Marit Olave Riis-Johansen

Førsteamanuensis i norskdidaktikk. Seksjonsleder, fagseksjon for norsk

marit.riis-johansen@ntnu.no
73598330 90635509 Akrinn vest, G436, Kalvskinnet