Bakgrunn og aktiviteter

Professor på IKOM og knyttet til Centre of Molecular Inflammation Research. Overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner