Bakgrunn og aktiviteter

Har en MSc i Psykologi fra University of Reading, Storbritannia (2003) og en PhD i Psykologi fra NTNU (2009). Jeg forsker hovedsaklig på betydningen av emosjoner i arbeidslivet, og har vært involvert i forskningsprosjekter som har omhandlet blant annet organisasjonsendring, bruk av kunstneriske intervensjoner, sykefravær/sykenærvær og tilrettelegging av arbeidet for ansatte med psykiske helseplager. Jeg har i den siste tiden også vært spesielt interessert i hvordan organisasjoner kan bidra til fremme miljøvennlig adferd i befolkningen, og arbeider med et prosjekt som omhandler betydningen av emosjoner innenfor grønt entrepenørskap.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Giæver, Fay; Espenes, Thomas Christian. (2015) Tilrettelegging for en meningsfylt arbeidssituasjon - et tveegget sverd?. Arbeidshelsepsykologi på norsk.
 • Milch, Vibeke; Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Saksvik, Per Øystein. (2013) Building Healthy Organizations Through Music and Culture Interventions. Salutogenic Organizations and Change. The concepts behind organizational health intervention research.
 • Giæver, Fay. (2011) Omstilling og emosjoner: Hva kan man forvente av de ansatte, og hvordan bør ledelsen forholde seg?. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.
 • Giæver, Fay. (2009) Understanding the Emotional Experience of Organizational Change. Prerequisites for Healthy Organizational Change.
 • Giæver, Fay. (2009) Understanding the Emotional Experience of Organizational Change. Prerequisites for healthy organisational change / Saksvik, Per Øystein, ed.
 • Giæver, Fay. (2006) Emotional ambivalence during change : the case of the introduction of electronic care plans. British Psychological Society, Occupational Psychology Conference, Proceedings.

Andre

 • Giæver, Fay; Iversen, Anne; Lohmann-Lafrenz, Signe; Løvseth, Lise T. (2015) High performers: Intervention through identity construction?. EAWOP . EAWOP; Oslo. 2015-05-20 - 2015-05-23.
 • Giæver, Fay; Lohmann-Lafrenz, Signe; Løvseth, Lise T. (2015) Job crafting: A double-edged sword? The case of sickness presence among hospital physicians. EAWOP . EAWOP; Oslo. 2015-05-20 - 2015-05-23.
 • Løvseth, Lise T; Lafrenz, Signe; Giæver, Fay. (2015) Why do hospital physicians attend work when ill? The HOUPE study. Nordic Research on Health and Working conditions of the medical profession . Legeforeningens forskningsinstitutt; Oslo. 2015-01-26 - 2015-01-27.
 • Milch, Vibeke; Saksvik, Per Øystein; Vaag, Jonas; Giæver, Fay. (2013) Utilization of countervailing interventions to promote well-being and health. EAWOP 2013 . EAWOP; München. 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Saksvik, Per Øystein; Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Kico, Emir; Bjerkeset, Ottar. (2013) Evaluating The Sound of Well-being. Work, Stress and Health 2013 . American Psychological Association; Los Angeles. 2013-05-17 - 2013-05-19.
 • Vaag, Jonas; Saksvik, Per Øystein; Giæver, Fay; Milch, Vibeke; Bjerkeset, Ottar. (2013) Project “Evaluation of the Sound of Well-Being”. SEMPRE International Conference "Setting the tempo" . SEMPRE; Folkestone. 2013-04-19 - 2013-04-20.
 • Giæver, Fay. (2012) Understanding the complexity of evolving emotional change-experiences. EGOS ; Helsinki. 2012-07-05 - 2012-07-07.
 • Giæver, Fay. (2006) Emotional ambivalence during change : the case of the introduction of electronic care plans. British Psychological Society. Occupational Psychology Annual Conference ; Glasgow. 2006-01-11 - 2006-01-13.
 • Giæver, Fay. (2006) Omstillingsprosesser i organisasjoner: Hva har følelser med saken å gjøre ?. Norsk psykologikongress ; Oslo. 2006-08-31 - 2006-08-31.
 • Giæver, Fay. (2005) Nurses` emotional ambivalence towards the introduction of electronic care plans. First international conference of Work organisation and Emotion ; London. 2005-09-23 - 2005-09-23.