Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor og instituttleder ved Institutt for Marin Teknikk.

Fag jeg foreleser

Engasjementer og interesser

Jeg er leder for Kongsberg Maritime University Technology Centre  "Ship Performance and Cyber-Physical Systems", 

Jeg er en av to medlemmer i permanent organisasjonskomite for Symposium of Marine Propulsors

Jeg er med i utviklingen av planene for nytt marinteknisk forskningssenter i Trondheim - Ocean Space Center - www.oceanspacecentre.no/

Faglige interesseområder

  • Eksperimentelle metoder
  • Motstand og propulsjon
  • Sjøegenskaper til skip, samt propulsjon i bølger
  • Hurtigbåter, spesielt luftputekatamaraner - SES

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner