Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er for tiden konstituert instituttleder ved Institutt for Marin Teknikk.

Fag jeg foreleser

Doktorgradskurs MR8306 Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 2

Engasjementer og interesser

Jeg er leder for Rolls-Royce University Technology Centre (UTC) "Performance in a Seaway", se www.ntnu.edu/imt/rolls_royce for mer informasjon.

Jeg er en av to medlemmer i permanent organisasjonskomite for Symposium of Marine Propulsors

Jeg er med i utviklingen av planene for nytt marinteknisk forskningssenter i Trondheim - Ocean Space Center - www.oceanspacecentre.no/

Faglige interesseområder

  • Eksperimentelle metoder
  • Motstand og propulsjon
  • Sjøegenskaper til skip, samt propulsjon i bølger
  • Hurtigbåter, spesielt luftputekatamaraner - SES

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner