Bakgrunn og aktiviteter

Michael Francis Duch (1978) er født og oppvokst i Trondheim og spiller kontrabass.

Duch er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Duch avsluttet sin treårige periode som kunststipendiat ved Institutt for Musikk, NTNU, med disputas 30. oktober 2010. Med prosjektet “Friimprovisasjon – Sjanger og Metode” forsket han på friimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk.

Han har vært med på over 50 utgivelser i ulike format, og har spilt solokonserter i Norge, Sverige, Reykjavik, Aten, Madrid, Glasgow, Huddersfield og London. 

Duch spiller i en trio med John Tilbury og Rhodri Davies, improkvartetten LEMUR med Bjørnar Habbestad, Hild Sofie Tafjord og Lene Grenager, frijazz med trioen EN EN EN med Tor Haugerud og Eirik Hegdal samt i flere andre konstelasjoner. Han har også samarbeidet med Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre, for å nevne noen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Duch, Michael Francis. (2017) Forskernatt - Verdier. Othello/Rigoletto/Requiem
 • Duch, Michael Francis. (2017) Hommage to James Tenney. Hommage to James Tenney
 • Duch, Michael Francis. (2017) Komponist symposium - åpen konsert. flere
 • Duch, Michael Francis. (2017) Mind is Moving IV. Mind is Moving IV
 • Duch, Michael Francis. (2017) Modul 35. Modul 35
 • Duch, Michael Francis. (2017) Part music for double bass. Part music for double-bass
 • Duch, Michael Francis. (2017) Part music for double bass UNIS. Part music for double bass
 • Duch, Michael Francis. (2017) Part music for double bass i Vår Frue Kirke. Part music for double bass
 • Duch, Michael Francis. (2017) Rondo for Michael hos Forskningsrådet. Rondo for Michael
 • Duch, Michael Francis. (2017) solo på Tou scene. Rondo for Michael/Sonate nr. 1 for contrabasso
 • Duch, Michael Francis; Aalberg, Espen. (2017) Ciel Etoile. Ciel Etoile
 • Duch, Michael Francis; Benjamin, Mira; Lely, John. (2017) 100 Years Gallery. Part Music for double bass & violin
 • Duch, Michael Francis; Fowler, Luke; Youngs, Richard; Thomson, Paul. (2017) AMOR - Islington. Higher Moments, Amnesia, Paradise, In Love an Arc
 • Duch, Michael Francis; Fowler, Luke; Youngs, Richard; Thomson, Paul. (2017) AMOR at Mono Cafe. Higher Moments, Amnesia, Paradise, In Love an Arc
 • Duch, Michael Francis; Fowler, Luke; Youngs, Richard; Thomson, Paul. (2017) AMOR at The Golden Lion. Higher Moments, Amnesia, Paradise, In Love an Arc
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Habbestad, Bjørnar; Lønning, Eivind Nordseth. (2017) Glemmen. Glemmen
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Habbestad, Bjørnar; Tafjord, Hild Sofie. (2017) Konsert Lemur/Ingensteds. Improvisasjon
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Habbestad, Bjørnar; Tafjord, Hild Sofie; Motland, Stine Janvin; Løvlid, Unni. (2017) Lemuria. Lemuria
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Pedersen, Gjertrud; Barrikmo, Morten. (2017) Lene Grenager i dypet. Rondo for Michael, Moving the Stones, de Profundis
 • Duch, Michael Francis; Grenager, Lene; Tafjord, Hild Sofie; Habbestad, Bjørnar. (2017) Critical Band 2 at Harpa. Critical Band