Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. I tillegg er jeg professor II ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Doktorgraden min har jeg fra University of Maryland i USA, der jeg disputerte våren 2012.

Jeg underviser i alle emner innenfor engelsk grammatikk fra bachelor til ph.d. I tillegg har jeg undervist om språk på kurs i nevrovitenskap ved Det medisinske fakultet (NTNU). Jeg veileder gjerne oppgaver om engelsk grammatikk (syntaks, semantikk, morfologi), kodeveksling, flerspråklighet, arvespråk, og språktilegnelse. Jeg veileder også gjerne oppgaver som har en didaktisk orientering knyttet til innlæring av engelsk som andrespråk.

Faglige interesser

 • Grammatiske strukturer i ulike språk
 • Flerspråklighet, særlig arvespråk og språkblanding
 • Språktilegnelse
 • Vitenskapsteori
 • Humanioras rolle i samfunnet

Utvalgte pågående forskningsprosjekter

Pågående verv

Priser og medlemsskap

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

 • Rothman, Jason; Bayram, Fatih; Kupisch, Tanja; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2018) Generative Approaches to Second Language (L2) Acquisition and Advanced L2 Proficiency. The handbook of advanced proficiency in second language acquisition.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2018) Diminutives in Germanic. Comparative Germanic Syntax Workshop (CGSW) 33 . Georg-August-Universität Göttingen; Göttingen. 2018-09-27 - 2018-09-28.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2018) Units of language mixing: A cross-linguistic perspective. Frontiers in Psychology. vol. 9:1719.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2018) V3 in Germanic: A Comparison of urban vernaculars and heritage languages. Non-canonical verb positioning in main clauses.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect. Theoretical and Experimental Approaches to Gender . Humboldt University of Berlin & Leibniz-ZAS; Berlin. 2018-06-14 - 2018-06-15.
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2018) Lexicalist vs. exoskeletal approaches to language mixing. The Linguistic Review. vol. 35 (2).
 • Lohndal, Terje. (2018) Assignment of Grammatical Gender in American Norwegian. Theoretical and Experimental Approaches to Gender . Humboldt University of Berlin & Leibniz-ZAS; Berlin. 2018-06-14 - 2018-06-15.
 • Lohndal, Terje. (2018) Diversifying linguistic building blocks. Guest lecture . Max Planck Institute for Psycholinguistics; Nijmegen. 2018-10-04 - 2018-10-04.
 • Lohndal, Terje. (2018) Language mixing and its importance for theories of grammar. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) 3 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2018-02-15 - 2018-02-16.
 • Lohndal, Terje. (2018) Lexical categories across languages. Guest lecture . Goethe University Frankfurt; Frankfurt. 2018-01-30 - 2018-01-30.
 • Lohndal, Terje. (2018) Menneskets språkevne: Umulige språk og nativisme. PT (Psykologisk Tidsskrift). vol. 22.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) Grammatical gender in Norwegian: Acquisition, Variation, and Change. Language Acquisition Workshop . Macquarie University; Sydney. 2018-08-09 - 2018-08-10.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) The decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian. Guest talk . University of Oslo; Oslo. 2018-05-03 - 2018-05-03.
 • Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana; Sandvik, Hilde; Harsvik, Wegard. (2018) Språk i Norge - kultur og infrastruktur. 2018.
 • Urek, Olga; Mitrofanova, Natalia; Rodina, Yulia; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2018) The role of phonological cues in assigning grammatical gender to novel nouns in Norwegian. ThEGen - Theoretical and Experimental Approaches to Gender . Humboldt Universität & Leibniz Center General Linguistics; Berlin. 2018-06-14 - 2018-06-15.

2017

 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2017) Heritage languages and urban vernaculars: A case-study of verb placement. GLOW Workshop: Heritage Language Knowledge and Acquisition . Leiden University; Leiden. 2017-03-14 - 2017-03-14.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2017) On the division of labor between roots and functional structure. The Verbal Domain.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2017) The structural configurations of root categorization. Labels and Roots.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2017) V3 in Germanic: A comparison of urban vernaculars and heritage languages. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) . Universität des Saarlandes; Saarbrücken. 2017-03-08 - 2017-03-10.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2017) Verb placement in American Norwegian: The emergence of a new system?. Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8) . University of Copenhagen; Copenhagen. 2017-10-12 - 2017-10-14.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Hunkjønn kan dø ut. Forskning.no [Internett]. 2017-10-14.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing . NTNU; Trondheim. 2017-04-27 - 2017-04-28.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia. (2017) "En jente, jenten - sier barn i Trondheim nå" i God ettermiddag Trøndelag. NRK P1 Trøndelag [Radio]. 2017-10-11.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia. (2017) Hunkjønn forsvinner. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2017-11-05.
 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Hva holder lingvister egentlig på med? Språkvitenskapelige metarefleksjoner. Møte om norsk språk (MONS) . Universitetet i Bergen; Solstrand. 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202459208.
 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?. Fagsnakk.
 • Kush, Dave Whitney; Lohndal, Terje. (2017) Variable Island Sensitivity in Norwegian. Comparative Germanic Syntax Workshop 32 ; 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Kush, Dave Whitney; Lohndal, Terje; Sprouse, Jonathan. (2017) Investigating variation in island effects: A case study of Norwegian extraction. Natural language & linguistic theory. vol. Published ahead of print.
 • Lasnik, Howard; Lohndal, Terje. (2017) Noam Chomsky. Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.
 • Lohndal, Terje. (2017) En introduksjon til Noam Chomskys språkfilosofi. Det medfødte språket.
 • Lohndal, Terje. (2017) English and Norwegian grammars in contact: A case study of the heritage language American Norwegian. Emerging Grammars in Language Contact Situations . University of Crete; Rethymnon. 2017-07-19 - 2017-07-19.
 • Lohndal, Terje. (2017) Forholdet mellom allmenn lingvistisk forskning og forskning på individuelle språk. Varför Språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter.
 • Lohndal, Terje. (2017) Formal Grammar: Theory and Variation across English and Norwegian. Routledge. 2017. ISBN 9781138289697.
 • Lohndal, Terje. (2017) Generative Grammar and Language Teaching: New Opportunities. Generative Linguistics in the 21st Century: The Evidence and the Rhetoric . University of Reading; Reading. 2017-05-11 - 2017-05-11.
 • Lohndal, Terje. (2017) Introduction. Formal Grammar: Theory and Variation across English and Norwegian.
 • Lohndal, Terje. (2017) Morsmålsundervisningen inn i fremtiden: Grammatikk og språkblanding. Oppstartsseminar Master I norsk i skolen . Høgskolen i Østfold; Halden. 2017-08-09 - 2017-08-10.
 • Lohndal, Terje. (2017) Språk som biologi: Chomsky og den medfødte språkevnen. Fagsnakk.
 • Lohndal, Terje. (2017) Theoretical Aspects of Heritage Language Syntax: A Case Study of American Norwegian. Invitert foredrag . Queen Mary University of London; London. 2017-03-27 - 2017-03-27.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Det er ukult å si ei!. Premiss frokost: Pecha kucha - humaniora og samfunnsvitenskap på 30 minutter . Samfunnsviterne; Trondheim. 2017-11-28 - 2017-11-28.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) The decline of the feminine gender across Norwegian dialects. Elements of Comparative Syntax: Theory and Description . University of Geneva; Genève. 2017-11-17 - 2017-11-18.
 • Lohndal, Terje; Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders. (2017) Genustilordning. Genus i norsk . Språkrådet og NTNU; Trondheim. 2017-06-14 - 2017-06-14.
 • Lohndal, Terje; Thornton, Rosalind. (2017) The 3SG morpheme in child and adult English: A formal analysis. Elements of Comparative Syntax: Theory and Description.
 • Lohndal, Terje; Uriagereka, Juan. (2017) Third-factor explanations and Universal Grammar. The Oxford Handbook of Universal Grammar.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Busterud, Guro; Rodina, Yulia. (2017) Hunkjønn kan dø ut. Universitetsavisa [Avis]. 2017-10-11.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje; Birkelund, Gunn Elisabeth. (2017) Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Szabolcsi, Anna; Lohndal, Terje. (2017) Strong vs. Weak Islands. The Wiley Blackwell Companion to Syntax, 2nd Edition.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2017) Loss of Pragmatic Structure in Heritage Language: A Case Study of V2 in American Norwegian. Comparative Germanic Syntax Workshop 32 . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2017) V2 Variation in Norwegian Heritage Language: The Vulnerability of Syntax vs. Pragmatic Structure. International Symposium on Bilingualism 11 . University of Limerick; Limerick. 2017-06-11 - 2017-06-15.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2017) V2 i arvespråk: Endring av pragmatisk struktur i amerikanorsk. MONS: Møte om norsk språk . Universitetet i Bergen; Solstrand. 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2017) V2 in Norwegian Heritage Language: Variation and Vulnerability. Georgetown Roundtable 2017 . Georgetown University; Washington DC. 2017-03-10 - 2017-03-12.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2017) Vulnerability of Syntax and Pragmatics in Norwegian Heritage Language. SILA: The Selectivity of Native Language Attrition . University of Edinburgh; Edinburgh. 2017-10-13 - 2017-10-14.
 • Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A; Lohndal, Terje. (2017) Variation and change in Norwegian wh-questions: The role of the complementizer som. Linguistic Variation. vol. 17 (1).

2016

 • Lohndal, Terje; Rothman, Jason; Westergaard, Marit. (2016) Adult and child heritage speakers in Norway and the USA. Transatlantic Forum 2016: Big Challenges - Human Solutions . Transatlantic Forum, University of Chicago; Chicago. 2016-10-24 - 2016-10-25.
 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje. (2016) Editorial: The grammar of multilingualism. Frontiers in Psychology. vol. 7:1397.
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2016) Word-internal language mixing, late insertion and underspecification. Comparative Germanic Syntax Workshop 31 . Stellenbosch University; Stellenbosch University. 2016-12-01 - 2016-12-03.
 • Lohndal, Terje. (2016) Chomsky at 88. Oxford University Press.
 • Lohndal, Terje. (2016) Formidling i tellekantenes tidsalder: Mellom Skylla og Kharybdis?. Humanistisk forskning for et samfunn i endring . DNVA; Oslo. 2016-11-23 - 2016-11-23.
 • Lohndal, Terje. (2016) Generating syntactic structures: A historical perspective and a modern outlook. SynVar3 . University of Delhi; New Delhi. 2016-10-10 - 2016-10-14.
 • Lohndal, Terje. (2016) I-languages in Contact: Opportunities and Challenges. Language Contact from an I-Language Perspective . CNRS-IKER; San Sebastian. 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Lohndal, Terje. (2016) Language Competence: Progression in upper secondary school. Fagdag for engelsklærere . Gyldendal Norsk Forlag; Oslo. 2016-04-22 - 2016-04-22.
 • Lohndal, Terje. (2016) Menneskets språkevne. Verdibørsen [Radio]. 2016-07-02.
 • Lohndal, Terje. (2016) Språk og biologi: Språket som biologisk evne. Språksalongen . MultiLing, Språkrådet og Oslo Bymuseum; Oslo. 2016-08-25 - 2016-08-25.
 • Lohndal, Terje. (2016) The role of underspecifcation in grammar. Linguistic Approaches to Bilingualism. vol. 6 (6).
 • Lohndal, Terje. (2016) The syntax-semantics interface: Core questions and a brief history. Structure, meaning, and variation: A workshop in honor of Tor A. Åfarli . NTNU; Trondheim. 2016-03-10 - 2016-03-10.
 • Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders. (2016) Generative approaches to language mixing. A probe into the multilingual mind. How languages evolve. . University of Ghent; Ghent. 2016-10-19 - 2016-10-20.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2016) Grammatical Gender in American Norwegian Heritage Language: Stability or Attrition?. Frontiers in Psychology. vol. 7.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2016) Multilingualism in the globalized reality: Introduction. Transatlantic Forum 2016: Big Challenges - Human Solutions . Transatlantic Forum, University of Chicago; Chicago. 2016-10-24 - 2016-10-25.
 • Vangsnes, Øystein A; Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2016) Against a V2 parameter: Evidence from Norwegian. RETHINKING VERB SECOND: ASSESSING THE THEORY AND DATA . Cambridge University & ReCos ERC grant; Cambridge. 2016-03-22 - 2016-03-24.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2016) Information Structure Effects in Norwegian Heritage Language and Possible Syntactic Consequences. Norwegian-American Workshop on Bilingualism at Northwestern . Northwestern University; Chicago. 2016-10-23 - 2016-10-23.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje. (2016) V2 in Norwegian Heritage Language: The vulnerability of Syntax vs. pragmatic structure. WILA 7 (Workshop on Immigrant Languages in the Americas) . University of Georgia; Athens. 2016-10-27 - 2016-10-29.
 • Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis. (2016) The asymmetric nature of V2: Evidence from learner languages. Comparative Germanic Syntax Workshop 31 . Stellenbosch University; Stellenbosch. 2016-12-01 - 2016-12-03.

2015

 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg. (2015) Language mixing: A Distributed Morphology approach. NELS 45: Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 1.
 • Haegeman, Liliane; Lohndal, Terje. (2015) Be careful how you use the left periphery. Structures, Strategies and Beyond: Studies in honour of Adriana Belletti.
 • Kush, Dave; Lohndal, Terje; Sprouse, Jon. (2015) Experimental syntax and the cross-linguistic variation of island effects in Norwegian and Swedish. LSA Annual Meeting . LSA; Portland. 2015-01-08 - 2015-01-11.
 • Lohndal, Terje. (2015) Arvespråks unike betydning for teoretisk lingvistikk. Fagdag om Amerika-norsk . Institutt for språk og litteratur; NTNU. 2015-03-27 - 2015-03-27.
 • Lohndal, Terje. (2015) Aspects of the Grammar of Bilingual Speakers: Towards a Formal Model. Workshop on Bilingual Acquisition and Bilingual Education: Linguistic and Cognitive Effects . Aristotle University of Thessaloniki; Thessaloniki. 2015-04-23 - 2015-04-24.
 • Lohndal, Terje. (2015) Boka som tok språket inn i matematikkens verden. forskning.no [Internett]. 2015-01-30.
 • Lohndal, Terje. (2015) Erna ønsker flere toppforskere. Adresseavisen [Avis]. 2015-02-24.
 • Lohndal, Terje. (2015) Gender across generations and populations. Exploring Complexity . University of Stuttgart; Stuttgart. 2015-01-28 - 2015-01-28.
 • Lohndal, Terje. (2015) Grammatikk og struktur. Norsklæreren. vol. 39 (3).
 • Lohndal, Terje. (2015) Heritage speakers as native speakers?. DAAD Workshop 3: Monolingual, bilingual and second language acquisition . Universität Stuttgart; Stuttgart. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Lohndal, Terje. (2015) Hjernen er programmert for grammatikk. Verdibørsen NRK [Radio]. 2015-01-16.
 • Lohndal, Terje. (2015) Jomfrufødsel bekreftet. Morgenbladet [Avis]. 2015-12-24.
 • Lohndal, Terje. (2015) Language Mixing and the Architecture of Grammar. Towards a late-insertion exoskeletal model. Gjesteforelesning . Sophia University; Tokyo. 2015-01-14 - 2015-01-14.
 • Lohndal, Terje. (2015) Language mixing in American Norwegian: Dissociating syntax and morphology. Guest lecture . University of Edinburgh; Edinburgh. 2015-05-01 - 2015-05-01.
 • Lohndal, Terje. (2015) Liv og lære: Terje Lohndal. Dagens Næringsliv [Avis]. 2015-06-05.
 • Lohndal, Terje. (2015) Lohndal ble medlem av DNVA. Gemini [Internett]. 2015-03-26.
 • Lohndal, Terje. (2015) Norges yngste professor nytt medlem i vitenskapsakademi. Adresseavisen [Avis]. 2015-03-26.
 • Lohndal, Terje. (2015) Norsk språk i utvikling. Fagdag for norsklærere, Vest-Agder fylkeskommune . Kristiansand Katedralskole Gimle; Kristiansand. 2015-04-07 - 2015-04-07.
 • Lohndal, Terje. (2015) Slår ned på misbruk av tellekantordningen. Universitetsavisa [Internett]. 2015-05-28.
 • Lohndal, Terje. (2015) Språk er i hjernen. Språknytt. vol. 43 (2).
 • Lohndal, Terje. (2015) Tel, tel ikkje. Forskningsetikk [Fagblad]. 2015-03-01.
 • Lohndal, Terje. (2015) Terje Lohndal tatt opp i prestisjetungt vitenskapsakademi. Lyngdals Avis [Avis]. 2015-03-27.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2015) Gender Attrition in American Norwegian Heritage Language. International Symposium on Bilingualism 10 . Rutgers University; New Brunswick. 2015-05-20 - 2015-05-24.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Alexiadou, Artemis. (2015) The category of gender in heritage grammars. Workshop on morphosyntactic interference in heritage languages . University of the West of England; Bristol. 2015-06-11 - 2015-06-11.
 • Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2015) Language mixing within verbs and nominal phrases in American Norwegian. International Symposium on Bilingualism 10 . Rutgers University; New Brunswick. 2015-05-20 - 2015-05-24.
 • Åfarli, Tor Anders; Lohndal, Terje. (2015) Genus vs. bøyingsklasse?. Møte om norsk språk MONS 16 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.

2014

 • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg. (2014) Language Mixing: A Distributed Morphology Approach. NELS 45 . MIT; Boston. 2014-10-31 - 2014-11-02.
 • Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) Language mixing and exoskeletal theory: A case study of word-internal mixing in American Norwegian. Nordlyd. vol. 41 (2).
 • Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders; Lohndal, Terje. (2014) The inadequacy of feature-based lexicalist theories: A case-study of American Norwegian. 5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas . UCLA; Los Angeles. 2014-10-17 - 2014-10-19.
 • Lohndal, Terje. (2014) Best uten tall. Dagens Næringsliv [Avis]. 2014-01-24.
 • Lohndal, Terje. (2014) Dagens gjest. P1 - Her og Nå [Radio]. 2014-01-13.
 • Lohndal, Terje. (2014) Det motsatte av norsk finnes ikke. Prosa: Tidsskrift for sakprosa [Fagblad]. 2014-02-28.
 • Lohndal, Terje. (2014) "Etterpå jeg skal ta alle de brus": Rødblyant eller hurrarop? Språklig kreativitet fra et skoleperspektiv. Fagdag . Sør-Trøndelag fylkeskommune; Charlottenlund videregående skole. 2014-11-28 - 2014-11-28.
 • Lohndal, Terje. (2014) Forskerkometen hedres. Universitetsavisa [Internett]. 2014-03-07.
 • Lohndal, Terje. (2014) Får prestisjetung forskerpris. Farsunds Avis [Avis]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) God helg. NRK P1 [Radio]. 2014-05-03.
 • Lohndal, Terje. (2014) Historisk prisvinner fra Lyngdal. Farsunds Avis [Avis]. 2014-06-05.
 • Lohndal, Terje. (2014) How words are put together: A linguistic perspective on language evolution. Open day at Litteraturhuset . The Norwegian Academy of Science and Letters; Oslo. 2014-04-05 - 2014-04-05.
 • Lohndal, Terje. (2014) Humanioras samfunnsbetydning. Samfunnsviteren.
 • Lohndal, Terje. (2014) Humanioras våpendragere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Lohndal, Terje. (2014) Humanister må bli synligere. Samfunnsviterne [Fagblad]. 2014-06-23.
 • Lohndal, Terje. (2014) Hva er norsk språk anno 2014? Språkblanding og flerspråklighet: Teoretiske og didaktiske perspektiver. Norsklæreren.
 • Lohndal, Terje. (2014) Hva er norsk språk anno 2014? Språkblanding og flerspråklighet: Teoretiske og didaktiske perspektiver. LNUs landskonferanse ; 2014-03-21 - 2014-03-22.
 • Lohndal, Terje. (2014) Hvordan vurdere sentre for fremragende forskning?. Nytt Norsk Tidsskrift. vol. 31 (1).
 • Lohndal, Terje. (2014) Lingvistikkens Mozart fra NTNU. Adresseavisen [Avis]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Lohndal er tidenes yngste vinner. Universitetsavisa [Internett]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Lohndal tidenes yngste Nils Klim-vinner. forskning.no [Internett]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Mysteries of Nature: Language and Cognition. D-lab . Kavli Institute of Systems Neurosience; NTNU Trondheim. 2014-01-24 - 2014-01-24.
 • Lohndal, Terje. (2014) NTNU dyrker verdensmestere. Adresseavisen [Avis]. 2014-06-23.
 • Lohndal, Terje. (2014) Nils Klim-intervjuet 2014. Holbergprisen.no [Internett]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Norske universitet kan læra av NTNUs talentsatsing. Uniforum [Avis]. 2014-04-15.
 • Lohndal, Terje. (2014) Phrase Structure and Argument Structure: A Case Study of the Syntax-Semantics Interface. Oxford University Press. 2014. ISBN 9780199677115.
 • Lohndal, Terje. (2014) Piff opp norsktimene med engelsk. Gemini [Fagblad]. 2014-08-25.
 • Lohndal, Terje. (2014) Sentential Subjects in English and Norwegian. Syntaxe & Sémantique. vol. 15.
 • Lohndal, Terje. (2014) Språkblanding. P5 [Radio]. 2014-08-25.
 • Lohndal, Terje. (2014) Språkets mange mysterier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Lohndal, Terje. (2014) Terje (28) droppet realfagene og fulgte magefølelsen. Dagens Næringsliv Talent [Internett]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Terje Lohndal er nå professor. Lyngdals Avis [Internett]. 2014-04-24.
 • Lohndal, Terje. (2014) Terje Lohndal får prestisjetung forskerpris. Lyngdals Avis [Avis]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje. (2014) Tidenes yngste Nils Klim-prisvinner. På Høyden [Internett]. 2014-03-11.
 • Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis. (2014) The Nils Klim Conversation 2014. Holberguken . Universitetet i Bergen; 2014-06-02 - 2014-06-02.
 • Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis. (2014) The structural configurations of categorization. Labels and Roots - Conference of the German Society for Linguistics (DGfS) . Universität Marburg; Marburg. 2014-04-05 - 2014-04-07.
 • Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014 . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Lohndal, Terje; Uriagereka, Juan. (2014) Principles and Parameters/Minimalism. The Routledge Handbook of Syntax.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit. (2014) Gender Attrition in American Norwegian Heritage Language. 5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas . UCLA; Los Angeles. 2014-10-17 - 2014-10-19.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) A non-lexicalist model of language mixing. Invited colloquium talk . University of Oxford; Oxford. 2014-05-05 - 2014-05-05.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) An exoskeletal approach to language mixing. Invited colloquium talk . University of Cambridge; Cambridge. 2014-05-06 - 2014-05-06.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) Language Mixing and Language Contact: The Case of Dakkhini. The emergence of linguistic competence in multi-language contexts . Netherlands Institute for Advanced Study; Wassenaar. 2014-04-10 - 2014-04-11.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) Morphological aspects of language mixing: Insights from Mandarin Chinese-Norwegian and Dakkhini. DAAD: The syntax-morphology interface: Evidence from multilingualism . Universität Stuttgart; Stuttgart. 2014-05-26 - 2014-05-26.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders. (2014) On the syntax of gender. DAAD project Stuttgart-Trondheim - The syntax-morphology interface: Evidence from multilingualism. Workshop 2: Distributed Morphology and Language Mixing . DAAD project Stuttgart-Trondheim; NTNU, Trondheim. 2014-12-01 - 2014-12-01.
 • Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik. (2014) DP-internal language mixing: An exoskeletal perspective. CASTL colloquium ; 2014-10-03 - 2014-10-03.
 • Voss, Friederike Ingeborg; Vulchanova, Mila Dimitrova; Lohndal, Terje. (2014) The influence of visual actions and information structure on ambiguous pronoun processing in German children, eye tracking design, implementation and data analysis. Tobii Technology: LanPercept Workshop . Tobii Technology; Stockholm. 2014-10-27 - 2014-10-28.

2013

 • Lohndal, Terje. (2013) From the monolingual speaker to the multilingual speaker. The International Conference of Under-resourced Languages (FASSBL) ; Dubrovnik. 2013-10-08.
 • Lohndal, Terje. (2013) Generative grammar and language mixing. Theoretical Linguistics. vol. 39 (3-4).
 • Lohndal, Terje. (2013) Humaniora - nyttig for hva?. Forskningskonferansen 2013 . UHR; Litteraturhuset, Oslo. 2013-08-15.
 • Lohndal, Terje. (2013) Humanister viktig for samfunnsutviklingen. Unio [Internett]. 2013-08-15.
 • Lohndal, Terje. (2013) Hva kan språk fortelle oss om det å være menneske?. Aftenposten Innsikt.
 • Lohndal, Terje. (2013) Hvem er sjarlatanen?. Morgenbladet [Avis]. 2013-07-26.
 • Lohndal, Terje. (2013) In search of universal grammar : from Old Norse to Zoque. John Benjamins Publishing Company. 2013. ISBN 978-90-272-5585-3. Linguistik Aktuell Linguistics Today (202).
 • Lohndal, Terje. (2013) Introduction. In search of universal grammar : from Old Norse to Zoque.
 • Lohndal, Terje. (2013) Oversettelse og grammatisk teori. Oversetterseminaret . Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening; Soria Moria, Oslo. 2013-11-16.
 • Lohndal, Terje. (2013) Slutt klagingen. null [Internett]. 2013-08-16.
 • Lohndal, Terje. (2013) Utviklingstrekk i moderne generativ lingvistikk. Møte om norsk språk (MONS) 15 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-23.
 • Lohndal, Terje. (2013) Vil redde Jesu morsmål. NRK [Avis]. 2013-02-01.
 • Lohndal, Terje. (2013) Å prestere: Flaks, talent, eller bare hardt arbeid?. Prestasjonskonferansen . Olympiatoppen; Oslo. 2013-11-14 - 2013-11-15.
 • Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis. (2013) On the division of labor between roots and functional structure. Little v workshop . Universitetet i Leiden; Leiden. 2013-10-25.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.
 • Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A. (2013) Aspects of a formal theory of bilingualism. Tromsø International Conference on Language Diversity . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A. (2013) Language mixing without features. Features in Phonology, Morphology, Syntax, and Semantics: What are they? . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2013-11-01.
 • Lohndal, Terje; Haegeman, Liliane. (2013) Negation. The Bloomsbury Companion to Syntax.
 • Lohndal, Terje; Lasnik, Howard. (2013) Brief overview of the history of generative syntax. The Cambridge Handbook of Generative Syntax.
 • Lohndal, Terje; Lasnik, Howard. (2013) Noam Chomsky. Oxford Bibliographies - Linguistics.
 • Lohndal, Terje; Samuels, Bridget. (2013) Linearizing Empty Edges. Syntax and its Limits.
 • Melvær, Knut; Lohndal, Terje. (2013) Språk og generativ grammatikk å prate om Terje Lohndal med. udannet (podcast) [Internett]. 2013-12-03.
 • Voss, Friederike Ingeborg; Vulchanova, Mila Dimitrova; Knoeferle, Pia; Lohndal, Terje. (2013) Discourse reference and situation models in situated child language comprehension. Cognition and Language in Developmental Disorders Conference . University of Seville; Seville. 2013-11-21 - 2013-11-22.

