Bakgrunn og aktiviteter

Trygve Brautaset er Professor i syntetisk biologi og har forskningsfokus innenfor mikrobiell molekylærbiologi. Brautaset er prosjektleder for tre pågående ERA prosjekter. Brautaset er også leder for Senter for Digitalt Liv Norge, varamedlem i Bioteknologirådet og styremedlem i bioteknologibedriften Vectron Biosolutions. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner