Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved IKOM og knyttet til Centre of Molecular Inflammation Research. Overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer. Flere forskningsområder innen infeksjonssykdommer: sepsis, hiv og tropesykdommer. I i tillegg forskningsaktivitet gjennom flere år innen kardiovaskulær sykdom.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner