Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i norskdidaktikk ved institutt for lærerutdanning, NTNU.

Leder for fagseksjon for norsk 

Undervisning: 

Veileder masterstudenter innafor begynneropplæring og muntlighet

Forskning:

Forskningsprosjektet FUS (Funksjonell skriving i de første skoleåra)

Forskningsgruppa Samtaler i skole og utdanning

 

Jeg har doktorgrad i anvendt språkvitenskap, og disputerte våren 2016 med prosjektet "Balanseganger. En samtaleanalytisk studie av politiavhør av voksne fornærmede". Avhandlingen er tilgjengelig i fulltekst på https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2394548

I perioden 2016-2018 var jeg post.doc på prosjektet UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere

Jeg har tidligere jobba ved institutt for språk og litteratur på NTNU, og undervist i ulike emner i anvendt språkvitenskap, særlig innafor muntlig kommunikasjon og kommunikasjon i arbeidslivet. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2021) Myter om motstand: En rettslingvistisk analyse av voldtektsutsattes forklaringer. Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl.

2020

2018

2017

  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2017) Å kommunisere med det offentlige. Nettverkssamling for pårørende til barn med store omsorgsbehov . 'Kodeknekkerne' - nettverk for pårørende; Trondheim. 2017-01-14.

2016

  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2016) Framing as a resource in eliciting details in police interviews of adult witnesses. The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction ; Oslo. 2016-11-23 - 2016-11-25.
  • Riis-Johansen, Marit Olave; Wolden, Grete. (2016) Slik får politiet voldtektsofferet til å fortelle. Gemini [Internett]. 2016-10-07.

2014

  • Riis-Johansen, Marit Olave. (2014) Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj . Enova; Trondheim. 2014-09-22.