, observasjoner og tester hvor både deltakere, deres foreldre og lærere er informanter. Deltakerne har nå blitt 18 år gamle og den åttende datainnsamlingsbølgen startet i februar 2022. 

Min forskning omhandler utvikling av spiseatferd, overvekt, fysisk aktivitet, søvn/søvnvansker, psykisk helse og sosial mediebruk.

Informasjon om TtiT:

Tidlig trygg i Trondheim - NTNU

https://www.researchgate.net/project/The-Trondheim-Early-Secure-Study-TESS

https://gemini.no/2018/01/ti-funn-adhd-atferdsvansker-overvekt-hos-barn/

 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner