Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som postdoktor (forsker) på prosjektet UTVEI - Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere

UTVEI er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er et samarbeid mellom forskere på NTNU Samfunnsforskning (Kristin Halvorsen) og forskere ved Institutt for språk og litteratur på NTNU (Marit Olave Riis-Johansen, Ellen Andenæs og Gøril Thomassen)

Jeg har doktorgrad i anvendt språkvitenskap, og disputerte våren 2016 med prosjektet "Balanseganger. En samtaleanalytisk studie av politiavhør av voksne fornærmede". Avhandlingen er tilgjengelig i fulltekst på https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2394548

 

Forskningsinteresser:

 • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon
 • Politiavhør
 • Samtaleanalyse
 • Diskursanalyse
 • Samspill samtale og tekst
 • Klarspråk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

Andre

 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2017) Communicative dilemmas in police interviews of adult witnesses. A discourse analytic approach to investigative interviewing. Germanic Society for Forensic Linguistics Roundtable 2017 . Germanic Society for Forensic Linguistics; Copenhaven. 2017-08-25 - 2017-08-27.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2017) Kommunikative dilemma i innledningsfaser i avhør av voksne fornærmede. Fagseminar om vold i nære relasjoner . Sentrum politistasjon, Trondheim, Trøndelag politidistrikt; Trondheim. 2017-03-22 - 2017-03-23.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2017) Å kommunisere med det offentlige. Nettverkssamling for pårørende til barn med store omsorgsbehov . 'Kodeknekkerne' - nettverk for pårørende; Trondheim. 2017-01-14.
 • Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril. (2017) Exploring service user involvement: managing communicative ideals in NAV counselling interviews. Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary symposium on interaction and learning . University College of Southeast Norway; Tønsberg. 2017-04-20.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2016) Framing as a resource in eliciting details in police interviews of adult witnesses. The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction ; Oslo. 2016-11-23 - 2016-11-25.
 • Riis-Johansen, Marit Olave; Wolden, Grete. (2016) Slik får politiet voldtektsofferet til å fortelle. Gemini [Internett]. 2016-10-07.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2014) Accounts relating to victim responsibility in police interviews of rape complainants. Applied Linguistics and Professional Practice ; Genève. 2014-09-10 - 2014-09-12.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2014) Dugende dialoger - hva kan andre yrkesgrupper lære fra politiets samtaler?. Forskningsdagene: Forsker til lunsj . Enova; Trondheim. 2014-09-22.
 • Riis-Johansen, Marit Olave. (2012) "Min doktorgrad". NRK, Schrødingers katt [TV]. 2012-09-13.