Bakgrunn og aktiviteter

Informasjons- og interaksjonsdesign

Universistetslektor og PhD-kandidat

Utdanning:
MA Information design, University of Reading
BA (hons) Graphic Information Design, University of Westminster
Mellomfag idéhistorie, Universitetet i Oslo

Arbeid:
Begynte med HTML-koding og web i 1995 for Fellesrådet for Afrika og Index on Africa, 1999 – 2006 jobbet jeg som web- og interaksjons- og grafisk designer for Senter for Livslang Læring ved Høgskolen i Lillehammer, fra 2003 har jeg hatt eget firma som driver med profil, grafisk og bokdesign, i 2009 jobbet jeg som informasjonsarkitekt for Tarantell i Oslo, fra 2006 har jeg vært ansatt som universitetslektor ved NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik) hvor jeg har undervist i følgende emner:

Fra 2019 er jeg delvis i permisjon som PhD-kandidat hvor jeg forsker på fagområdet design for veifinning og veifinningssystemer. I studieåret 2021–22 underviser jeg:

og veileder masterstudenter på det internasjonale masterprogrammet Master in interaction design (MiXD) samt leder NTNUs arbeidspakke i EU-prosjektet rurAllure (oppstart 2021).

Fra 2012 – februar 2019: Studieprogramleder for Bachelor i grafisk design (tidl. mediedesign) og vikarierer også som dette ved behov.

 

Mine faglige interesser kan oppsummeres i følgende nøkkelord:
Informasjonsdesign, interaksjonsdesign, informasjonsgrafikk, informasjonsarkitektur, veifinnings- og skiltsystemer, brukeropplevelse, brukersentrert metode, konseptutvikling, grafisk design, typografi og tekst, designmetode, designundervisning og pedagogikk, formativ-iterativ veiledning i kreative prosesser.

Min faglige leseliste på Goodreads

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Wattne, Ole E.. (2016) God design viser vei. Oppland arbeiderblad.

Rapport/avhandling

  • Wattne, Ole E.. (2011) Clickable text – text as user interface. 2011.