Bakgrunn og aktiviteter

Mine faglige interesser ligger i grenseland mellom politisk atferd og konfliktstudier. Jeg forsker på politisk atferd og holdninger i områder som har hatt borgerkrig. Hvordan påvirker folks holdninger og atferd overgangen fra væpnet konflikt til fredelig demokrati? Jeg er særlig interessert i instiusjonell tillit og folks syn på ulike fredsbyggende tiltak, som fredsavtaler, rettsoppgjør og politisk reform, og i hvordan erfaringer med politisk vold påvirker folks holdninger.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dyrstad, Karin; Listhaug, Ola. (2017) Institutional Trust in the Yugoslav Successor States: A Comparative Approach. Building Democracy in the Yugoslav Successor States, Accomplishments, Setbacks, Challenges since 1990.
  • Dyrstad, Karin. (2015) Political support in Kosovo. CIVIC AND UNCIVIC VALUES IN KOSOVO History, Politics, and Value Transformation.
  • Dyrstad, Karin; Listhaug, Ola. (2013) Citizens' Confidence in European Parliaments: Institutions and Issues. Party Governance and Party Democracy.

Rapport/avhandling

  • Dyrstad, Karin; Binningsbø, Helga Malmin; Brigham, Thandeka; Bakke, Kristin M.. (2018) Transitional Justice: What Do the People Want? Views from the ground in Guatemala, Nepal, and Northern Ireland. 2018. ISBN 978-82-7288-931-8. Conflict Trends (11).
  • Dyrstad, Karin; Binningsbø, Helga Malmin; Bakke, Kristin; Eide, Arne Henning. (2016) Public Support for Peace Agreements: The Cases of Guatemala, Nepal, and Northern Ireland. 2016. ISBN 978-82-7288-759-8. Conflict Trends (5).
  • Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane. (2016) Evaluering av bedriftshelsetjenesten. 2016. ISBN 9788214060485. SINTEF Rapport (A27819).
  • Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane. (2016) Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten. 2016. ISBN 9788214060386. SINTEF Rapport (A27675).