Bakgrunn og aktiviteter

Guro Korsnes Kristensen

Instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Jeg er professor i kjønns-, likestilling-, og mangfoldsstudier. Min bakgrunn er i sosialantropologi (2003), og så har jeg en ph.d. i tverrfaglige kulturstudier med fordypning i kjønnsstudier (2011). Jeg er prosjektleder for INTPART-prosjektet Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity og har noe undervisning og veiledning på master i likestilling og mangfold. 

Aktuelle forskningsfelt:

 • Reproduksjon og familieplanlegging
 • Migrasjon og integrering
 • Kjønn og likestilling
 • Familieliv og hus- og omsorgsarbeid
 • Lokalsamfunn og kulturendring

Pågående prosjekter:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2020) Toolbox for gender balance. Toolbox for gender balance

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215042954.
 • Ishii-Kuntz, Masako; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2021) Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?. Routledge. 2021. ISBN 9781003185222.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes. (2021) "Vi er jo et mangfoldssamfunn". Mangfold som offentlig integreringsfortelling: (re)produksjon av likhet og ulikhet. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Forord. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Ishii-Kuntz, Masako; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2021) Introduction: Comparative perspectives on gender in Japan and Norway. Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?.
 • Ishii-Kuntz, Masako; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2021) Preface and Acknowledgements. Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit. (2021) Rural authenticity as cosmopolitan modernity? Local political narratives on immigration and integration in rural Norway. Politics and policies of rural authenticity.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla; Ishii-Kuntz, Masako. (2021) Gender and home in Japan and Norway: Considering the past and contemplating the future. Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Semba, Yukari. (2021) A matter of gender (in)equality? Public discourses on declining fertility rates in Japan and Norway. Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Hvordan lykkes med integrering? Stedsproduserende fortellinger om integreringsarbeid i to rurale kommuner. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.