2012

 • De Clercq, Karen; Haegeman, Liliane; Lohndal, Terje. (2012) Medial adjunct PPs in English: Implications for the syntax of sentential negation. Nordic Journal of Linguistics. vol. 35 (1).
 • Lohndal, Terje. (2012) A conjunctive syntax-semantics interface. Colloquium . University of Chicago; 2012-04-27.
 • Lohndal, Terje. (2012) Are the humanities useful?. Agder Vitenskapsakademi Årbok.
 • Lohndal, Terje. (2012) Are the humanities useful?. 50th Anniversary of Agder Academy of Science and Letters . Agder Vitenskapsakademi; 2012-10-27.
 • Lohndal, Terje. (2012) Commentary on "Can Machines Be Creative Enough to Invent Their Own Language"?. Turing Anniversary . Universitetet i Bergen; 2012-11-05.
 • Lohndal, Terje. (2012) Den fantastiske språkevnen. Greveakademiet . Greveskogen videregående skole; Tønsberg. 2012-12-05.
 • Lohndal, Terje. (2012) Dypstruktur. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lohndal, Terje. (2012) Generativ grammatikk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lohndal, Terje. (2012) Grammar and the Lexicon. Colloquium . Norwegian University of Science and Technology; 2012-03-16.
 • Lohndal, Terje. (2012) Han skriver seg inn i historiebøkene. Farsunds Avis [Avis]. 2012-09-17.
 • Lohndal, Terje. (2012) Hva vil det si å være menneske?. Språkteigen [Radio]. 2012-09-23.
 • Lohndal, Terje. (2012) Hvorfor er lingvister uenige om så mye?. Lingvistisk studentforening ; Universitetet i Oslo. 2012-11-26.
 • Lohndal, Terje. (2012) Kontrastenes land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Lohndal, Terje. (2012) NTNU har to av de ti beste. Universitetsavisa [Internett]. 2012-09-14.
 • Lohndal, Terje. (2012) Noam Chomsky. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lohndal, Terje. (2012) Sentential subjects and reprojection. CASTL Colloquium . Universitetet i Tromsø; 2012-11-09.
 • Lohndal, Terje. (2012) Specifiers and the Subject Requirement in English. Colloquium . University of Manchester; 2012-03-19.
 • Lohndal, Terje. (2012) Språkorganisten. Morgenbladet [Avis]. 2012-09-14.
 • Lohndal, Terje. (2012) Steven Pinker. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Lohndal, Terje. (2012) Stjernelingvist med beina på jorda. Uniforum [Internett]. 2012-06-14.
 • Lohndal, Terje. (2012) The syntax-semantics mapping and its implications for movement and serial verbs. Colloquium . Norwegian University of Science and Technology; 2012-03-15.
 • Lohndal, Terje. (2012) Tok doktorgrad i rekordfart. Farsunds Avis [Avis]. 2012-03-05.
 • Lohndal, Terje. (2012) Towards the end of argument structure. The End of Argument Structure?.
 • Lohndal, Terje. (2012) Unge forskere. Dagsnytt 18, NRK [Radio]. 2012-09-20.
 • Lohndal, Terje; Olsen, Dag Rune. (2012) Roper på næringslivet. Dagens Næringsliv [Avis]. 2012-10-12.
 • Lohndal, Terje; Samuels, Bridget. (2012) On how null elements and unpronounced copies are different. GLOW Workshop: Empty Categories in Syntax: Are There Any? . University of Potsdam; 2012-03-31.
 • Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A; Lohndal, Terje. (2012) Microvariation as diachrony. Decennium: The first 10 years of CASTL . CASTL; Tromsø. 2012-09-12 - 2012-09-14.
 • Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A; Lohndal, Terje. (2012) Norwegian som: The complementizer that climbed to the matrix Left Periphery and caused Verb Second violations. Enjoy Linguistics! Papers offered to Luigi Rizzi on the occasion of his 60th birthday.
 • Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A; Lohndal, Terje. (2012) Norwegian som: The complementizer that climbed to the matrix Left Periphery and caused Verb Second violations. STiL - CISCL working papers.

2011

2010

2009

 • Lohndal, Terje. (2009) Comp-t Effects: Variation in the Position and Features of C. Studia Linguistica. vol. 63.
 • Lohndal, Terje. (2009) Review of "Events and Semantic Architecture" by Paul Pietroski. Oslo Studies in Language (OSLa). vol. 1.
 • Lohndal, Terje. (2009) The Copula Cycle. Cyclical Change.
 • Lohndal, Terje; Narita, Hiroki. (2009) Internalism as Methodology. Biolinguistics. vol. 3.

2008

2007

 • Lohndal, Terje. (2007) On the structure and development of nominal phrases in Norwegian. Nominal determination. Typology, context constraints, and historical emergence.
 • Lohndal, Terje. (2007) That-t in Scandinavian and elsewhere: Variation in the position of C. Working Papers in Scandinavian Syntax. vol. 79.

2006