Bakgrunn og aktiviteter

Michael Francis Duch (1978) er født og oppvokst i Trondheim og spiller kontrabass.

Duch er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Duch avsluttet sin treårige periode som kunststipendiat ved Institutt for Musikk, NTNU, med disputas 30. oktober 2010. Med prosjektet “Friimprovisasjon – Sjanger og Metode” forsket han på friimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk.

Han har vært med på over 60 utgivelser i ulike format, og har spilt solokonserter flere steder i Norge og Sverige, samt i Reykjavik, Aten, Madrid, Wien, Glasgow, Huddersfield og London. 

Duch spiller i en trio med John Tilbury og Rhodri Davies, improkvartetten LEMUR med Bjørnar Habbestad, Hild Sofie Tafjord og Lene Grenager, frijazz med trioen EN EN EN med Tor Haugerud og Eirik Hegdal samt i flere andre konstelasjoner. Han har også samarbeidet med Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre, for å nevne noen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

 • Brandtsegg, Øyvind; Duch, Michael Francis. (2018) Hollow World. null
 • Brandtsegg, Øyvind; Engum, Trond; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Waadeland, Carl Haakon; Åse, Tone; Duch, Michael Francis; Ortveit, Kim Henry; Hoel, Ada Mathea. (2018) Å gripe inn i en annens lyd. Å gripe inn i en annens lyd
 • Duch, Michael Francis. (2018) Opus 17 a. Opus 17 a
 • Duch, Michael Francis; Fowler, Luke; Youngs, Richard; Thomson, Paul. (2018) Amor plateslipp. null
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Bomuldsfabriken kunsthall. Huset spiller
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Konsert nasjonalmuseet arkitektur. null
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Lemur Italia 2018. null
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Lemur konsert. Lemur konsert
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Lemur konsert Hovsæther. null
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) Polytop. Polytop
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie. (2018) konsert Villa Stenersen. null
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie; Thuestad, Thorolf; Løvlid, Unni; Hvizdalek, Agnes. (2018) Lemuria. Lemuria
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Tafjord, Hild Sofie; Grenager, Lene. (2018) Lemur Grande Finale. Grande Finale
 • Duch, Michael Francis; Habbestad, Bjørnar; Tafjord, Hild Sofie; Grenager, Lene. (2018) konsert Sørenga Lemur. null
 • Duch, Michael Francis; Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor. (2018) Crispin Glover konsert. null
 • Duch, Michael Francis; Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor. (2018) enenen. null
 • Duch, Michael Francis; Hegdal, Eirik; Haugerud, Tor. (2018) enenen Dokkhuset. null
 • Duch, Michael Francis; Lo, Kristoffer; Jarmyr, Tomas Karl Gustav. (2018) Its painting today - åpning. Its raining today
 • Duch, Michael Francis; MacDonald, Raymond; Davidson, Neil; Welch, Fritz. (2018) MacDonald Davidson Duch Welch. null
 • Duch, Michael Francis; Pisaro, Michael. (2018) konsert pisaro duch. Asleep, melody, forest, path