Trygve Brautaset

Professor Institutt for bioteknologi og matvitenskap
73593315 98283977
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D2-167

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner