Bakgrunn og aktiviteter

Guro Korsnes Kristensen

Guro K. Kristensen er professor i kjønns-, likestilling-, og mangfoldsstudier. Hun er utdannet som sosialantropolog (2003), og har en doktorgrad i  i tverrfaglige kulturstudier med fordypning i kjønnsstudier (2011). Kristensen underviser på master i likestilling og mangfold og på phd i tverrfaglige kulturstudier. Hun er for tiden nestleder ved institutt for tverrfaglige kulturstudier og undervisningsleder for studieprogrammet likestilling og mangfold (masterstudium og årsstudium).

Kristensen har jobbet særlig med følgende tema:

 • Kjønn og likestilling
 • Migrasjon og integrering
 • Reproduksjon og familieplanlegging
 • Familieliv og hus- og omsorgsarbeid
 • Lokalsamfunn og kulturendring

 

Pågående prosjekter:

 

Avsluttede prosjekter:

 • Robotic Care. Networks of health, technology and culture
 • Buying and Selling Gender Equality. Feminized Migration and (gender) Equality in contemporary Norway 
 • Familieplanlegging - bak tallene. Fortellinger om reproduksjon i det flerkulturelle Norge

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2016) Familieplanlegging i nye omstendigheter. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in Gender-Equal Norway: A Win–Win Arrangement?. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit; Ringrose, Priscilla. (2016) Buying and Selling Gender Equality: Concluding Reflections. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Feministiske perspektiver på reproduksjon. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Likestilt reproduksjon?. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon i dagens Norge. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2015) A Fair Deal? Paid Domestic Labour in Social Democratic Norway. Employers, Agencies and Immigration. Paying for Care.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2014) Unger i store dunger? Fortellinger om familieplanlegging i det flerkulturelle Norge. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Spilker, Kristin. (2014) Hvem kan reprodusere Norge? Normering av reproduksjon og foreldreskap som biopolitikk. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.