Bakgrunn og aktiviteter

Informasjons- og interaksjonsdesign

Universistetslektor og PhD-kandidat

Utdanning:
MA Information design, University of Reading
BA (hons) Graphic Information Design, University of Westminster
Mellomfag idéhistorie, Universitetet i Oslo

Arbeid:
Fra 2006 har jeg vært ansatt som universitetslektor ved NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik) hvor jeg har undervist i følgende emner:

Fra 2020 er jeg delvis i permisjon som PhD-kandidat hvor jeg forsker på fagområdet design for veifinning og veifinningssystemer. Her er tittel og abstract for PhD-prosjektet mitt:

Knowledge sources for wayfinding design: with an emphasis on the role of knowledge embedded in the artefact.


Abstract
The thesis is an epistemological investigation of the relationship between different kinds of knowledge involved in design for wayfinding. The thesis examines the role of pre-existing theories and research, prescriptive documents (such as textbooks, manuals, standards and regulations), design methods and user involvement, designers’ explicit and tacit knowledge (such as internalised repertoires of solution types and ‘prejudices’), and – in particular – the role of knowledge embedded in the artefact (i.e. in the form of conventions, pattern languages and genres, and in actual existing wayfinding systems with associated process documentation such as sketches, visualisations, prototypes and specifications). The research methods used are literature reviews, document analysis, interviews, observations and surveys. The research will contribute to an understanding of how knowledge exists and is created, discovered, elicited, used, re-used and disseminated in the process of designing wayfinding systems. The result will also contribute to a more general understanding of how designers experience and reflect on their own use of knowledge, and how artefacts play a role in the formation, representation and dissemination of knowledge. 

I studieåret 2021–22 underviser jeg:

og veileder masterstudenter på det internasjonale masterprogrammet Master in interaction design (MiXD) samt på masterprogrammet i Industriell design ved NTNU. Leder også NTNUs arbeidspakke i EU-prosjektet rurAllure (oppstart 2021).

Fra 2012 – februar 2019: Studieprogramleder for Bachelor i grafisk design (tidl. mediedesign) og vikarierer også som dette ved behov.

 

Mine faglige interesser kan oppsummeres i følgende nøkkelord:
Informasjonsdesign, interaksjonsdesign, informasjonsgrafikk, informasjonsarkitektur, veifinnings- og skiltsystemer, brukeropplevelse, brukersentrert metode, konseptutvikling, grafisk design, typografi og tekst, designmetode, designundervisning og pedagogikk, formativ-iterativ veiledning i kreative prosesser.

Min faglige leseliste på Goodreads

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Wattne, Ole E.. (2016) God design viser vei. Oppland arbeiderblad.

Rapport/avhandling

  • Wattne, Ole E.. (2011) Clickable text – text as user interface. 2011.