Bakgrunn og aktiviteter

Guro Korsnes Kristensen

Guro K. Kristensen er professor i kjønns-, likestilling-, og mangfoldsstudier. Hun er utdannet som sosialantropolog (2003), og har en doktorgrad i  i tverrfaglige kulturstudier med fordypning i kjønnsstudier (2011). Kristensen underviser på master i likestilling og mangfold og på phd i tverrfaglige kulturstudier. Hun er for tiden nestleder ved institutt for tverrfaglige kulturstudier og undervisningsleder for studieprogrammet likestilling og mangfold (masterstudium og årsstudium).

Kristensen har jobbet særlig med følgende tema:

 • Kjønn og likestilling
 • Migrasjon og integrering
 • Reproduksjon og familieplanlegging
 • Familieliv og hus- og omsorgsarbeid
 • Lokalsamfunn og kulturendring

 

Pågående prosjekter:

 

Avsluttede prosjekter:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2020) Toolbox for gender balance. Toolbox for gender balance

Bøker

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215042954.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.

Del av bok/rapport

 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes. (2021) "Vi er jo et mangfoldssamfunn". Mangfold som offentlig integreringsfortelling: (re)produksjon av likhet og ulikhet. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Forord. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Sætermo, Turid Fånes. (2021) Hvordan lykkes med integrering? Stedsproduserende fortellinger om integreringsarbeid i to rurale kommuner. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Sætermo, Turid Fånes; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes. (2021) Å studere fortellinger om integrering i en lokalsamfunnskontekst: en introduksjon til et komplekst forskningsfelt. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2016) Familieplanlegging i nye omstendigheter. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in Gender-Equal Norway: A Win–Win Arrangement?. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit; Ringrose, Priscilla. (2016) Buying and Selling Gender Equality: Concluding Reflections. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.