Bakgrunn og aktiviteter

Mine faglige interesser ligger i grenseland mellom politisk atferd og konfliktstudier. Jeg forsker på politisk atferd og holdninger i områder som har hatt borgerkrig. Hvordan påvirker folks holdninger og atferd overgangen fra væpnet konflikt til fredelig demokrati? Jeg er særlig interessert i instiusjonell tillit og folks syn på ulike fredsbyggende tiltak, som fredsavtaler, rettsoppgjør og politisk reform, og i hvordan erfaringer med politisk vold påvirker folks holdninger.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dyrstad, Karin; Listhaug, Ola. (2017) Institutional Trust in the Yugoslav Successor States: A Comparative Approach. Building Democracy in the Yugoslav Successor States, Accomplishments, Setbacks, Challenges since 1990.
  • Dyrstad, Karin. (2015) Political support in Kosovo. CIVIC AND UNCIVIC VALUES IN KOSOVO History, Politics, and Value Transformation.
  • Dyrstad, Karin; Listhaug, Ola. (2013) Citizens' Confidence in European Parliaments: Institutions and Issues. Party Governance and Party Democracy.

Rapport/avhandling